Dementie & alzheimer

Wij stemmen onze zorg af op wat u nog kunt
Dementie

Dementie & alzheimer

Introductie

Zo lang mogelijk zelfstandig en waardevol kunnen leven. Uw eigen identiteit behouden. Ook als er zorg nodig is. Bij dementie verandert er veel. Zowel voor u als uw naasten. Evean heeft alle expertise in huis om u goed te begeleiden in de verschillende fasen van dementie. 

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenaandoeningen, waarbij  de hersenen niet meer goed functioneren. Het geheugen gaat achteruit, gedrag verandert en denken en doen worden moeilijker. Een van de meest bekende vormen van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Meer over dementie

    We luisteren naar wat u wilt en wat u zelf nog kunt

    Onze gespecialiseerde dementieverpleegkundigen ondersteunen u bij praktische zaken, geven uitleg over het ziekteproces en helpen u om zorg te regelen. Ze luisteren goed naar wat u wilt en wat u zelf nog kunt. Ook gebruiken we slimme technieken die u daarbij kunnen helpen. Waar nodig betrekken we uw partner en familie/naasten bij de zorg en behandeling.

    Onze zorg en hulp bij dementie