LIVEBLOG | Informatie coronavirus

Voor al uw Corona-gerelateerde vragen kunt u bellen met de Corona-Informatielijn 088-9800940

Update 2 april
De testcapaciteit voor COVID-19 tests wordt de komende weken sterk uitgebreid. Half april is het daardoor mogelijk om 17.500 tests per dag uit te voeren. Momenteel worden er dagelijks ruim 4000 tests uitgevoerd. De grotere capaciteit leidt tot een ruimer testbeleid. Zorgmedewerkers met klachten kunnen voortaan ook worden getest.
 

Update 1 april
Het kabinet verlengt de coronamaatregelen in ieder geval tot en met 28 april 2020. De maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het virus te vertragen en kwetsbare groepen zoals ouderen te beschermen. Wij staan achter het besluit om de maatregelen te verlengen. Al beseffen wij hoe verdrietig het is voor naasten dat het langer duurt voor zij weer op bezoek kunnen komen. In de tussentijd zullen wij doen wat mogelijk is om het contact tussen bewoners en hun naasten mogelijk te maken op alternatieve manieren zoals via beeldbellen.
 

Update 31 maart
Dinsdagavond 31 maart heeft het kabinet alle genomen maatregelen verlengd tot 28 april. Met als doel om verspreiding van het coronavirus te beperken. Verlenging na 28 april is hierbij niet uitgesloten. Evean volgt dit beleid. Dit betekent dat de getroffen maatregelen binnen de organisatie tot nader order van kracht blijven.
 

Update 26 maart 
Samenwerkende zorgorganisaties regio Zaandam openen COVID-unit.
Evean en het Zaans Medisch Centrum hebben op 26 maart in Recura een COVID-unit geopend met een capaciteit van in totaal 28 patiënten. Samenwerkende zorgorganisaties in de regio - waarin bestuurders van ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en VVT (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) zijn vertegenwoordigd – hebben daartoe besloten. Op de afdelingen zullen voornamelijk oudere coronapatiënten uit de regio Zaanstreek Waterland worden verpleegd.

Update 25 maart 
Britt Dekker roept kijkers op iPads en tablets te doneren aan verpleeghuizen.
Op dinsdag 24 maart riep Britt Dekker in De Wereld Draait Door kijkers op om een iPad of tablet te doneren aan een verpleeghuis zodat bewoners met hun familie kunnen beeldbellen.  Mocht u een iPad of tablet willen doneren aan een Evean locatie, belt u dan naar 088 980 09 40. Helaas kunnen we ze niet in bruikleen nemen, alleen geschonken iPads of tablets kunnen we aannemen. 

Update 24 maart 
Vanaf maandagavond 23 maart geldt dat wanneer één persoon binnen een huishouden koorts heeft, alle gezinsleden thuis moeten blijven. Dit geldt niet voor mensen werkzaam in de zorg. Wat betekent dat qua risico voor medewerkers en bewoners?
Evean volgt de lijn van het RIVM; door het RIVM is de afweging gemaakt om continuïteit in de zorg te waarborgen. Omdat het werk wat jullie iedere dag doen zo ontzettend belangrijk is, zijn de maatregelen ten aanzien van zorgmedewerkers anders dan voor mensen die niet werkzaam zijn in een vitaal beroep. Deze maatregel is getroffen omdat we in Nederland niet zonder zorg kunnen. We volgen hierin de aanwijzingen en richtlijnen van de overheid. De overheid roept ons op om ons werk te blijven doen, om zo het virus onder controle te houden. Het RIVM heeft de zorg als vitaal beroep aangemerkt omdat het zorgen voor een schoon en leefbaar thuis, goede hygiëne en zorgen voor kwetsbare mensen daaraan bijdraagt.

Update 20 maart 
Aansluiting op toespraak van koning Willem-Alexander: dankjewel!
Zojuist sprak onze koning ons toe en complimenteerde hij de Hollandse daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid. Ook vanuit Evean zijn de cliënten en onze medewerkers ontroerd door alle lieve initiatieven die worden genomen en jullie begrip voor de voorzorgmaatregelen die wij moeten treffen. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij krijgen vele verzoeken voor mooie acties en proberen die zoveel mogelijk te ondersteunen in deze hectische periode. Niet alles is mogelijk, maar veel wel, dankzij onze gemotiveerde medewerkers. Samen zetten we door!

Update 19 maart – 19:30 uur
Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt in Nederland dagelijks toe. Evean blijft alert. Evean heeft de nodige voorbereidingen getroffen en onze zorgverleners weten hoe zij moeten handelen als er een besmetting wordt vermoed of geconstateerd.

Afsluiting intramurale locaties
Evean streeft ernaar haar bewoners, cliënten en personeel zoveel mogelijk te beschermen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19. Evean doet haar uiterste best om het nieuwe coronavirus buiten de deur te houden. Dit heeft nu ook gevolgen voor de bezoekersregeling en het deurbeleid van de locaties. 

We hebben, vooruitlopend op het mogelijk landelijke besluit, het besluit genomen dat vanaf donderdag 19 maart 2020 15:00 uur er geen bezoek meer wordt toegelaten op onze locaties. Wij hopen bezoekers na 6 april weer te kunnen verwelkomen.

Vanochtend is een belteam aan de slag om onze 1e contactpersonen telefonisch op de hoogte te brengen van dit besluit. Het kabinet heeft inmiddels het besluit genomen dat met onmiddellijke ingang geen bezoek meer is toegestaan aan onze huizen. Een uitzondering wordt gemaakt voor bewoners in de stervensfase, zodat er een mogelijkheid is om afscheid te kunnen nemen voor de naasten. Andere uitzonderingen zijn helaas niet meer mogelijk. 

Op alle locaties zetten wij medewerkers in die extra aandacht aan onze bewoners schenken, om het gemis van de aanwezigheid van hun dierbaren – hoe moeilijk ook – in zekere mate te verlichten. Wij doen er alles aan om onze bewoners die aandacht te geven die hij of zij nodig heeft!

De hoofdentree en overige toegangsdeuren van het gebouw worden permanent afgesloten. Overdag meldt de bezoeker/leverancier zich via de intercom of wordt visueel waargenomen door de aanwezige gastvrouw of gastheer, waarna deze de bezoeker/leverancier toegang tot het gebouw verschaft conform vastgestelde huisregels. In de avond en nachtelijke uren zal de toegangscontrole worden uitgevoerd door de dienstdoende zorgmedewerker(s), zoals dit nu ook gebruikelijk is.

Sluiting dagbesteding
Gezien de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID 19) is de Evean dagbesteding genoodzaakt de dagbesteding per direct te sluiten. In de persconferentie van zondag 15 maart heeft Minister Slob aangegeven dat maatregelen vooralsnog tot 6 april van kracht zijn. Zodra de dagbesteding weer open gaat, informeren wij u.

Heeft u vragen?
Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u door naar de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. U kunt ook bellen naar het landelijk informatienummer 0800 – 1351.
Verder is er informatie te vinden via de website van de GGD. Er is een landelijk nummer geopend voor algemene vragen over het Corona virus. Dit is: 0800-1351.