Bij dementie is er meer aan de hand dan vergeetachtigheid alleen. Het geheugen gaat achteruit en denken wordt moeilijker. Alledaagse handelingen zoals koffie zetten, de tafel dekken of aankleden, gaan niet meer vanzelf. Een bekende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Vooral bij beginnende dementie is behandeling heel zinvol. De wijkverpleegkundige bespreekt met u welke zorg Evean biedt, en hoe mantelzorgers kunnen helpen.

Welke hulp is er bij de ziekte van Alzheimer?

 • Passende activiteiten, aandacht voor de client en structuur bieden in de dag
  Dagbesteding
 • Het Evean Odensehuis is een inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie, hun familie en vriendenkring.
  Odensehuis
 • Kleinschalig wonen met zorg
  Woongroep
 • Intensieve verpleging in huiselijke sfeer
  Verpleeghuis
 • Als partner of mantelzorger de zorg even overdragen
  Vervangende zorg (respijtzorg)
 • Verzorging en verpleging in uw eigen huis
  Thuiszorg