Het Evean jaarverslag 2019 is gepubliceerd

Het jaarverslag van Evean 2019 is gepubliceerd. Je vindt het jaarverslag hier >

Ook in 2019 waren de inspanningen van alle Evean-medewerkers, stagiaires en vrijwilligers erop gericht om dag in dag uit, direct of indirect, een bijdrage te leveren aan het welbevinden van onze cliënten. Want cliënten en hun naasten staan bij ons centraal. Het gaat om hun leven, hun welbevinden, hun wensen, hun keuzes. Onze professionals geven daar vanuit betrokkenheid invulling aan. De persoonlijke relatie met de cliënt en zijn/haar familie staat daarin voorop. Samen kiezen en zorgen, daar gaat het om. Nu en zeker ook in de toekomst.

In onderlinge samenwerking is er opnieuw veel gerealiseerd, zowel op het gebied van zorg en ondersteuning als de bedrijfsvoering. Wij bedanken iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

Rein Souwerbren en Wouter van Ewijk