LIVEBLOG | Informatie coronavirus

Voor al uw Corona-gerelateerde vragen kunt u bellen met de Corona-Informatielijn 088-9800940

 

Update 28 mei

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. We constateerden afgelopen week al dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. Deze lijn zet zich op dit moment verder voort, ten opzichte van vorige week is het aantal drastisch gedaald van 25 naar 4 besmettingen.

Coronabesmettingen
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Op dit moment zijn nog enkele coronabesmettingen geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean. 

Dit zijn de cijfers van peildatum 28 mei 2020 *.

Op dit moment hebben wij in 3 van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 2 van deze locaties betreffen zogenaamde COVID-19 units. Deze zijn speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 units stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie. 

De locaties met bewezen besmettingen op dit moment zijn: Henriette Roland Holst Eduard Douwes Dekker en Recura. Op deze laatste 2 locaties heeft Evean een COVID19-unit.

Op dit moment (28 mei) zijn er bij Evean nog 4 cliënten met een bewezen COVID-19 besmetting. Hiervan zijn 3 patiënten opgenomen in een COVID19-unit. Tot op heden (28 mei) zijn er bij Evean 124 cliënten hersteld van COVID-19 en 62 cliënten overleden.

Op locaties met coronapatiënten zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. Bewoners die het coronavirus onder de leden hebben worden geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen of op een COVID-19 unit. De cijfers vanuit de thuiszorg (de coronaroutes) zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers. Thuiszorg-patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. 

We zijn er trots op dat de collega’s zich vol blijven inzetten om het zo fijn als mogelijk te maken voor onze bewoners onder deze lastige omstandigheden. De alternatieve bezoeken via het raam en het beeldbellen worden nog volop ingepland. Dit wordt enorm gewaardeerd door bewoners en naasten. 

Vanaf 25 mei is beperkt bezoek mogelijk op alle verpleeghuislocaties (of afgezonderd gedeelte van een locatie), mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit de landelijk opgestelde handreiking. Organisaties hebben de tijd tot 15 juni 2020 om te starten met toelaten van één bezoeker per bewoner. Dit wordt fase 1 genoemd. Deze fase heeft vooralsnog landelijk een doorlooptijd tot en met 15 juli 2020. Om dit te realiseren maakt Evean per locatie een plan van aanpak, in samenspraak met onder meer de lokale cliëntenraad en de verantwoordelijke arts. Een aantal Evean-locaties is inmiddels weer beperkt geopend voor bezoek, de andere locaties volgen heel binnenkort. De betrokkenen worden hierover uiteraard per locatie geïnformeerd. 

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 20 mei

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. We constateerden afgelopen week al dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. Deze lijn zet zich op dit moment verder voort. 

Coronabesmettingen
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Helaas zijn er op dit moment nog coronabesmettingen geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean. 

Dit zijn de cijfers van peildatum 20 mei 2020 *.

Op dit moment hebben wij in 4 van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 2 van deze locaties betreffen zogenaamde COVID-19 units. Deze zijn speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 units stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie. 

De locaties met bewezen besmettingen op dit moment zijn: Guisveld, Henriette Roland Holst Eduard Douwes Dekker en Recura. Op deze laatste 2 locaties heeft Evean een COVID19-unit.

Op dit moment (20 mei) zijn er bij Evean nog 25 cliënten met een bewezen COVID-19 besmetting. Hiervan zijn 7 patiënten opgenomen in een COVID19-unit. Tot op heden (20 mei) zijn er bij Evean 98 cliënten hersteld van COVID-19 en 62 cliënten overleden.

Op locaties met coronapatiënten zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. Bewoners die het coronavirus onder de leden hebben worden geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen of op een COVID-19 unit. De cijfers vanuit de thuiszorg (de coronaroutes) zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers. Thuiszorg-patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. 

We zijn er trots op dat de collega’s zich vol blijven inzetten om het zo fijn als mogelijk te maken voor onze bewoners onder deze lastige omstandigheden. De alternatieve bezoeken via het raam en het beeldbellen worden volop ingepland. Dit wordt enorm gewaardeerd door bewoners en naasten. 

Op één locatie per GGD-regio wordt momenteel bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Bij Evean gebeurt dit al op de pilot-locatie Evean Lishof. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast. Om dit te realiseren maakt Evean per locatie een plan van aanpak. Om in aanmerking te komen voor een ruimere bezoekregeling moet in ieder geval aan de voorwaarde worden voldaan dat er geen coronabesmettingen op de locatie zijn. Familieleden en bewoners kijken erg uit naar een ruimere bezoekregeling. We willen dan ook graag op korte termijn duidelijkheid geven over de aanpak. Buiten Evean Lishof is bezoek tot het moment waarop de nieuwe aanpak voor de verruiming van de bezoekregeling in werking gaat, helaas nog niet toegestaan. Wij informeren heel binnenkort over het vervolg. Tegelijkertijd blijven we alert en proberen we verdere besmetting tegen te gaan.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

 

Update 20 mei 

Update naar aanleiding van persconferentie kabinet over landelijke coronamaatregelen van 19 mei

Gisteravond heeft de regering een verdere versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft hierbij heel erg belangrijk. Wat betekenen deze landelijke beleidsaanpassingen voor de cliënten en medewerkers van Evean?
 
Landelijke basisregels veranderen niet
Het versoepelen van de landelijke maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5e  meter afstand blijft altijd van kracht. Ook alle hygiënemaatregelen en voorschriften bij ziekte blijven gelden.

Uitbreiding bezoekregeling verpleeghuizen
Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Bij Evean gebeurt dit al op de pilot-locatie Evean Lishof. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Om dit te realiseren maakt Evean per locatie een plan van aanpak. Om in aanmerking te komen voor een ruimere bezoekregeling moet in ieder geval aan de voorwaarde worden voldaan dat er geen coronabesmettingen op de locatie zijn. Familieleden en bewoners kijken erg uit naar een ruimere bezoekregeling. We willen dan ook graag op korte termijn duidelijkheid geven over de aanpak. Buiten Evean Lishof is bezoek tot het moment waarop de nieuwe aanpak voor de verruiming van de bezoekregeling in werking gaat, helaas nog niet toegestaan. Wij informeren u heel binnenkort over het vervolg.

Bezoeken extramuraal
Cliënten die thuiszorg ontvangen mogen vanaf 25 mei weer bezoek ontvangen, wanneer de afstand van 1,5e meter in acht wordt genomen.

Gefaseerde openstelling dagbesteding
Bij Evean is de dagbesteding recentelijk op kleine schaal en met inachtneming van de coronamaatregelen op enkele locaties gestart. Dit betreft de locaties die een eigen ingang hebben en niet toegankelijk zijn via een verpleeghuislocatie. Om de dagbesteding verder open te stellen maakt Evean een planning en een aanpak. Zodra dit bekend is informeren wij onze medewerkers en cliënten. 

Opening horeca in de locaties en start overige activiteiten
Er volgt nog een handreiking over hoe onze sector hiermee om dient te gaan. Hierna volgt een aanpak die we met u communiceren. 

 

Update 14 mei

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Afgelopen week publiceerden wij de coronacijfers bij Evean. We constateerden hierbij gelukkig dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. Deze lijn zet zich op dit moment voort. Vanaf nu geven we een wekelijkse update van de situatie. 

Coronabesmettingen
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Helaas zijn er op dit moment nog coronabesmettingen geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean. 

Dit zijn de cijfers van peildatum 14 mei 2020 *.

Op dit moment hebben wij in 3 van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 2 van deze locaties betreffen zogenaamde COVID-19 units. Deze zijn speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 units stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie. 

De locaties met bewezen besmettingen op dit moment zijn: Guisveld, Eduard Douwes Dekker en Recura. Op deze laatste 2 locaties heeft Evean een COVID19-unit.

Op dit moment (14 mei) zijn er bij Evean nog 38 cliënten met een bewezen COVID-19 besmetting. Hiervan zijn 15 patiënten opgenomen in een COVID19-unit. Tot op heden (14 mei) zijn er bij Evean 86 cliënten hersteld van COVID-19 en 58 cliënten overleden.

Op locaties met coronapatiënten zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. Bewoners die het coronavirus onder de leden hebben worden geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen of op een COVID-19 unit. De cijfers vanuit de thuiszorg (de coronaroutes) zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers. Thuiszorg-patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. 

We zijn er trots op dat de collega’s zich vol blijven inzetten om het zo fijn als mogelijk te maken voor onze bewoners onder deze lastige omstandigheden. De alternatieve bezoeken via het raam en het beeldbellen worden volop ingepland. Dit wordt enorm gewaardeerd door bewoners en naasten. Daarnaast neemt Evean Lishof deel aan de landelijke proef met een verruiming van de bezoekmaatregelen. Tegelijkertijd blijven we alert en proberen we verdere besmetting tegen te gaan.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

Update 11 mei

Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling. 

Op de persconferentie van 6 mei jl. kondigde minister De Jonge een pilot aan voor de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In iedere GGD-regio in Nederland (en dat zijn er 25) wordt daarvoor 1 verpleeghuis gekozen. In deze verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuis toegestaan. Zojuist is bekend geworden dat Evean Lishof de pilot locatie wordt voor het gebied Zaanstreek-Waterland.  Lees verder

 

Update 7 mei
 

Update naar aanleiding van persconferentie kabinet over landelijke coronamaatregelen

Gisteravond heeft de regering aangekondigd dat we vanaf maandag 11 mei elkaar in Nederland stapje voor stapje iets meer ruimte kunnen geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Wat betekent deze landelijke beleidsaanpassing voor de cliënten en medewerkers van Evean?
 

Landelijke basisregels veranderen niet
Het versoepelen van de landelijke maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5e meter afstand blijft altijd van kracht. Ook alle hygiënemaatregelen en voorschriften bij ziekte blijven gelden. Ook moeten alle Nederlanders drukte vermijden, en is tot in ieder geval 1 juni het afspreken in grotere groepen niet toegestaan. Mensen van 70 jaar of ouder of mensen met een kwetsbare gezondheid wordt nog steeds geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
De richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) binnen de zorgsector veranderen vooralsnog niet, ondanks de maatschappelijke roep om altijd PBM in de zorg te gebruiken. Wij begrijpen deze zorg, en doen er ook alles aan om meer PBM beschikbaar te krijgen voor onze zorgmedewerkers. De voorraad medische mondkapjes mag van de regering gelukkig alleen maar ingezet worden in de zorg, andere contactberoepen mogen alleen niet-medische mondkapjes dragen. Voor deze contactberoepen is het gebruik hiervan vrijblijvend en dus niet verplicht gesteld.

Daar waar het gebruik van PBM noodzakelijk en voorgeschreven is, hebben we bij Evean voorraad. Op sommige plekken waar veel besmettingen / verdenkingen waren, hebben we in overleg met de betrokkenen ook meer PBM ingezet dan door het RIVM wordt voorgeschreven.

Aanvullend op de huidige RIVM-richtlijn willen we op korte termijn heel graag mondkapjes ruim beschikbaar gaan stellen voor collega’s die zich zorgen maken dat zij zonder PBM ongemerkt cliënten kunnen besmetten. Voorwaarde hiervoor is wel dat we binnen Evean dan voldoende goedgekeurde mondkapjes op voorraad hebben. Het gebruik van niet-gecertificeerde middelen biedt in de zorg namelijk niet of nauwelijks garantie op bescherming. We doen er alles aan om via alle beschikbare kanalen mondkapjes voor algemeen gebruik binnen te krijgen, en hebben goede hoop dat een flinke voorraad binnenkort onze kant op komt.
 

Bezoekbeperking verpleeg- en verzorgingshuizen blijft van kracht

Landelijk blijft de huidige bezoekbeperking van kracht, in ieder geval tot 25 mei 2020. Dit met uitzondering van 25 proeflocaties verspreid over heel Nederland waar a.s. maandag een pilot start. Dit is 1 proeflocatie per veiligheidsregio.
 

Herstart contactberoepen
Ook kijken wij naar de mogelijke gevolgen voor de herstart van de contactberoepen voor dienstverlening aan onze intramurale cliënten. Voor medisch noodzakelijke zorg die wordt verzorgd door contactberoepen, zoals medische pedicures, is behandeling – na overleg met de arts – ook nu al mogelijk. Het Kernteam communiceert uiterlijk vrijdag over andere niet-medisch noodzakelijke contactberoepen. Uitgangspunt daarbij blijft zo min mogelijk besmettingsrisico’s en contactmomenten met ‘derden van buiten’ voor onze bewoners.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
Binnen Evean zijn wij erop gericht om de zorg aan onze cliënten op een verantwoorde, veilige en liefdevolle manier te leveren. Helaas hebben ook onze cliënten en medewerkers met het coronavirus te maken nu dit in Nederland heerst. We volgen bij onze aanpak de richtlijnen van het RIVM en proberen, ondanks de moeilijke omstandigheden, er voor onze cliënten te zijn en ze goede zorg te bieden. Zeker nu er op dit moment ook geen bezoek mag komen. 

Coronabesmettingen
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Helaas zijn hier ook coronabesmettingen geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean.

De cijfers zijn die van peildatum 7 mei 2020 *.

Op dit moment hebben wij in 4 van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 2 van deze locaties betreffen zogenaamde COVID-19 units. Deze zijn speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 units stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie. 

De locaties met bewezen besmettingen op dit moment zijn: Guisveld, Henriette Roland Holst, Eduard Douwes Dekker en Recura. Op deze laatste 2 locaties heeft Evean een COVID19-unit.

Op dit moment (7 mei) zijn er bij Evean nog 51 cliënten met een bewezen COVID-19 besmetting. Hiervan zijn 26 patiënten opgenomen in een COVID19-unit. Tot op heden (7 mei) zijn er bij Evean 59 cliënten hersteld van COVID-19 en 42 cliënten overleden.

Op locaties met coronapatiënten zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. Bewoners die het coronavirus onder de leden hebben worden geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen of op een COVID-19 unit.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt

Coronaroutes
Naast de zorg voor coronapatiënten in verpleeghuizen verzorgt Evean ook corona-patiënten in de thuiszorg. Dit gebeurt op zogenaamde coronaroutes. Wij doen dit in de regio’s Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam, grotendeels namens andere zorgaanbieders voor hun cliënten. Een speciaal hiervoor geformeerd team van wijkverpleegkundigen, dat daarbij over de vereiste PBM beschikt, verzorgt de corona patiënten thuis. Collega’s die met besmette cliënten in contact zijn, worden niet ingezet op reguliere (niet besmette) thuiszorgroutes. De cijfers vanuit de thuiszorg zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers. Thuiszorg-patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. 

Opwaartse lijn
Landelijk is de ontwikkeling dat de sterfte aan COVID-19 afneemt, ook in verpleeghuizen. Dit meldden het CBS en het RIVM de afgelopen dagen op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Gelukkig zien we deze tendens ook bij Evean. Op steeds meer locaties zien wij het aantal besmettingen en personen dat aan het virus komt te overlijden terug lopen of zijn verpleeg- en verzorgingshuizen zelfs weer corona-vrij. 

Onze medewerkers werken keihard om het onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken onder de huidige lastige omstandigheden. Er worden veel initiatieven ontplooid om, binnen de mogelijkheden, contact met de buitenwereld mogelijk te maken. Bijvoorbeeld via beeldbellen of het faciliteren van ‘bezoek achter het raam’. 

Hartverwarmende initiatieven
Het doet zowel de bewoners als de medewerkers van Evean enorm goed dat er ook zo veel hartverwarmende initiatieven zijn. Zo worden er buitenconcerten georganiseerd, heel veel tekeningen en berichtjes afgeleverd en lekkere dingen aangeboden. Dit is een enorme steun in deze lastige tijd. Samen staan we sterk.

Bellen voor informatie
Voor al uw corona-gerelateerde vragen kunt u bellen met de corona-Informatielijn 088-9800940. Onze collega’s staan u graag te woord.
 

 

 

Update 30 april

Veilige opname nieuwe cliënten tijdens covid-19 pandemie
Het effect van de maatregelen in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt zichtbaar, meldde het CBS afgelopen week.

Met de verlenging van de maatregelen door minister-president Rutte én de voorzichtig positieve lijn die het CBS meldt zet Evean nu de belangrijke stap om de opname van nieuwe cliënten tijdens de covid-19 pandemie verder te hervatten en in te richten.

Evean introduceert vanaf heden een aangepast opnamebeleid dat het mogelijk maakt om op veilige wijze de instroom van alle nieuwe cliënten te faciliteren. Dit met als doel ouderen nog steeds de zorg te bieden die zij nodig hebben, ook in deze precaire tijd.

Zowel in de verpleeg- en verzorgingshuizen als in de revalidatie- en thuiszorg is er capaciteit én de benodigde begeleiding beschikbaar om dit in goede banen te leiden. Hiertoe zijn speciale afdelingen aangewezen binnen locaties waar nieuwe cliënten voor 14 dagen in quarantaine worden verpleegd en/of verzorgd. Sommige doelgroepen zoals GRZ of verzorgingshuis cliënten, gaan in individuele quarantaine op de eigen kamer. Nieuwe cliënten die geen klachten ervaren kunnen direct in quarantaine worden opgenomen binnen locaties of thuis in quarantaine gaan voor opname. Voor cliënten mét klachten geldt dat bij hen een coronatest wordt afgenomen door de eigen huisarts. Indien deze test een bevestiging van coronabesmetting geeft, kan Evean direct een opname binnen onze corona-unit aanbieden. Wanneer de test aantoont dat de nieuwe cliënt niet besmet is met het coronavirus, neemt Evean de cliënt alsnog 14 dagen in quarantaine op.

Het aanmelden van een nieuwe cliënt verloopt via de reguliere aanmeldwegen. Cliënten waarbij verdenking op covid-19 geldt kunnen worden aangemeld via het aanmeldportaal in de regio Zaanstreek.

Heeft u nog vragen over de opname van nieuwe cliënten? Bel dan 0900 9897.

 

Update 21 april 
Dinsdag 21 april heeft minister-president Rutte een update gegeven over de coronamaatregelen in Nederland. Onderstaand vind u meer informatie wat dit voor cliënten, naasten en medewerkers van Evean betekent:

Verpleeghuizen gesloten voor bezoek

Landelijk blijven verpleeghuizen voorlopig gesloten voor bezoek. Voor onze intramurale locaties maken we op dit moment maatwerkoplossingen mogelijk voor ‘bezoek achter glas’.

Een aantal locaties hebben al creatieve oplossingen bedacht, andere locaties werken hard om dit te realiseren. Locaties nemen hierover contact op met de eerste contactpersonen zodra de faciliteiten gereed zijn.

Maatregelen voor mantelzorgers

In de thuiszorg adviseert de overheid om bij zelfstandig wonende ouderen (70-plussers) één of twee vaste personen aan te wijzen die met enige regelmaat blijven bezoeken (bijvoorbeeld mantelzorgers).

Hen wordt uitdrukkelijk verzocht niet op bezoek te gaan bij verkoudheidsklachten en ook hier zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Evean volgt de RIVM richtlijn voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Hierdoor kunnen wij steeds voldoende beschermingsmiddelen bieden binnen de geldende RIVM richtlijnen. Er is alleen voldoende voorraad als we ons aan deze richtlijnen houden. Ook wij horen de wens om altijd met beschermende middelen te werken in het contact met onze cliënten. Helaas laat de persoonlijke beschermingsmiddelen voorraad dit niet toe. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen van het RIVM, en zullen steeds waar het RIVM gebruik voorschrijft, de beschermingsmiddelen inzetten.

Meer informatie over de coronamaatregelen lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

Update 2 april
De testcapaciteit voor COVID-19 tests wordt de komende weken sterk uitgebreid. Half april is het daardoor mogelijk om 17.500 tests per dag uit te voeren. Momenteel worden er dagelijks ruim 4000 tests uitgevoerd. De grotere capaciteit leidt tot een ruimer testbeleid. Zorgmedewerkers met klachten kunnen voortaan ook worden getest.
 

Update 1 april
Het kabinet verlengt de coronamaatregelen in ieder geval tot en met 28 april 2020. De maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het virus te vertragen en kwetsbare groepen zoals ouderen te beschermen. Wij staan achter het besluit om de maatregelen te verlengen. Al beseffen wij hoe verdrietig het is voor naasten dat het langer duurt voor zij weer op bezoek kunnen komen. In de tussentijd zullen wij doen wat mogelijk is om het contact tussen bewoners en hun naasten mogelijk te maken op alternatieve manieren zoals via beeldbellen.
 

Update 31 maart
Dinsdagavond 31 maart heeft het kabinet alle genomen maatregelen verlengd tot 28 april. Met als doel om verspreiding van het coronavirus te beperken. Verlenging na 28 april is hierbij niet uitgesloten. Evean volgt dit beleid. Dit betekent dat de getroffen maatregelen binnen de organisatie tot nader order van kracht blijven.
 

Update 26 maart 
Samenwerkende zorgorganisaties regio Zaandam openen COVID-unit.
Evean en het Zaans Medisch Centrum hebben op 26 maart in Recura een COVID-unit geopend met een capaciteit van in totaal 28 patiënten. Samenwerkende zorgorganisaties in de regio - waarin bestuurders van ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en VVT (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) zijn vertegenwoordigd – hebben daartoe besloten. Op de afdelingen zullen voornamelijk oudere coronapatiënten uit de regio Zaanstreek Waterland worden verpleegd.

Update 25 maart 
Britt Dekker roept kijkers op iPads en tablets te doneren aan verpleeghuizen.
Op dinsdag 24 maart riep Britt Dekker in De Wereld Draait Door kijkers op om een iPad of tablet te doneren aan een verpleeghuis zodat bewoners met hun familie kunnen beeldbellen.  Mocht u een iPad of tablet willen doneren aan een Evean locatie, belt u dan naar 088 980 09 40. Helaas kunnen we ze niet in bruikleen nemen, alleen geschonken iPads of tablets kunnen we aannemen. 

Update 24 maart 
Vanaf maandagavond 23 maart geldt dat wanneer één persoon binnen een huishouden koorts heeft, alle gezinsleden thuis moeten blijven. Dit geldt niet voor mensen werkzaam in de zorg. Wat betekent dat qua risico voor medewerkers en bewoners?
Evean volgt de lijn van het RIVM; door het RIVM is de afweging gemaakt om continuïteit in de zorg te waarborgen. Omdat het werk wat jullie iedere dag doen zo ontzettend belangrijk is, zijn de maatregelen ten aanzien van zorgmedewerkers anders dan voor mensen die niet werkzaam zijn in een vitaal beroep. Deze maatregel is getroffen omdat we in Nederland niet zonder zorg kunnen. We volgen hierin de aanwijzingen en richtlijnen van de overheid. De overheid roept ons op om ons werk te blijven doen, om zo het virus onder controle te houden. Het RIVM heeft de zorg als vitaal beroep aangemerkt omdat het zorgen voor een schoon en leefbaar thuis, goede hygiëne en zorgen voor kwetsbare mensen daaraan bijdraagt.

Update 20 maart 
Aansluiting op toespraak van koning Willem-Alexander: dankjewel!
Zojuist sprak onze koning ons toe en complimenteerde hij de Hollandse daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid. Ook vanuit Evean zijn de cliënten en onze medewerkers ontroerd door alle lieve initiatieven die worden genomen en jullie begrip voor de voorzorgmaatregelen die wij moeten treffen. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij krijgen vele verzoeken voor mooie acties en proberen die zoveel mogelijk te ondersteunen in deze hectische periode. Niet alles is mogelijk, maar veel wel, dankzij onze gemotiveerde medewerkers. Samen zetten we door!

Update 19 maart – 19:30 uur
Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt in Nederland dagelijks toe. Evean blijft alert. Evean heeft de nodige voorbereidingen getroffen en onze zorgverleners weten hoe zij moeten handelen als er een besmetting wordt vermoed of geconstateerd.

Afsluiting intramurale locaties
Evean streeft ernaar haar bewoners, cliënten en personeel zoveel mogelijk te beschermen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19. Evean doet haar uiterste best om het nieuwe coronavirus buiten de deur te houden. Dit heeft nu ook gevolgen voor de bezoekersregeling en het deurbeleid van de locaties. 

We hebben, vooruitlopend op het mogelijk landelijke besluit, het besluit genomen dat vanaf donderdag 19 maart 2020 15:00 uur er geen bezoek meer wordt toegelaten op onze locaties. Wij hopen bezoekers na 6 april weer te kunnen verwelkomen.

Vanochtend is een belteam aan de slag om onze 1e contactpersonen telefonisch op de hoogte te brengen van dit besluit. Het kabinet heeft inmiddels het besluit genomen dat met onmiddellijke ingang geen bezoek meer is toegestaan aan onze huizen. Een uitzondering wordt gemaakt voor bewoners in de stervensfase, zodat er een mogelijkheid is om afscheid te kunnen nemen voor de naasten. Andere uitzonderingen zijn helaas niet meer mogelijk. 

Op alle locaties zetten wij medewerkers in die extra aandacht aan onze bewoners schenken, om het gemis van de aanwezigheid van hun dierbaren – hoe moeilijk ook – in zekere mate te verlichten. Wij doen er alles aan om onze bewoners die aandacht te geven die hij of zij nodig heeft!

De hoofdentree en overige toegangsdeuren van het gebouw worden permanent afgesloten. Overdag meldt de bezoeker/leverancier zich via de intercom of wordt visueel waargenomen door de aanwezige gastvrouw of gastheer, waarna deze de bezoeker/leverancier toegang tot het gebouw verschaft conform vastgestelde huisregels. In de avond en nachtelijke uren zal de toegangscontrole worden uitgevoerd door de dienstdoende zorgmedewerker(s), zoals dit nu ook gebruikelijk is.

Sluiting dagbesteding
Gezien de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID 19) is de Evean dagbesteding genoodzaakt de dagbesteding per direct te sluiten. In de persconferentie van zondag 15 maart heeft Minister Slob aangegeven dat maatregelen vooralsnog tot 6 april van kracht zijn. Zodra de dagbesteding weer open gaat, informeren wij u.

Heeft u vragen?
Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u door naar de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. U kunt ook bellen naar het landelijk informatienummer 0800 – 1351.
Verder is er informatie te vinden via de website van de GGD. Er is een landelijk nummer geopend voor algemene vragen over het Corona virus. Dit is: 0800-1351.