LIVEBLOG | Informatie coronavirus

Voor al uw Corona-gerelateerde vragen kunt u bellen met de Corona-Informatielijn 088-9800940

Update 14 oktober 2020

Coronapersconferentie: bezoek verpleeghuizen blijft welkom
Dinsdag 13 oktober gaven premier Rutte en minister De Jonge een nieuwe persconferentie. Rutte sprak van een gedeeltelijke lockdown en kondigde een aantal nieuwe maatregelen aan om het aantal besmettingen terug te dringen.

Bezoek aan verpleeg- en verzorgingshuizen Evean
Bezoek is van harte welkom op onze locaties. Wij vragen u om bij binnenkomst:

 • uw handen te desinfecteren;
 • de 1,5 meter in acht te nemen;
 • een mondkapje te dragen;
 • uw gegevens achter te laten voor evt. bron- en contactonderzoek van de GGD.

Met coronaklachten kunt u uiteraard niet op bezoek komen.

De maatregelen kunt u nalezen in deze poster. Per locatie worden nadere afspraken gemaakt over het maximale aantal bezoekers per dag. Daar waar het mogelijk is, geldt de landelijke richtlijn van max. 3 personen per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). Wanneer er op een locatie besmettingen zijn, dan wordt een aangepaste bezoekregeling opgesteld en afgestemd met de bewoners, cliëntenraad en naasten. In verband met de beperkte ruimte wordt aanvullend gevraagd om bezoek op de kamer van de bewoner te laten plaatsvinden.

De overheidsmaatregelen leest u op www.rijksoverheid.nl

Update 13 oktober 2020

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op zes  van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreffen de locaties Swaensborch (in Monnickendam), De Lishof (in Oostzaan), Rosariumhorst (in Krommenie), Guisveld (in Zaandijk), Nieuw Groenland (in Zaandam)  en Korthagenhuis (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle zes de getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 13 oktober 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (13 oktober ) zijn er bij Evean 17 bevestigde cliënten met COVID-19, 139 cliënten hersteld van COVID-19 en 66 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 15 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 7 oktober 2020 Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Op dit moment hebben wij op drie van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreffen de locaties Swaensborch (in Monnickendam), De Lishof (in Oostzaan) en Korthagenhuis (in Amsterdam). Er is op iedere locatie één persoon positief getest op COVID-19 binnen één afdeling.
Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen. 
Op de locaties worden cliënten en medewerkers getest. Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.Impact op de bezoekregeling van Swaensborch, Lishof en Korthagenhuis
Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.Dit zijn de cijfers van peildatum 7 oktober 2020*
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (7 oktober ) zijn er bij Evean 138 cliënten hersteld van COVID-19 en 66 cliënten overleden.
In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 12 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.
Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

Update 29 september

Preventief gebruik van medische mondneusmaskers voor alle locaties en de thuiszorg.

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt in Nederland snel op. Om de gezondheid van onze cliënten, bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen, hebben we daarom besloten om in al onze verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg preventief met mondneusmaskers te gaan werken.

Voor wie gelden de maatregelen?De maatregelen gelden voor alle medewerkers en bezoekers.

Medewerkers Evean
Medewerkers met direct cliëntcontact werken vanaf nu  altijd met een mondneusmasker in de zorg.

Wanneer dragen bezoekers het mondneusmasker?

 • Als u op bezoek komt vragen wij u om uw handen te desinfecteren;
 • Bij binnenkomst doet u een gezondheidscheck en laat u uw gegevens achter voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD;
 • Daarna ontvangt u van ons een mondkapje. Deze blijft tijdens uw bezoek aan de locatie op;
 • Wanneer u gaat zitten op 1,5 meter van andere personen dan mag het mondmasker af. Bijvoorbeeld om koffie te drinken. Raak uw mondkapje alleen bij de oorlussen aan wanneer u deze op of af doet;
 • Als u geen 1,5 meter afstand kan houden, zoals bij het (buiten) wandelen met een rolstoel moet wel een mondneusmasker gedragen worden.

De overige hygiëne- en voorzorgsmaatregelen blijven natuurlijk ook van kracht:

 • Bij (lichte) klachten blijft u thuis;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Hoest en nies in de elleboog;
 • Als er tijdens uw bezoek zorg moet worden verleend, dan houdt u 1,5 meter afstand tot de zorgmedewerker.

Wanneer gaat de maatregel in?
De maatregel is per direct ingegaan.

We hopen op uw begrip voor deze maatregel. Wanneer de besmettingsdruk verlaagd is, zullen we deze zo spoedig mogelijk terug draaien. U kunt onze bewoners, cliënten en collega’s helpen door u ook steeds aan de richtlijnen te houden.  Samen krijgen we corona onder controle!

Update 29 september

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij in géén van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 

Wanneer er in een locatie wel een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen. Dit zijn de cijfers van peildatum 29 september 2020*
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (29 september) zijn er bij Evean 138 cliënten hersteld van COVID-19 en 66 cliënten overleden.
In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 10 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.
Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
Update 22 september

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij in één van de 15 woonzorglocaties van Evean helaas bewezen besmettingen geconstateerd. De locatie met bewezen besmettingen op dit moment is Henriette Roland Holst, gelegen in Amsterdam Zuidoost. Er zijn acht bewoners positief getest op COVID-19 binnen één afdeling.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen. Alle cliënten en medewerkers zijn inmiddels getest. Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling binnen het Henriette Roland Holst.

Impact op de bezoekregeling van het Henriette Roland Holst
Voor het Henriette Roland Holst geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondmaskers te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Voor de bewoners van de getroffen afdeling geldt op dit moment dat alleen de eerste contactpersonen op bezoek kunnen komen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 22 september 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (15 september) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 65 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 7 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 15 september

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij in één van de 15 woonzorglocaties van Evean helaas bewezen besmettingen geconstateerd. De locatie met bewezen besmettingen op dit moment is Henriette Roland Holst, gelegen in Amsterdam Zuidoost. Er zijn acht bewoners positief getest op COVID-19 binnen één afdeling.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen. Alle cliënten en medewerkers worden begin deze week getest. Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen worden geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling binnen het Henriette Roland Holst. In de andere Evean locaties is de bezoekregeling ongewijzigd.

Impact op de bezoekregeling van het Henriette Roland Holst
Voor het Henriette Roland Holst geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondmaskers te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Voor alle bewoners geldt op dit moment dat alleen de eerste contactpersonen op bezoek kunnen komen, in afwachting van de testresultaten .

Dit zijn de cijfers van peildatum 15 september 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (15 september) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 8 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 8 september

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 8 september 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (8 september) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 9 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet op eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.  

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 1 september

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 1 september 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (1 september) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (1 september) geen cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet op eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.  

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 25 augustus

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 25 augustus 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (25 augustus) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (25 augustus) 1 cliënt in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet op eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.  

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 18 augustus

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 18 augustus 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (18 augustus) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (18 augustus) geen cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 11 augustus

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 11 augustus 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (11 augustus) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (11 augustus) 2 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 6 augustus

Vernieuwde ventilatierichtlijn RIVM
Woensdag 5 augustus publiceerde de Volkskrant een artikel over het RIVM rapport waaruit blijkt dat een modern ventilatiesysteem waarschijnlijk een rol speelde bij de corona-uitbraak in een verpleeghuis in Maassluis. Naar aanleiding van deze bevindingen is de ventilatierichtlijn door het RIVM herzien, en via Actiz naar alle ouderenzorginstellingen gecommuniceerd. 

Binnen Evean wordt geen recirculatie binnen ventilatiesystemen gebruikt. Onze verzorgings- en verpleeghuizen voldoen aan de meest recente RIVM ventilatierichtlijn. 

Update 4 augustus

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 4 augustus 2020 *

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (4 augustus) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (4 augustus) 1 cliënt in onze speciale Coronaroute, die nog in afwachting van de uitslag zijn. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 28 juli

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 28 juli 2020 *

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (28 juli) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (28 juli) 4 cliënten in onze speciale Coronaroute, die nog in afwachting van de uitslag zijn. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 21 juli

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.Dit zijn de cijfers van peildatum 21 juli 2020 *
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (21 juli) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.
In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (21 juli) 1 COVID-19 patiënt in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 14 juli 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.Dit zijn de cijfers van peildatum 14 juli 2020 * 
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (14 juli) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.
In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (14 juli) 2 COVID-19 patiënten in onze speciale Coronaroutes. Deze patiënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

Update 7 juli

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Net zoals afgelopen week kunnen wij melden dat er op dit moment geen coronabesmettingen zijn in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen. Dit zijn de cijfers van peildatum 7 juli 2020 *
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (7 juli) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.
In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (7 juli) 4 COVID-19 patiënten in onze speciale Coronaroutes. Deze patiënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen. *) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

Update 30 juniEerste locaties weer open voor bezoek

Net zoals afgelopen week kunnen wij melden dat er op dit moment geen coronabesmettingen zijn in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Wij zijn blij dat onze bewoners hierdoor weer meer bezoek mogen ontvangen. Onze collega’s op onze Evean locaties werken er hard aan om dit snel, veilig en verantwoord te regelen.

Alle bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de planning. Op één locatie gelden voor één afdeling nog een aantal dagen quarantainemaatregelen. Op deze afdeling kunnen bewoners beeldbellen en is bezoek via een afgesloten bezoekruimte mogelijk.

Dit zijn de cijfers van peildatum 30 juni 2020 *
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (30 juni) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Meer ruimte voor bezoek
Komt u op bezoek? Dan gelden de volgende maatregelen voor een veilig en verantwoord bezoek:

 • Er is geen beperking meer van het aantal bezoekers en bezoekmomenten;
 • Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen en dat voorheen ook konden;
 • Wij vragen bezoekers zich te registreren. Dit is van belang voor een eventueel GGD-contactonderzoek wanneer er toch een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld;
 • Per locatie wordt aangegeven welke zaken aanvullend zijn geregeld om aan de 1,5 meter maatregelen te voldoen;
 • Wanneer er onverhoopt een nieuwe besmetting optreedt of een verdenking hiervan, kan het zijn dat bezoek tijdelijk niet overal is toegestaan. 

1,5 meter maatregelen
Tot de bepaalde ingangsdatum van het bezoek blijft de geldende bezoekregeling in stand. Wij doen een beroep op de 1e contactpersonen om in de eerste periode het bezoek aan hun naaste met andere bezoekers af te stemmen zodat we zorgvuldig kunnen opstarten. Zo kunnen zowel bewoners, bezoekers als medewerkers wennen aan het nieuwe normaal. De geldende 1,5 meter afspraken voor bezoekers zijn hierbij:

 • U houdt 1,5 meter afstand en heeft geen lichamelijk contact tijdens een bezoek aan onze locatie; 
 • Als lichamelijk contact onvermijdelijk is met degene die u bezoekt, kunt u van ons beschermingsmiddelen, zoals een mondmasker en handschoenen krijgen. 
 • Heeft u klachten (hoesten, verkoudheid, benauwdheid en / of koorts), blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Indien u de afgelopen 14 dagen met een persoon in contact bent geweest die positief is getest op COVID-19 komt u niet op bezoek.

Wij heten u graag welkom en vertrouwen erop dat we het nieuwe normaal tot een succes maken met elkaar.

Update 25 juni (deel 2)

Bezoek aan verpleeghuizen verruimd

Op 24 juni jl. is in de persconferentie van minister-president Rutte en minister De Jonge bekend gemaakt dat we vanaf 1 juli weer bezoek mogen ontvangen in de verpleeghuizen. Met inachtneming van de 1,5 meter maatregelen. Dit is goed nieuws voor onze bewoners en hun naasten. De afgelopen periode hebben we in onze huizen gelukkig weer bezoek mogen ontvangen. We zijn blij dat dit vanaf 1 juli nog verder wordt verruimd en dat cliënten ook weer naar buiten mogen. We gaan samen met u, op een zo veilig mogelijke manier, op weg naar bezoek in het nieuwe normaal. 
We streven ernaar om de volledige openstelling per 1 juli aanstaande te starten. Mochten er op een locatie onoverkomelijke bezwaren zijn om dit op deze datum in te laten gaan, dan kan in overleg met betrokken partijen een andere startdatum worden bepaald op korte termijn. Bewoners en 1e contactpersonen ontvangen binnenkort informatie over de exacte ingangsdatum.
De te nemen maatregelen blijven een dilemma tussen de veiligheid en het welzijn van de bewoners, en van onze zorgmedewerkers. Nu er snel en voldoende getest kan worden en er landelijk genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen zijn, kan er veilig en verantwoord meer en vaker bezoek komen. Wij maken daar samen met de lokale cliëntenraad en zorgprofessionals afspraken over waarbij rekening gehouden wordt met de randvoorwaarden in de lokale situatie.Meer ruimte voor bezoek
Er komt meer ruimte voor bezoek, met een aantal regels. Het bezoek gaat dan als volgt:

 • Er is geen beperking meer van het aantal bezoekers en bezoekmomenten;
 • Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen en dat voorheen ook konden;
 • Wij vragen bezoekers zich te registreren. Dit is van belang voor een eventueel GGD-contactonderzoek wanneer er toch een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld;
 • Per locatie wordt aangegeven welke zaken aanvullend zijn geregeld om aan de 1,5 meter maatregelen te voldoen;
 • Wanneer er onverhoopt een nieuwe besmetting optreedt, kan het zijn dat bezoek tijdelijk niet overal is toegestaan. 

1,5 meter maatregelen
Tot de bepaalde ingangsdatum van het bezoek blijft de geldende bezoekregeling in stand. Wij doen een beroep op de 1e contactpersonen om in de eerste periode het bezoek aan hun naaste met andere bezoekers af te stemmen zodat we zorgvuldig kunnen opstarten. Zo kunnen zowel bewoners, bezoekers als medewerkers wennen aan het nieuwe normaal. De geldende 1,5 meter afspraken voor bezoekers zijn hierbij:

 • U houdt 1,5 meter afstand en heeft geen lichamelijk contact tijdens een bezoek aan onze locatie; 
 • Als lichamelijk contact onvermijdelijk is met degene die u bezoekt, kunt u van ons beschermingsmiddelen, zoals een mondmasker en handschoenen krijgen. 
 • Heeft u klachten (hoesten, verkoudheid, benauwdheid en / of koorts), blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Indien u de afgelopen 14 dagen met een persoon in contact bent geweest die positief is getest op COVID-19 komt u niet op bezoek.

Wij heten u graag welkom en vertrouwen erop dat we het nieuwe normaal tot een succes maken met elkaar.
 

Update 25 juniHitte en het coronavirus
Deze week kunnen de temperaturen op sommige plaatsen in het land tot tropische hoogte stijgen. Het RIVM heeft op hun website een aantal richtlijnen gepubliceerd omtrent hitte en COVID-19. Benieuwd wat je kunt doen en waar je volgens het RIVM op moet letten? Je leest het hier.

 

Update 23 juniVerpleeghuizen Evean coronavrij

Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. Net zoals afgelopen week kunnen wij deze week melden dat er op dit moment geen coronabesmettingen zijn in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean.

Uiteraard blijven we alert op de situatie. Om nieuwe besmettingen te voorkomen worden nieuwe opnames in de verpleeghuizen tijdelijk in quarantaine geplaatst. Bij eventuele corona gerelateerde klachten van bewoners en medewerkers wordt direct actie ondernomen. Indien nodig is het mogelijk om snel weer in capaciteit met coronagerichte zorg op te schalen in de regionale COVID-19 units en coronaroutes in de thuiszorg.

Dit zijn de cijfers van peildatum 23 juni 2020 *.

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (23 juni) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 17 juni 
Bezoekregeling Evean locaties: stap voor stap vooruit

Alle woon-zorglocaties van Evean hebben op dit moment een bezoekregeling ingesteld. Dat betekent dat er minimaal 1 vast persoon, conform afspraken en RIVM richtlijnen op bezoek kan komen (fase 1). Een aantal woon-zorglocaties heeft al een ruimere regeling waarbij 1-2 vaste bezoekers op bezoek kunnen komen (fase 2). Onze locatie Evean Lishof heeft op dit moment een ruimere bezoekregeling (fase 3) waarbij bewoners in overleg met de locatie af kunnen spreken welke bezoekers er kunnen komen. Uiteraard willen wij dat dit wel veilig en verantwoord gebeurt. Daar werken we hard aan. Dat doen we samen én stap-voor-stap.

Hoe werkt het?
Voor iedere Evean locatie wordt op dit moment een plan gemaakt, in overleg met de lokale cliëntenraad, de OR, de arts en medewerkers. De GGD moet geïnformeerd worden over dit plan.

·         Wij treffen zorgvuldig alle voorbereidingen.

·         Per bewoner wordt afgesproken wie op bezoek komt.

·         Voor bezoek geldt: heeft geen klachten en houdt zich aan de 1,5e meter regel en aanwijzingen van het personeel.

Prettig op bezoek, zodra het kan
We doen er alles aan, zodat bezoek veilig en prettig plaats kan vinden. Waarbij wij ook de gezondheid van medebewoners en medewerkers in het oog houden. De voorbereidingen hiervoor vragen tijd en verschillen per verpleeghuis. We vragen hiervoor begrip en geduld. We zien uit naar het moment dat bezoekers hun geliefde naasten weer vaker in de ogen kunnen kijken.

Stap voor stap
Wij kunnen ons voorstellen dat sommige familieleden en bewoners teleurgesteld zijn in de lokale uitwerking, omdat het in hun optiek bijvoorbeeld niet snel genoeg gaat of nog te beperkt is. Wij horen van verschillende kanten dat zowel medewerkers als lokale cliëntenraden hier op worden aangesproken, al dan niet via uitlatingen in social media. De locaties bepalen echter met de verschillende betrokkenen, waaronder de lokale cliëntenraad namens alle bewoners, gezamenlijk de uitwerking van de bezoekregeling en ook de fasering.

De berichtgeving in de media over de verruiming van de bezoekregeling per 15 juni heeft soms tot verwarring geleid. In de geldende gemeentelijke noodverordeningen is opgenomen dat de verpleeghuizen nog steeds gesloten zijn, met uitzondering van de geldende bezoekregeling. Nu alle locaties de bezoekersregeling in minimaal fase 1 hebben, voldoen alle locaties daarmee aan de deadline uit de landelijke regeling. Uiteraard werken we samen met de lokale betrokkenen aan een verdere verruiming van de bezoekregeling conform de fasering uit de landelijke handreiking.

Waardering voor onze bewoners en medewerkers
Rein Souwerbren, directeur Evean: “de afgelopen periode heeft veel van onze bewoners, hun naasten en van onze medewerkers gevraagd. Corona zorgde voor angst, onrust, een fysieke scheiding van bewoners van hun naasten en enorme werkdruk. Nu we stapje voor stapje het bezoek weer mogelijk kunnen maken vragen we ook begrip van een ieder om dit zorgvuldig te doen en met respect voor elkaar de dialoog hierover te voeren.”
 

Update 16 juni Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Verpleeghuizen Evean coronavrij
Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. Net zoals afgelopen week kunnen wij deze week melden dat er op dit moment geen coronabesmettingen zijn in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean.

Uiteraard blijven we alert op de situatie. Om nieuwe besmettingen te voorkomen worden nieuwe opnames in de verpleeghuizen tijdelijk in quarantaine geplaatst. Bij eventuele corona gerelateerde klachten van bewoners en medewerkers wordt direct actie ondernomen. Indien nodig is het mogelijk om snel weer in capaciteit met coronagerichte zorg op te schalen in de regionale COVID-19 units en coronaroutes in de thuiszorg.

Dit zijn de cijfers van peildatum 16 juni 2020 *.

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (16 juni) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Aangepaste bezoekregeling Evean locaties

Goed nieuws: de bezoekregeling voor verpleeg- en verzorgingshuizen wordt verruimd. Zodra de voorbereidingen gereed zijn mag elk (corona-vrij) verpleeg- of verzorgingshuis de 1-bezoeker-regeling inzetten. U kon al contact houden via nieuwe oplossingen zoals beeldbellen, babbelhuisjes etc.. Maar hoe fijn is het, als u straks ook uw naaste weer mag bezoeken? Uiteraard wilt u natuurlijk wel dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Daar werken we hard aan. Dat doen we samen én stap-voor-stap.

Hoe werkt het? 

 • Voor iedere Evean locatie wordt op dit moment een plan gemaakt, in overleg met de lokale cliëntenraad, de OR, de arts en medewerkers. De GGD moet geïnformeerd worden over dit plan. 
 • Wij treffen zorgvuldig alle voorbereidingen.
 • Per bewoner wordt afgesproken wie op bezoek komt.
 • Eerste contactpersonen krijgen spoedig bericht wanneer bezoek weer mogelijk is. De nieuwe bezoekregeling gaat uiterlijk 15 juni in.
 • U maakt een afspraak.
 • U komt op bezoek. Daarbij geldt: u heeft geen klachten en houdt zich aan de 1,5e meter regel en aanwijzingen van het personeel.

Prettig op bezoek, zodra het kan

We doen er alles aan, zodat u straks veilig en prettig op bezoek kunt bij uw naaste. De voorbereidingen hiervoor vragen tijd en verschillen per verpleeghuis. We vragen hiervoor uw begrip en geduld. We zien uit naar het moment dat u uw geliefde naaste weer écht in de ogen kunt kijken.

 

Update 9 juniWekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Verpleeghuizen Evean coronavrij
Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. We constateerden de afgelopen weken al dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. We kunnen deze week melden dat er op dit moment geen coronabesmettingen zijn in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean.

Uiteraard blijven we alert op de situatie. Om nieuwe besmettingen te voorkomen worden nieuwe opnames in de verpleeghuizen twee weken in quarantaine geplaatst. Bij eventuele corona gerelateerde klachten van bewoners en medewerkers wordt direct actie ondernomen. Indien nodig is het mogelijk om snel weer in capaciteit met coronagerichte zorg op te schalen in de COVID-19 units en coronaroutes in de thuiszorg.

Dit zijn de cijfers van peildatum 9 juni 2020 *.

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (9 juni) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 ** cliënten overleden.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

**) Ten opzichte van de cijfers van vorige week is gebleken dat 2 reeds eerder overleden cliënten alsnog positief getest bleken te zijn.
 

Update 5 juni 
Bezoekregeling Evean intramurale locaties

Onze Evean locaties hebben zich inmiddels gedegen voorbereid op de nieuwe bezoekregeling die uiterlijk per 15 juni van start gaat. We zijn verheugd over de verruiming van de bezoekregeling en kijken uit naar het moment dat onze cliënten hun naaste weer (op 1,5e meter afstand) kunnen ontvangen. Na een periode van raambezoek en/of beeldbellen begrijpen we dat u niet kunt wachten om uw naaste weer te zien.

In deze update nemen wij u mee in startdatum van de verruiming per locatie, plus de algemene voorzorgsmaatregelen die op onze locaties gelden.

Voorlopig is bezoek aan onze locaties aan regels gebonden om de risico’s voor bewoners, medewerkers maar ook uzelf zoveel mogelijk te beperken:

 • Eén vaste bezoeker per bewoner toegestaan (in de huidige fase),
 • Er kunnen aanvullende maatregelen per locatie gelden. Bijvoorbeeld 1,5e meter afstand, specifieke looproutes en/of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.                                                                                                                                  

Onderstaand overzicht toont de datum waarop de verschillende Evean locaties streven te starten met de nieuwe bezoekregeling. Hiervoor is een plan per verpleeghuis opgesteld. Waarbij de landelijke ‘Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd‘ het kader vormt. De bezoekregeling wordt in samenspraak met de lokale cliëntenraad, OR, specialist ouderengeneeskunde (de regiebehandelaar), coördinerend verpleegkundige, teammanagers en regiomanager opgesteld. Ook de GGD is geïnformeerd. Het is een eerste stap op weg naar een ruimere bezoekregeling.

Voor sommige afdelingen geldt een aangepaste datum. Zo start binnen Guisveld één afdeling iets later. De eerste contactpersonen van de bewoners worden op de hoogte gesteld van het exacte moment.

Lishof te Oostzaan: woensdag 27 mei 2020
Swaensborch te Monnickendam: woensdag 27 mei 2020
Festina Lente te Assendelft: vrijdag 29 mei 2020
Acht Staten te Wormerveer: dinsdag 2 juni 2020
Kimme te Amsterdam: vrijdag 29 mei 2020
Rosariumhorst te Krommenie: woensdag 3 juni 2020
Erasmushuis te Zaandam: donderdag 4 juni 2020
Twiskehuis te Amsterdam: vrijdag 5 juni 2020
Nieuw Groenland te Zaandam: maandag 8 juni 2020
Oostergouw te Zaandam: woensdag 3 juni 2020
Rietvelden te Wormerveer: dinsdag 9 juni 2020
Korthagenhuis te Amsterdam: donderdag 4 juni 2020
Guisveld te Zaandijk: maandag 8 juni 2020 (één afdeling later)
Henriette Roland Holst te Amsterdam: dinsdag 9 juni 2020

Van de locaties Recura en Eduard Douwes Dekker zijn de plannen in de afrondende fase en zullen we de startdatum van de nieuwe bezoekregeling hier vermelden zodra deze definitief zijn. Daar de aanpak per locatie verschilt verwijzen wij u voor vragen omtrent de bezoekregeling graag naar de locatie waar uw naaste verblijft.

Wanneer er een (verdenking van) een coronabesmetting wordt vastgesteld op de afdeling dan kan er helaas geen bezoek komen. Deze maatregelen zijn nodig om de risico’s voor bewoners en medewerkers als gevolg van de versoepeling van de bezoekregeling zoveel mogelijk te beperken. De eerste contactpersonen van de bewoners worden op de hoogte gesteld van de aanpak.

Update 2 juni

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. Vanaf deze week publiceren wij deze gegevens iedere dinsdag. We constateerden afgelopen week al dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. Deze lijn zet zich op dit moment verder voort, ten opzichte van vorige week donderdag is het aantal verder gedaald van 4 naar 1 besmetting.Coronabesmetting
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Op dit moment is er nog 1 coronabesmetting geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean.
Dit zijn de cijfers van peildatum 2 juni 2020 *.
Op dit moment hebben wij in 1 van de 15 woonzorglocaties van Evean een bewezen besmetting geconstateerd. Dit gaat om Recura, een locatie met een zogenaamde COVID-19 unit. Deze is speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 unit stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie.
Tot op heden (2 juni) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 62 cliënten overleden.
*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.Bezoekregeling
De verschillende verpleeglocaties van Evean bereiden zich voor op de nieuwe bezoekregeling die uiterlijk 15 juni van start gaat. Het is een fijne stap, waardoor naasten weer hun familie kunnen bezoeken. Het is echter wel nog aan regels gebonden en daardoor nog niet ‘als vanouds’. Per bewoner mag in deze fase één vaste bezoeker op bezoek komen. Per locatie wordt bekeken welke aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld 1,5e meter afstand houden, of een mondkapje dragen) er nodig zijn. Wanneer er een (verdenking van) een coronabesmetting wordt vastgesteld op de afdeling dan kan er helaas geen bezoek komen. De maatregelen zijn nodig om de risico’s voor bewoners en medewerkers als gevolg van de versoepeling van de bezoekregeling zoveel mogelijk te beperken. De eerste contactpersonen van de verpleeghuizen worden op de hoogte gesteld van de aanpak.
De plannen worden per verpleeghuis opgesteld. Waarbij de landelijke ‘Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd ‘het kader vormt. De bezoekregeling wordt in samenspraak met de lokale cliëntenraad, OR, specialist ouderengeneeskunde (de regiebehandelaar), coördinerend verpleegkundige, teammanagers en regiomanager opgesteld. Ook de GGD wordt geïnformeerd. Het is een eerste stap op weg naar een ruimere bezoekregeling. Momenteel hebben de volgende Evean-locaties een bezoekregeling vastgesteld,: Lishof te Oostzaan, Swaensborch te Monnickendam, Festina Lente te Assendelft, Acht Staten te Wormerveer, De Kimme te Amsterdam, Rosariumhorst te Krommenie, Erasmushuis te Zaandam, Nieuw Groenland te Zaandam, Oostergouw te Zaandam en de Rietvelden in Wormerveer. Hier is de bezoekerregeling inmiddels gestart of begint deze binnenkort.

 

Update 28 mei

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. We constateerden afgelopen week al dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. Deze lijn zet zich op dit moment verder voort, ten opzichte van vorige week is het aantal drastisch gedaald van 25 naar 4 besmettingen.

Coronabesmettingen
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Op dit moment zijn nog enkele coronabesmettingen geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean. 

Dit zijn de cijfers van peildatum 28 mei 2020 *.

Op dit moment hebben wij in 3 van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 2 van deze locaties betreffen zogenaamde COVID-19 units. Deze zijn speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 units stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie. 

De locaties met bewezen besmettingen op dit moment zijn: Henriette Roland Holst Eduard Douwes Dekker en Recura. Op deze laatste 2 locaties heeft Evean een COVID19-unit.

Op dit moment (28 mei) zijn er bij Evean nog 4 cliënten met een bewezen COVID-19 besmetting. Hiervan zijn 3 patiënten opgenomen in een COVID19-unit. Tot op heden (28 mei) zijn er bij Evean 124 cliënten hersteld van COVID-19 en 62 cliënten overleden.

Op locaties met coronapatiënten zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. Bewoners die het coronavirus onder de leden hebben worden geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen of op een COVID-19 unit. De cijfers vanuit de thuiszorg (de coronaroutes) zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers. Thuiszorg-patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. 

We zijn er trots op dat de collega’s zich vol blijven inzetten om het zo fijn als mogelijk te maken voor onze bewoners onder deze lastige omstandigheden. De alternatieve bezoeken via het raam en het beeldbellen worden nog volop ingepland. Dit wordt enorm gewaardeerd door bewoners en naasten. 

Vanaf 25 mei is beperkt bezoek mogelijk op alle verpleeghuislocaties (of afgezonderd gedeelte van een locatie), mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit de landelijk opgestelde handreiking. Organisaties hebben de tijd tot 15 juni 2020 om te starten met toelaten van één bezoeker per bewoner. Dit wordt fase 1 genoemd. Deze fase heeft vooralsnog landelijk een doorlooptijd tot en met 15 juli 2020. Om dit te realiseren maakt Evean per locatie een plan van aanpak, in samenspraak met onder meer de lokale cliëntenraad en de verantwoordelijke arts. Een aantal Evean-locaties is inmiddels weer beperkt geopend voor bezoek, de andere locaties volgen heel binnenkort. De betrokkenen worden hierover uiteraard per locatie geïnformeerd. 

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 20 meiWekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. We constateerden afgelopen week al dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. Deze lijn zet zich op dit moment verder voort. Coronabesmettingen
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Helaas zijn er op dit moment nog coronabesmettingen geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean. 
Dit zijn de cijfers van peildatum 20 mei 2020 *.
Op dit moment hebben wij in 4 van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 2 van deze locaties betreffen zogenaamde COVID-19 units. Deze zijn speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 units stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie. 
De locaties met bewezen besmettingen op dit moment zijn: Guisveld, Henriette Roland Holst Eduard Douwes Dekker en Recura. Op deze laatste 2 locaties heeft Evean een COVID19-unit.
Op dit moment (20 mei) zijn er bij Evean nog 25 cliënten met een bewezen COVID-19 besmetting. Hiervan zijn 7 patiënten opgenomen in een COVID19-unit. Tot op heden (20 mei) zijn er bij Evean 98 cliënten hersteld van COVID-19 en 62 cliënten overleden.
Op locaties met coronapatiënten zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. Bewoners die het coronavirus onder de leden hebben worden geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen of op een COVID-19 unit. De cijfers vanuit de thuiszorg (de coronaroutes) zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers. Thuiszorg-patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. 
We zijn er trots op dat de collega’s zich vol blijven inzetten om het zo fijn als mogelijk te maken voor onze bewoners onder deze lastige omstandigheden. De alternatieve bezoeken via het raam en het beeldbellen worden volop ingepland. Dit wordt enorm gewaardeerd door bewoners en naasten. 
Op één locatie per GGD-regio wordt momenteel bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Bij Evean gebeurt dit al op de pilot-locatie Evean Lishof. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast. Om dit te realiseren maakt Evean per locatie een plan van aanpak. Om in aanmerking te komen voor een ruimere bezoekregeling moet in ieder geval aan de voorwaarde worden voldaan dat er geen coronabesmettingen op de locatie zijn. Familieleden en bewoners kijken erg uit naar een ruimere bezoekregeling. We willen dan ook graag op korte termijn duidelijkheid geven over de aanpak. Buiten Evean Lishof is bezoek tot het moment waarop de nieuwe aanpak voor de verruiming van de bezoekregeling in werking gaat, helaas nog niet toegestaan. Wij informeren heel binnenkort over het vervolg. Tegelijkertijd blijven we alert en proberen we verdere besmetting tegen te gaan.
*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

 

Update 20 mei 

Update naar aanleiding van persconferentie kabinet over landelijke coronamaatregelen van 19 mei

Gisteravond heeft de regering een verdere versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft hierbij heel erg belangrijk. Wat betekenen deze landelijke beleidsaanpassingen voor de cliënten en medewerkers van Evean?
 Landelijke basisregels veranderen niet
Het versoepelen van de landelijke maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5e  meter afstand blijft altijd van kracht. Ook alle hygiënemaatregelen en voorschriften bij ziekte blijven gelden.

Uitbreiding bezoekregeling verpleeghuizen
Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Bij Evean gebeurt dit al op de pilot-locatie Evean Lishof. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Om dit te realiseren maakt Evean per locatie een plan van aanpak. Om in aanmerking te komen voor een ruimere bezoekregeling moet in ieder geval aan de voorwaarde worden voldaan dat er geen coronabesmettingen op de locatie zijn. Familieleden en bewoners kijken erg uit naar een ruimere bezoekregeling. We willen dan ook graag op korte termijn duidelijkheid geven over de aanpak. Buiten Evean Lishof is bezoek tot het moment waarop de nieuwe aanpak voor de verruiming van de bezoekregeling in werking gaat, helaas nog niet toegestaan. Wij informeren u heel binnenkort over het vervolg.

Bezoeken extramuraal
Cliënten die thuiszorg ontvangen mogen vanaf 25 mei weer bezoek ontvangen, wanneer de afstand van 1,5e meter in acht wordt genomen.

Gefaseerde openstelling dagbesteding
Bij Evean is de dagbesteding recentelijk op kleine schaal en met inachtneming van de coronamaatregelen op enkele locaties gestart. Dit betreft de locaties die een eigen ingang hebben en niet toegankelijk zijn via een verpleeghuislocatie. Om de dagbesteding verder open te stellen maakt Evean een planning en een aanpak. Zodra dit bekend is informeren wij onze medewerkers en cliënten. 

Opening horeca in de locaties en start overige activiteiten
Er volgt nog een handreiking over hoe onze sector hiermee om dient te gaan. Hierna volgt een aanpak die we met u communiceren. 

 

Update 14 mei

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Afgelopen week publiceerden wij de coronacijfers bij Evean. We constateerden hierbij gelukkig dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. Deze lijn zet zich op dit moment voort. Vanaf nu geven we een wekelijkse update van de situatie. 

Coronabesmettingen
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Helaas zijn er op dit moment nog coronabesmettingen geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean. 

Dit zijn de cijfers van peildatum 14 mei 2020 *.

Op dit moment hebben wij in 3 van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 2 van deze locaties betreffen zogenaamde COVID-19 units. Deze zijn speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 units stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie. 

De locaties met bewezen besmettingen op dit moment zijn: Guisveld, Eduard Douwes Dekker en Recura. Op deze laatste 2 locaties heeft Evean een COVID19-unit.

Op dit moment (14 mei) zijn er bij Evean nog 38 cliënten met een bewezen COVID-19 besmetting. Hiervan zijn 15 patiënten opgenomen in een COVID19-unit. Tot op heden (14 mei) zijn er bij Evean 86 cliënten hersteld van COVID-19 en 58 cliënten overleden.

Op locaties met coronapatiënten zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. Bewoners die het coronavirus onder de leden hebben worden geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen of op een COVID-19 unit. De cijfers vanuit de thuiszorg (de coronaroutes) zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers. Thuiszorg-patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. 

We zijn er trots op dat de collega’s zich vol blijven inzetten om het zo fijn als mogelijk te maken voor onze bewoners onder deze lastige omstandigheden. De alternatieve bezoeken via het raam en het beeldbellen worden volop ingepland. Dit wordt enorm gewaardeerd door bewoners en naasten. Daarnaast neemt Evean Lishof deel aan de landelijke proef met een verruiming van de bezoekmaatregelen. Tegelijkertijd blijven we alert en proberen we verdere besmetting tegen te gaan.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

Update 11 mei

Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling. 

Op de persconferentie van 6 mei jl. kondigde minister De Jonge een pilot aan voor de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In iedere GGD-regio in Nederland (en dat zijn er 25) wordt daarvoor 1 verpleeghuis gekozen. In deze verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuis toegestaan. Zojuist is bekend geworden dat Evean Lishof de pilot locatie wordt voor het gebied Zaanstreek-Waterland.  Lees verder

 

Update 7 mei
 

Update naar aanleiding van persconferentie kabinet over landelijke coronamaatregelen

Gisteravond heeft de regering aangekondigd dat we vanaf maandag 11 mei elkaar in Nederland stapje voor stapje iets meer ruimte kunnen geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Wat betekent deze landelijke beleidsaanpassing voor de cliënten en medewerkers van Evean?
 

Landelijke basisregels veranderen niet
Het versoepelen van de landelijke maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5e meter afstand blijft altijd van kracht. Ook alle hygiënemaatregelen en voorschriften bij ziekte blijven gelden. Ook moeten alle Nederlanders drukte vermijden, en is tot in ieder geval 1 juni het afspreken in grotere groepen niet toegestaan. Mensen van 70 jaar of ouder of mensen met een kwetsbare gezondheid wordt nog steeds geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
De richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) binnen de zorgsector veranderen vooralsnog niet, ondanks de maatschappelijke roep om altijd PBM in de zorg te gebruiken. Wij begrijpen deze zorg, en doen er ook alles aan om meer PBM beschikbaar te krijgen voor onze zorgmedewerkers. De voorraad medische mondkapjes mag van de regering gelukkig alleen maar ingezet worden in de zorg, andere contactberoepen mogen alleen niet-medische mondkapjes dragen. Voor deze contactberoepen is het gebruik hiervan vrijblijvend en dus niet verplicht gesteld.

Daar waar het gebruik van PBM noodzakelijk en voorgeschreven is, hebben we bij Evean voorraad. Op sommige plekken waar veel besmettingen / verdenkingen waren, hebben we in overleg met de betrokkenen ook meer PBM ingezet dan door het RIVM wordt voorgeschreven.

Aanvullend op de huidige RIVM-richtlijn willen we op korte termijn heel graag mondkapjes ruim beschikbaar gaan stellen voor collega’s die zich zorgen maken dat zij zonder PBM ongemerkt cliënten kunnen besmetten. Voorwaarde hiervoor is wel dat we binnen Evean dan voldoende goedgekeurde mondkapjes op voorraad hebben. Het gebruik van niet-gecertificeerde middelen biedt in de zorg namelijk niet of nauwelijks garantie op bescherming. We doen er alles aan om via alle beschikbare kanalen mondkapjes voor algemeen gebruik binnen te krijgen, en hebben goede hoop dat een flinke voorraad binnenkort onze kant op komt.
 

Bezoekbeperking verpleeg- en verzorgingshuizen blijft van kracht

Landelijk blijft de huidige bezoekbeperking van kracht, in ieder geval tot 25 mei 2020. Dit met uitzondering van 25 proeflocaties verspreid over heel Nederland waar a.s. maandag een pilot start. Dit is 1 proeflocatie per veiligheidsregio.
 

Herstart contactberoepen
Ook kijken wij naar de mogelijke gevolgen voor de herstart van de contactberoepen voor dienstverlening aan onze intramurale cliënten. Voor medisch noodzakelijke zorg die wordt verzorgd door contactberoepen, zoals medische pedicures, is behandeling – na overleg met de arts – ook nu al mogelijk. Het Kernteam communiceert uiterlijk vrijdag over andere niet-medisch noodzakelijke contactberoepen. Uitgangspunt daarbij blijft zo min mogelijk besmettingsrisico’s en contactmomenten met ‘derden van buiten’ voor onze bewoners.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
Binnen Evean zijn wij erop gericht om de zorg aan onze cliënten op een verantwoorde, veilige en liefdevolle manier te leveren. Helaas hebben ook onze cliënten en medewerkers met het coronavirus te maken nu dit in Nederland heerst. We volgen bij onze aanpak de richtlijnen van het RIVM en proberen, ondanks de moeilijke omstandigheden, er voor onze cliënten te zijn en ze goede zorg te bieden. Zeker nu er op dit moment ook geen bezoek mag komen. 

Coronabesmettingen
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Helaas zijn hier ook coronabesmettingen geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean.De cijfers zijn die van peildatum 7 mei 2020 *.
Op dit moment hebben wij in 4 van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 2 van deze locaties betreffen zogenaamde COVID-19 units. Deze zijn speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 units stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie. 
De locaties met bewezen besmettingen op dit moment zijn: Guisveld, Henriette Roland Holst, Eduard Douwes Dekker en Recura. Op deze laatste 2 locaties heeft Evean een COVID19-unit.
Op dit moment (7 mei) zijn er bij Evean nog 51 cliënten met een bewezen COVID-19 besmetting. Hiervan zijn 26 patiënten opgenomen in een COVID19-unit. Tot op heden (7 mei) zijn er bij Evean 59 cliënten hersteld van COVID-19 en 42 cliënten overleden.
Op locaties met coronapatiënten zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. Bewoners die het coronavirus onder de leden hebben worden geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen of op een COVID-19 unit.
*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordtCoronaroutes
Naast de zorg voor coronapatiënten in verpleeghuizen verzorgt Evean ook corona-patiënten in de thuiszorg. Dit gebeurt op zogenaamde coronaroutes. Wij doen dit in de regio’s Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam, grotendeels namens andere zorgaanbieders voor hun cliënten. Een speciaal hiervoor geformeerd team van wijkverpleegkundigen, dat daarbij over de vereiste PBM beschikt, verzorgt de corona patiënten thuis. Collega’s die met besmette cliënten in contact zijn, worden niet ingezet op reguliere (niet besmette) thuiszorgroutes. De cijfers vanuit de thuiszorg zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers. Thuiszorg-patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. Opwaartse lijn
Landelijk is de ontwikkeling dat de sterfte aan COVID-19 afneemt, ook in verpleeghuizen. Dit meldden het CBS en het RIVM de afgelopen dagen op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Gelukkig zien we deze tendens ook bij Evean. Op steeds meer locaties zien wij het aantal besmettingen en personen dat aan het virus komt te overlijden terug lopen of zijn verpleeg- en verzorgingshuizen zelfs weer corona-vrij. 
Onze medewerkers werken keihard om het onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken onder de huidige lastige omstandigheden. Er worden veel initiatieven ontplooid om, binnen de mogelijkheden, contact met de buitenwereld mogelijk te maken. Bijvoorbeeld via beeldbellen of het faciliteren van ‘bezoek achter het raam’. Hartverwarmende initiatieven
Het doet zowel de bewoners als de medewerkers van Evean enorm goed dat er ook zo veel hartverwarmende initiatieven zijn. Zo worden er buitenconcerten georganiseerd, heel veel tekeningen en berichtjes afgeleverd en lekkere dingen aangeboden. Dit is een enorme steun in deze lastige tijd. Samen staan we sterk.Bellen voor informatie
Voor al uw corona-gerelateerde vragen kunt u bellen met de corona-Informatielijn 088-9800940. Onze collega’s staan u graag te woord.
 

 

 

Update 30 april

Veilige opname nieuwe cliënten tijdens covid-19 pandemie
Het effect van de maatregelen in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt zichtbaar, meldde het CBS afgelopen week.

Met de verlenging van de maatregelen door minister-president Rutte én de voorzichtig positieve lijn die het CBS meldt zet Evean nu de belangrijke stap om de opname van nieuwe cliënten tijdens de covid-19 pandemie verder te hervatten en in te richten.

Evean introduceert vanaf heden een aangepast opnamebeleid dat het mogelijk maakt om op veilige wijze de instroom van alle nieuwe cliënten te faciliteren. Dit met als doel ouderen nog steeds de zorg te bieden die zij nodig hebben, ook in deze precaire tijd.

Zowel in de verpleeg- en verzorgingshuizen als in de revalidatie- en thuiszorg is er capaciteit én de benodigde begeleiding beschikbaar om dit in goede banen te leiden. Hiertoe zijn speciale afdelingen aangewezen binnen locaties waar nieuwe cliënten voor 14 dagen in quarantaine worden verpleegd en/of verzorgd. Sommige doelgroepen zoals GRZ of verzorgingshuis cliënten, gaan in individuele quarantaine op de eigen kamer. Nieuwe cliënten die geen klachten ervaren kunnen direct in quarantaine worden opgenomen binnen locaties of thuis in quarantaine gaan voor opname. Voor cliënten mét klachten geldt dat bij hen een coronatest wordt afgenomen door de eigen huisarts. Indien deze test een bevestiging van coronabesmetting geeft, kan Evean direct een opname binnen onze corona-unit aanbieden. Wanneer de test aantoont dat de nieuwe cliënt niet besmet is met het coronavirus, neemt Evean de cliënt alsnog 14 dagen in quarantaine op.

Het aanmelden van een nieuwe cliënt verloopt via de reguliere aanmeldwegen. Cliënten waarbij verdenking op covid-19 geldt kunnen worden aangemeld via het aanmeldportaal in de regio Zaanstreek.

Heeft u nog vragen over de opname van nieuwe cliënten? Bel dan 0900 9897.

 

Update 21 april Dinsdag 21 april heeft minister-president Rutte een update gegeven over de coronamaatregelen in Nederland. Onderstaand vind u meer informatie wat dit voor cliënten, naasten en medewerkers van Evean betekent:

Verpleeghuizen gesloten voor bezoek

Landelijk blijven verpleeghuizen voorlopig gesloten voor bezoek. Voor onze intramurale locaties maken we op dit moment maatwerkoplossingen mogelijk voor ‘bezoek achter glas’.

Een aantal locaties hebben al creatieve oplossingen bedacht, andere locaties werken hard om dit te realiseren. Locaties nemen hierover contact op met de eerste contactpersonen zodra de faciliteiten gereed zijn.

Maatregelen voor mantelzorgers

In de thuiszorg adviseert de overheid om bij zelfstandig wonende ouderen (70-plussers) één of twee vaste personen aan te wijzen die met enige regelmaat blijven bezoeken (bijvoorbeeld mantelzorgers).

Hen wordt uitdrukkelijk verzocht niet op bezoek te gaan bij verkoudheidsklachten en ook hier zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Evean volgt de RIVM richtlijn voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Hierdoor kunnen wij steeds voldoende beschermingsmiddelen bieden binnen de geldende RIVM richtlijnen. Er is alleen voldoende voorraad als we ons aan deze richtlijnen houden. Ook wij horen de wens om altijd met beschermende middelen te werken in het contact met onze cliënten. Helaas laat de persoonlijke beschermingsmiddelen voorraad dit niet toe. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen van het RIVM, en zullen steeds waar het RIVM gebruik voorschrijft, de beschermingsmiddelen inzetten.

Meer informatie over de coronamaatregelen lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

Update 2 april
De testcapaciteit voor COVID-19 tests wordt de komende weken sterk uitgebreid. Half april is het daardoor mogelijk om 17.500 tests per dag uit te voeren. Momenteel worden er dagelijks ruim 4000 tests uitgevoerd. De grotere capaciteit leidt tot een ruimer testbeleid. Zorgmedewerkers met klachten kunnen voortaan ook worden getest.
 

Update 1 april
Het kabinet verlengt de coronamaatregelen in ieder geval tot en met 28 april 2020. De maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het virus te vertragen en kwetsbare groepen zoals ouderen te beschermen. Wij staan achter het besluit om de maatregelen te verlengen. Al beseffen wij hoe verdrietig het is voor naasten dat het langer duurt voor zij weer op bezoek kunnen komen. In de tussentijd zullen wij doen wat mogelijk is om het contact tussen bewoners en hun naasten mogelijk te maken op alternatieve manieren zoals via beeldbellen.
 

Update 31 maart
Dinsdagavond 31 maart heeft het kabinet alle genomen maatregelen verlengd tot 28 april. Met als doel om verspreiding van het coronavirus te beperken. Verlenging na 28 april is hierbij niet uitgesloten. Evean volgt dit beleid. Dit betekent dat de getroffen maatregelen binnen de organisatie tot nader order van kracht blijven.
 

Update 26 maart Samenwerkende zorgorganisaties regio Zaandam openen COVID-unit.
Evean en het Zaans Medisch Centrum hebben op 26 maart in Recura een COVID-unit geopend met een capaciteit van in totaal 28 patiënten. Samenwerkende zorgorganisaties in de regio - waarin bestuurders van ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en VVT (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) zijn vertegenwoordigd – hebben daartoe besloten. Op de afdelingen zullen voornamelijk oudere coronapatiënten uit de regio Zaanstreek Waterland worden verpleegd.

Update 25 maart Britt Dekker roept kijkers op iPads en tablets te doneren aan verpleeghuizen.
Op dinsdag 24 maart riep Britt Dekker in De Wereld Draait Door kijkers op om een iPad of tablet te doneren aan een verpleeghuis zodat bewoners met hun familie kunnen beeldbellen.  Mocht u een iPad of tablet willen doneren aan een Evean locatie, belt u dan naar 088 980 09 40. Helaas kunnen we ze niet in bruikleen nemen, alleen geschonken iPads of tablets kunnen we aannemen. 

Update 24 maart Vanaf maandagavond 23 maart geldt dat wanneer één persoon binnen een huishouden koorts heeft, alle gezinsleden thuis moeten blijven. Dit geldt niet voor mensen werkzaam in de zorg. Wat betekent dat qua risico voor medewerkers en bewoners?
Evean volgt de lijn van het RIVM; door het RIVM is de afweging gemaakt om continuïteit in de zorg te waarborgen. Omdat het werk wat jullie iedere dag doen zo ontzettend belangrijk is, zijn de maatregelen ten aanzien van zorgmedewerkers anders dan voor mensen die niet werkzaam zijn in een vitaal beroep. Deze maatregel is getroffen omdat we in Nederland niet zonder zorg kunnen. We volgen hierin de aanwijzingen en richtlijnen van de overheid. De overheid roept ons op om ons werk te blijven doen, om zo het virus onder controle te houden. Het RIVM heeft de zorg als vitaal beroep aangemerkt omdat het zorgen voor een schoon en leefbaar thuis, goede hygiëne en zorgen voor kwetsbare mensen daaraan bijdraagt.

Update 20 maart Aansluiting op toespraak van koning Willem-Alexander: dankjewel!
Zojuist sprak onze koning ons toe en complimenteerde hij de Hollandse daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid. Ook vanuit Evean zijn de cliënten en onze medewerkers ontroerd door alle lieve initiatieven die worden genomen en jullie begrip voor de voorzorgmaatregelen die wij moeten treffen. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij krijgen vele verzoeken voor mooie acties en proberen die zoveel mogelijk te ondersteunen in deze hectische periode. Niet alles is mogelijk, maar veel wel, dankzij onze gemotiveerde medewerkers. Samen zetten we door!

Update 19 maart – 19:30 uur
Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt in Nederland dagelijks toe. Evean blijft alert. Evean heeft de nodige voorbereidingen getroffen en onze zorgverleners weten hoe zij moeten handelen als er een besmetting wordt vermoed of geconstateerd.Afsluiting intramurale locaties
Evean streeft ernaar haar bewoners, cliënten en personeel zoveel mogelijk te beschermen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19. Evean doet haar uiterste best om het nieuwe coronavirus buiten de deur te houden. Dit heeft nu ook gevolgen voor de bezoekersregeling en het deurbeleid van de locaties. 
We hebben, vooruitlopend op het mogelijk landelijke besluit, het besluit genomen dat vanaf donderdag 19 maart 2020 15:00 uur er geen bezoek meer wordt toegelaten op onze locaties. Wij hopen bezoekers na 6 april weer te kunnen verwelkomen.
Vanochtend is een belteam aan de slag om onze 1e contactpersonen telefonisch op de hoogte te brengen van dit besluit. Het kabinet heeft inmiddels het besluit genomen dat met onmiddellijke ingang geen bezoek meer is toegestaan aan onze huizen. Een uitzondering wordt gemaakt voor bewoners in de stervensfase, zodat er een mogelijkheid is om afscheid te kunnen nemen voor de naasten. Andere uitzonderingen zijn helaas niet meer mogelijk. 
Op alle locaties zetten wij medewerkers in die extra aandacht aan onze bewoners schenken, om het gemis van de aanwezigheid van hun dierbaren – hoe moeilijk ook – in zekere mate te verlichten. Wij doen er alles aan om onze bewoners die aandacht te geven die hij of zij nodig heeft!
De hoofdentree en overige toegangsdeuren van het gebouw worden permanent afgesloten. Overdag meldt de bezoeker/leverancier zich via de intercom of wordt visueel waargenomen door de aanwezige gastvrouw of gastheer, waarna deze de bezoeker/leverancier toegang tot het gebouw verschaft conform vastgestelde huisregels. In de avond en nachtelijke uren zal de toegangscontrole worden uitgevoerd door de dienstdoende zorgmedewerker(s), zoals dit nu ook gebruikelijk is.Sluiting dagbesteding
Gezien de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID 19) is de Evean dagbesteding genoodzaakt de dagbesteding per direct te sluiten. In de persconferentie van zondag 15 maart heeft Minister Slob aangegeven dat maatregelen vooralsnog tot 6 april van kracht zijn. Zodra de dagbesteding weer open gaat, informeren wij u.Heeft u vragen?
Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u door naar de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. U kunt ook bellen naar het landelijk informatienummer 0800 – 1351.
Verder is er informatie te vinden via de website van de GGD. Er is een landelijk nummer geopend voor algemene vragen over het Corona virus. Dit is: 0800-1351.