Welsaen, Evean en SMD gaan fuseren

Op vrijdag 14 juni wordt in buurtcentrum de Lorzie in Wormerveer het officiële fusiedocument ondertekend door de directies van Welsaen, Evean en SMD-ZW.

In Zaanstreek en Waterland wordt al jarenlang samengewerkt door Welsaen, Evean en SMD. In veel gevallen vullen de organisaties elkaar in het dagelijks werk aan. De basis van de fusie is ontstaan tijdens gesprekken in het directeurenoverleg Zaanstad over de bezuinigingen. Hans van Petten, directeur Evean: "De conclusie hiervan was de gedachte dat we met een officieel samenwerkingsverband beter opgewassen zijn tegen alle veranderingen die op ons af komen. Samen kunnen we betere producten, diensten en of voorzieningen leveren voor onze klanten."

De reden dat het fusiedocument in buurtcentrum de Lorzie wordt ondertekend, is niet zomaar. Hier werken de drie organisaties al samen in het sociaal wijkteam. De nieuwe organisatie zal ook op wijkgericht werken ingericht worden. Hans Buijing, directeur Welsaen: "Je kunt stellen dat de manier waarop we al samenwerken in Wormerveer, garant staat voor onze toekomstige manier van werken. Samen met de inwoners van de wijk proberen we problemen op te lossen en de eigen kracht van de inwoners te versterken."

Ger Wubs, directeur SMD, vult aan: "Het officiële samenwerkingsverband is misschien nieuw, maar de samenwerking tussen onze drie organisaties gebeurde in de dagelijkse praktijk al erg veel. Voor de inwoners van Zaanstreek Waterland verandert er niet veel. We blijven gewoon het werk doen waar we goed in zijn."

 
Gepubliceerd: 14 juni 2013