LIVEBLOG | Informatie coronavirus

Voor al uw Corona-gerelateerde vragen kunt u bellen met de Corona-Informatielijn 088-9800940
 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
18 januari 2022

Intramuraal
Op dit moment is op vier van de vijftien woonzorglocaties van Evean sprake van cohortverpleging wegens coronabesmettingen. Het betreft de locatie Rietvelden (in Wormerveer), Oostergouw (in Zaandam), Erasmushuis (in Zaandam) en het EDD (in Amsterdam). De locaties Henriëtte Roland Holst (in Amsterdam) en Recura (revalidatielocatie in Zaandam) zijn inmiddels weer uit cohort.  

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Bezoekregeling
Net als in de thuissituatie geldt dat bewoners 4 bezoekers per dag mogen ontvangen. Daarnaast geldt de regel om maximaal één keer per dag op bezoek te gaan. Er kan op locaties afgeweken worden van dit beleid indien dit lokaal is besloten in overleg met de cliëntenraad.

Extramuraal
Ook onze extramurale collega’s hebben te maken met cliënten die COVID-19 doormaken. Omdat onze extramurale cliënten medisch gezien onder de supervisie van de huisarts vallen registreert en communiceert Evean niet over de besmettingen in de thuiszorg.

 

Update persconferentie 14 januari: Nederland in lockdown
17 december 2021

Winkels, kappers en sportclubs mogen weer open. Maar vanwege de toenemende en hoge aantallen besmettingen blijven andere locaties voorlopig dicht. Dat was de boodschap tijdens de persconferentie van 14 januari 2022. In deze update lichten we toe wat dit voor bewoners, cliënten en bezoekers van Evean betekent. De aangekondigde maatregelen gelden tot in ieder geval dinsdag 25 januari. 

Bezoekregeling: 4 bezoekers per dag
Tijdens de persconferentie is aangekondigd dat bewoners (net als in de thuissituatie) 4 bezoekers per dag mogen ontvangen. Daarbij geldt nog steeds de regel om maximaal één keer per dag op bezoek te gaan.  
Bezoekt u een Evean locatie? Wij vragen u om het aangescherpte advies voor mondneusmaskers te volgen. Dit betekent dat stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden, en een wegwerpmondkapje geadviseerd wordt. 
 

Quarantaine versoepeld
Quarantaine na nauw contact met een besmet persoon is niet meer vereist indien u een boosterprik van minimaal een week oud heeft, of korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad. Míts iemand geen klachten heeft.

Twijfelt u over uw persoonlijke situatie, en of een bezoek aan een Evean locatie in uw specifieke situatie mogelijk is? Overleg dan met de huisarts of GGD voor een correcte afweging. 
Het RIVM communiceert uiterlijk vrijdag 21 januari de quarantaine voorschriften die specifiek voor de VVT sector gelden.  
Zodra details bekend zijn over quarantaine protocollen specifiek voor de zorgsector volgt een update op dit bericht. 
 

Kapsalon en pedicure weer geopend
Vanaf zaterdag 15 januari kunnen kapsalons en pedicures op onze intramurale locaties hun werkzaamheden hervatten. 

Houd ook basismaatregelen in acht
Door de basismaatregelen te volgen voorkomen we verspreiding van het virus. Denk er dus om:
•    Testen bij klachten: heeft u coronaklachten, laat u testen. Kom niet op bezoek. Ook niet als u al gevaccineerd bent.
•    Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
•    1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen.
•    Schud geen handen.
•    Was vaak en goed uw handen.
•    Hoest en nies in uw elleboog.
•    Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 
 

Bezoekregelingen
De volgende bezoekregelingen blijven van toepassing: 

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
11 januari 2022

IntramuraalOp dit moment is op drie van de vijftien woonzorglocaties van Evean sprake van cohortverpleging wegens coronabesmettingen. Het betreft de locatie Rietvelden (in Wormerveer), Henriette Roland Holst (in Amsterdam) en het EDD (in Amsterdam). Daarnaast is op een reguliere revalidatieafdeling van Recura een cohort ingesteld vanwege positief geteste revalidanten.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Bezoekregeling
Net als in de thuissituatie geldt dat bewoners 2 bezoekers per dag mogen ontvangen. Daarnaast geldt de regel om maximaal één keer per dag op bezoek te gaan. Er kan op locaties afgeweken worden van dit beleid indien dit lokaal is besloten in overleg met de cliëntenraad.

Extramuraal
Ook onze extramurale collega’s hebben te maken met cliënten die COVID-19 doormaken. Omdat onze extramurale cliënten medisch gezien onder de supervisie van de huisarts vallen registreert en communiceert Evean niet over de besmettingen in de thuiszorg.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
4 januari 2022

Intramuraal
Op dit moment is er op geen van de vijftien woonzorglocaties van Evean sprake van cohortverpleging wegens coronabesmettingen. Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Bezoekregeling
Net als in de thuissituatie geldt dat bewoners 2 bezoekers per dag mogen ontvangen. Daarnaast geldt de regel om maximaal één keer per dag op bezoek te gaan. Er kan op locaties afgeweken worden van dit beleid indien dit lokaal is besloten in overleg met de cliëntenraad.

Extramuraal
Ook onze extramurale collega’s hebben te maken met cliënten die COVID-19 doormaken. Omdat onze extramurale cliënten medisch gezien onder de supervisie van de huisarts vallen registreert en communiceert Evean niet over de besmettingen in de thuiszorg.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
28 december 2021

 

Intramuraal
Op dit moment is op twee van de vijftien woonzorglocaties van Evean sprake van cohortverpleging wegens coronabesmettingen. Het betreft locaties Guisveld (in Zaandijk) en Festina Lente (in Assendelft). 
Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden.  Op de locaties Oostergouw (in Zaandam) en Swaensborch (in Monnickendam) is er niet langer sprake van een cohort.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Extramuraal
Ook onze extramurale collega’s hebben te maken met cliënten die COVID-19 doormaken. Omdat onze extramurale cliënten medisch gezien onder de supervisie van de huisarts vallen registreert en communiceert Evean niet over de besmettingen in de thuiszorg.
 

 

Update persconferentie 18 december: Nederland in lockdown
21 december 2021

Nederland gaat in lockdown tot in ieder geval 14 januari 2022, en er gelden aangescherpte maatregelen. Dat was de boodschap tijdens de persconferentie van 18 december.
De omikronvariant verspreidt zich ook in Nederland zeer snel. Naar verwachting is deze coronavariant eind december dominant in Nederland. Door de aangekondigde lockdown wordt op korte termijn verspreiding van de omikronvariant tegengegaan en  moet verdere overbelasting van de zorg voorkomen worden. In dit bericht zetten we uiteen wat de lockdown voor medewerkers, cliënten en bezoekers van Evean betekent.

Bezoekregeling
Net als in de thuissituatie geldt dat bewoners 2 bezoekers per dag mogen ontvangen. Daarnaast geldt de regel om maximaal één keer per dag op bezoek te gaan.

Tijdens kerstmis en de jaarwisseling is er een uitzondering: dan geldt maximaal 4 bezoekers. Het landelijke advies is om een zelftest te doen alvorens op bezoek te gaan. We drukken de verwanten van onze bewoners op het hart om, wanneer zij bewoners mee naar huis nemen om kerst of oud & nieuw te vieren,  ook bij hen thuis de geldende maatregelen en maximum grootte van het gezelschap in acht te nemen.

Restaurants binnen Evean geopend, kapsalon & pedicure gesloten
Restaurants binnen Evean locaties met een restaurant blijven tijdens de lockdown open (hier geldt een uitzondering voor (zorg)instellingen). Bij bezoek aan een Evean-restaurant door bewoners en/of bezoekers geldt dat we 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje in acht nemen. Voor locaties met een bruin café geldt dat deze bezocht kunnen worden mits zittend en op 1,5 meter afstand.   
Kapsalons en pedicures binnen locaties sluiten, met uitzondering van medische pedicure-behandelingen.

Vaccinatie bewoners bijna afgerond
Eerder zijn verpleeghuisbewoners die een boostervaccinatie willen gevaccineerd binnen de vertrouwde omgeving van hun woonlocatie. Vervolgens heeft de medische dienst zich in samenwerking met prikteams en locaties ingezet om ook onze verzorgingshuisbewoners een boostervaccinatie aan te bieden. Deze week vinden de laatste boostervaccinatierondes plaats.

Ook Evean medewerkers is het boostervaccin aangeboden, wat veel medewerkers met beide handen aangegrepen hebben. Gisteren is de route voor boostervaccinatie voor zorgmedewerkers via de GGD van start gegaan, daarmee wordt de boostervaccinatieronde voor medewerkers afgerond.

Houd ook basismaatregelen in acht
Door de basismaatregelen te volgen voorkomen we verspreiding van het virus. Denk er dus om:

 • Testen bij klachten: heeft u coronaklachten, laat u testen. Kom niet op bezoek. Ook niet als u al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

Bezoekregelingen

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
21 december 2021

Intramuraal
Op dit moment is op vijf van de vijftien woonzorglocaties van Evean sprake van cohortverpleging wegens coronabesmettingen. Het betreft locaties Rietvelden (in Wormerveer), Oostergouw (in Zaandam), Swaensborch (in Monnickendam), Guisveld (in Zaandijk) en Festina Lente (in Assendelft). Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden.  
Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden.  

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Extramuraal
Ook onze extramurale collega’s hebben te maken met cliënten die COVID-19 doormaken. Omdat onze extramurale cliënten medisch gezien onder de supervisie van de huisarts vallen registreert en communiceert Evean niet over de besmettingen in de thuiszorg.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
14 december 2021

Intramuraal
Op dit moment is op vier van de vijftien woonzorglocaties van Evean sprake van cohortverpleging wegens coronabesmettingen. Het betreft locaties Rietvelden (in Wormerveer), Oostergouw (in Zaandam), Swaensborch (in Monnickendam) en  Guisveld (in Zaandijk).
Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden. Onze locatie Eduard Douwes Dekker (in  Amsterdam Noord) is vanaf heden weer cohort vrij.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Extramuraal
Ook onze extramurale collega’s hebben te maken met cliënten die COVID-19 doormaken. Omdat onze extramurale cliënten medisch gezien onder de supervisie van de huisarts vallen registreert en communiceert Evean niet over de besmettingen in de thuiszorg.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
7 december 2021

Op dit moment is op vijf van de vijftien woonzorglocaties van Evean sprake van cohortverpleging wegens coronabesmettingen. Het betreft locaties Rietvelden (in Wormerveer), Oostergouw (in Zaandam), Swaensborch (in Monnickendam),  Guisveld (in Zaandijk) en Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam Noord). Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden. Onze locatie Rosariumhorst (in  Krommenie) is vanaf heden weer cohort vrij.

Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden.  

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

 

Update persconferentie 26 november: avondlockdown aangekondigd voor drie weken
1 december 2021

Tijdens de persconferentie op vrijdag 26 november zijn nieuwe coronamaatregelen aangekondigd die gelden voor een periode van minimaal drie weken. De avondlockdown ging zondag 28 november in. De nieuwe maatregelen betreffen vooral horeca, niet essentiële winkels, bioscopen, theaters, musea, pretparken, sportscholen en amateursport. Voor restaurants in Evean locaties zijn de aangepaste openingstijden niet van toepassing. Cafés sluiten om 17.00 uur.

We blijven de eerder aangescherpte maatregelen hanteren. Daarnaast blijven basismaatregelen belangrijk
Door de basismaatregelen te volgen voorkomen we verspreiding van het virus. Denk er dus om:

 • Testen bij klachten: heeft u coronaklachten, laat u testen. Kom niet op bezoek. Ook niet als u al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

Update over vaccinatie booster voor Evean cliënten:

 1. Verpleeghuisbewoners
Op woensdag 1 december a.s. wordt deze groep van 800 bewoners (die onder medische verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde valt) gevaccineerd met het boostervaccin door Evean medewerkers onder leiding van ons medische team. Afstemming over planning worden door de betreffende locaties afgestemd.  

2. Verzorgingshuisbewoners
Verzorgingshuisbewoners hebben een eigen huisarts voor medische zaken. Voor de groep van 600 bewoners van verzorgingshuizen (die onder medische verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen) zijn door Evean boostervaccins besteld. De boostervaccinatie zal op korte termijn worden toegediend door een prikteam van Evean. De voorbereiding vindt plaats in nauwe afstemming met de betreffende huisartsen. Nadere informatie over de planning wordt gedeeld zodra bekend.

3. Thuiszorg cliënten
Thuiszorgcliënten krijgen medische zorg van de eigen huisarts en kunnen, volgens door RIVM voorgeschreven volgorde, een afspraak maken voor een boostervaccinatie via de GGD.

Aanvullend op de boostervaccinatie van onze bewoners start ons medisch team ook met het vaccineren van zorgmedewerkers (met direct cliëntcontact) die gebruik willen maken van het boostervaccin.
Zorgmedewerkers met direct cliëntcontact zijn vrij in de keuze of zij gevaccineerd willen worden via het medische team van Evean, of via de GGD.   

Het boostervaccin betreft voor alle doelgroepen een mRNA vaccin (bv. Pfizer of Moderna). Het maakt hierbij niet uit welke vaccin u eerder kreeg.

Vragen over de werking van het boostervaccin? In deze animatiefilm wordt in 1 minuut uitgelegd hoe het boostervaccin werkt en wat de toegevoegde waarde ervan is.

Bezoekregelingen

 

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
30 november 2021

Op dit moment is op vier van de vijftien woonzorglocaties van Evean sprake van cohortverpleging wegens coronabesmettingen. Het betreft locaties Swaensborch (in Monnickendam), Guisveld (in Zaandijk), Eduard Douwes Dekker (Amsterdam Noord) en Rosariumhorst (in Krommenie). Onze locatie  Oostergouw (in Zaandam) is vanaf heden weer cohort vrij. Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden.  

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
23 november 2021

Op dit moment is op vier van de vijftien woonzorglocaties van Evean sprake van cohortverpleging wegens coronabesmettingen. Het betreft locaties Oostergouw (in Zaandam), Guisveld (in Zaandijk), Eduard Douwes Dekker (Amsterdam Noord) en Rosariumhorst (in Krommenie). Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden.  

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
16 november

Op dit moment is op vier van de vijftien woonzorglocaties van Evean sprake van cohortverpleging wegens coronabesmettingen. Het betreft locaties Oostergouw (in Zaandam), Guisveld (in Zaandijk), Eduard Douwes Dekker (Amsterdam Noord) en Rosariumhorst (in Krommenie). Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden.  

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Informatie over de coronasituatie bij Evean
9 november 2021

Op dit moment hebben wij op twee van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen coronabesmettingen geconstateerd waarvoor op één afdeling per locatie een cohort is ingesteld. Het betreft de locaties Oostergouw (in Zaandam) en Guisveld (in Zaandijk). Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden. De maatregelen op de locaties Nieuw Groenland (in Zaandam) en het Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam) zijn opgeheven.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

 

Aangescherpte corona maatregelen vanaf uiterlijk 6 november
4 november 2021

Na aanleiding van de oplopende coronabesmettingen worden de landelijke maatregelen aangescherpt. Dit is in de coronapersconferentie van premier Rutte en Minister de Jonge van dinsdag 2 november jl. bekend gemaakt. Ook Evean heeft maatregelen getroffen. Bezoekt u een locatie van Evean? Houdt u dan rekening met het volgende:

Dragen mondkapje verplicht
In de locaties en bij cliënten thuis draagt zorgpersoneel weer standaard een preventief mondneusmasker. Het masker mag af als men zit, mits er 1,5 meter afstand van anderen gehouden kan worden.

Aanpassingen in de bezoekregeling
Ook voor bezoekers geldt weer een mondkapjesplicht. Aan bezoekers wordt gevraagd bij binnenkomst de handen te desinfecteren, een mondkapje te dragen en om 1,5 meter afstand te houden tot medewerkers, bewoners en andere bezoekers.

Wanneer bezoek gaat zitten op 1,5 meter van andere personen dan mag het mondkapje af. Bijvoorbeeld om een kopje koffie te drinken. Ook wanneer bezoekers buiten wandelen met bewoners is een mondkapje verplicht wanneer de afstand kleiner is dan 1,5 meter.

Bezoekers die zelf volledig gevaccineerd zijn tegen corona of een negatieve coronatest hebben die niet ouder is dan 48 uur, hoeven op de kamer of in het appartement van de bewoner geen mondkapje te dragen of afstand te houden. Wij vragen bezoek wel om een mondkapje op te doen als er een zorgmedewerker binnenkomt.

Basisregels blijven belangrijk
Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat iedereen de basisregels blijft volgen. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Blijf daarom de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus volgen. Ook wanneer u al gevaccineerd bent. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie.

Onder de basisregels wordt verstaan:

 • Testen bij klachten: heeft u coronaklachten, laat u testen. Kom niet op bezoek. Ook niet als u al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Bezoekregeling wijkgebouwen

Bezoekregeling locaties 

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
2 november 2021

Op dit moment hebben wij op twee van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen coronabesmettingen geconstateerd waarvoor op één afdeling per locatie een cohort is ingesteld. Het betreft de locaties Nieuw Groenland (in Zaandam) en het Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam). Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden. De maatregelen op het Erasmushuis (in Zaandam) zijn opgeheven.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
26 oktober 2021

Op dit moment hebben wij op drie van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen coronabesmettingen geconstateerd waarvoor op één afdeling per locatie een cohort is ingesteld. Het betreft de locaties Erasmushuis (in Zaandam), Nieuw Groenland in Zaandam (in Zaandam) en het Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam). Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
19 oktober 2021

Op dit moment hebben wij op één van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen coronabesmettingen geconstateerd waarvoor op één afdeling een cohort is ingesteld. Het betreft de locatie Erasmushuis (in Zaandam). Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
12 oktober 2021

Op dit moment hebben wij op géén van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen coronabesmettingen geconstateerd. De cohortmaatregelen op een afdeling van de locatie Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam) zijn opgeheven. Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd. Daarnaast wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen worden als  er coronabesmettingen worden vastgesteld, geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
5 oktober 2021

Op dit moment hebben wij op één van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen coronabesmettingen geconstateerd waarvoor op één afdeling een cohort is ingesteld. Het betreft de locatie Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam). Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

 

Versoepelingen coronamaatregelen per 25 september 2021 (Geactualiseerd t/m 28 september)

In de corona persconferentie van 14 september jongstleden kondigden premier Rutte en minister De Jonge versoepelingen aan van de coronaregels. Evean versoepelt in het verlengde hiervan een aantal coronamaatregelen voor bezoekers. De volgende maatregelen gelden vanaf zaterdag 25 september aanstaande.
 

Bezoek

 • Bezoekers hoeven zich niet meer te registreren bij binnenkomst op een locatie.
 • Bezoekers en hun naaste(n) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden en geen mondneusmasker te dragen.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand tot anderen dan hun naaste(n).
 • Bezoek (ook van buiten) is welkom in ons restaurant met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • We maken geen gebruik van de corona check app.

U kunt de bezoekersregeling ook bekijken op deze poster.

Medewerkers Evean

De medewerkers van Evean dragen binnen de 1,5 meter bij intensief contact een mondneusmasker. In overige situaties is dit op dit moment niet meer noodzakelijk.

De basisregels blijven:

 • Was vaak de handen.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Geef niemand een hand.
 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
 • Zorg af en toe voor frisse lucht in huis.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  Dat hoeft niet meer, maar is nog steeds verstandig.

Dit alles helpt niet alleen tegen coronabesmettingen maar draagt bij aan ons algemene hygiënebeleid.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
15 september 2021 - (Geactualiseerd t/m 28 september)

Op dit moment is er op geen van de woonzorglocaties van Evean sprake van cohortverpleging wegens coronabesmettingen. Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden. Op onze locatie Swaensborch te Monnickendam is het cohort inmiddels opgeheven en gelden de reguliere coronamaatregelen weer.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
31 augustus 2021

Op dit moment hebben wij op één van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen coronabesmettingen geconstateerd waarvoor op één afdeling een cohort is ingesteld. Een cohort wordt ingesteld wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden. Het betreft de locatie Swaensborch (in Monnickendam). Op onze locatie Oostergouw is de cohort opgeheven en gelden de reguliere coronamaatregelen weer.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in een cohort. Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd, wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan.

Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Voor de locatie geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van een getroffen afdeling geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. De bewoners en naasten van deze afdeling zijn hierover geïnformeerd.
 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
18 augustus 2021

Op dit moment hebben wij op één van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen coronabesmettingen geconstateerd waarvoor een cohort is ingesteld. Het betreft de locatie Oostergouw (in Zaandam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in een cohort. Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling. Voor de locatie geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van een getroffen afdeling geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. De bewoners en naasten van deze afdeling zijn hierover geïnformeerd.

Informatie over de coronasituatie bij Evean
10 augustus 2021

Op dit moment is er op geen van de woonzorglocaties van Evean sprake van cohort verpleging wegens coronabesmettingen.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van een locatie indien een coronabesmetting is geconstateerd
Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van een getroffen afdeling geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. De bewoners en naasten van deze afdeling worden hierover geïnformeerd.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
3 augustus 2021

Op dit moment hebben wij op één van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen coronabesmettingen geconstateerd. Het betreft de locatie Rietvelden (in Wormerveer).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd.

Wanneer er een besmetting in een locatie is geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van een locatie indien een coronabesmetting is geconstateerd
Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van een getroffen afdeling geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. De bewoners en naasten van deze afdeling worden hierover geïnformeerd.

 

Aangescherpte maatregelen door toename coronabesmettingen
15 juli 2021

In de afgelopen weken is het aantal besmettingen in Nederland enorm toegenomen. Als gevolg hiervan heeft de regering de risiconiveaus aangepast. In de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland is het niveau ‘Zeer Ernstig’ en in Noord Holland Noord is dit ‘Ernstig’.

Om besmettingen en verspreiding onder cliënten en medewerkers te voorkomen, is besloten om de maatregelen binnen zorglocaties voor een deel terug te draaien. Zo is het o.a. voor zowel medewerkers als bezoekers, weer verplicht om vanaf binnenkomst in onze zorglocaties een mondkapje te dragen.

Deze maatregelen gelden:

 • In alle openbare ruimtes zijn mondkapjes voor bezoekers verplicht.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Pas handhygiëne toe.
 • Bezoek op de eigen kamer van de cliënt:
  • Op de eigen kamer van gevaccineerde bewoners mag het bezoek het mondkapje afzetten en hoeft u geen afstand te houden, mits u óf volledig gevaccineerd bent óf een negatieve testuitslag kunnen laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Dit was al zo en blijft onveranderd.  Let op: wij vragen u om een mondkapje op te doen als er een zorgmedewerker binnenkomt.
 • Laat uw contactgegevens achter ten behoeve van mogelijk bron-en contactonderzoek van de GGD.
 • Ook onze zorgmedewerkers blijven voorlopig persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

U kunt de bezoekregeling ook bekijken op deze poster.

Per locatie wordt, in samenspraak met de cliëntenraad, bekeken hoe deze aangescherpte maatregelen ingevoerd kunnen worden. Deze kunnen dus lokaal afwijken. Wij raden u aan om voorafgaand aan uw bezoek de locatie te raadplegen voor de lokale bezoekregels.

 

Versoepelingen bij Evean
1 juli 2021

Op zaterdag 26 juni zijn er landelijk een aantal versoepelingen ingegaan van de corona aanpak. Hieronder leest u de versoepelingen bij Evean.

Bezoekregeling
Wij heten onze bezoekers van harte welkom. Er zijn geen beperkingen meer ten aanzien van het maximum aantal bezoekers per dag, tenzij op een locatie de 1,5 meter niet geborgd kan worden. Dan wordt in afstemming met de lokale Cliëntenraad bepaald hoeveel bezoek er is toegestaan.

Het dragen van mondkapjes door bezoekers is niet langer verplicht. De basisregels blijven van kracht.

Wij vragen onze bezoekers:

 • Zich te registreren bij binnenkomst t.b.v. het GGD bron-en contactonderzoek. Tevens worden bezoekers door een medewerker van de locatie actief bevraagd of zij coronaklachten hebben en worden zij op de geldende bezoekregels gewezen
 • 1,5 meter afstand te houden
 • De handen te wassen of te desinfecteren
 • Te hoesten en niezen in de elleboog

Met coronaklachten kan men uiteraard niet op bezoek komen.

U kunt bovenstaande ook teruglezen op onze poster 

 

Het dragen van mondkapjes door zorgmedewerkers
Vanaf zaterdag 26 juni zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van het dragen van mondkapjes door zorgpersoneel:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen binnen de 1,5 meter bij intensief contact. Voorbeelden hiervan zijn ADL, eten geven of lichamelijk onderzoek.
 • Buiten de 1,5 meter en bij vluchtig contact is geen mondkapje nodig. Voorbeelden hiervan zijn het aanreiken van koffie en medicatie.
 • Ook voor behandelaren en contactberoepen binnen zorginstellingen zoals kappers en pedicures etc. geldt dat wanneer zij binnen de 1,5 meter aan het werk zijn met cliënten / bewoners zij een mondkapje moeten dragen.
 • Er kunnen zich situaties voordoen waarbij er toch weer opgeschaald moet worden. Denk hierbij aan coronabesmettingen op de locatie, of een groot aantal besmettingen in de regio waardoor de overheid het risiconiveau opschaalt. Als dit het geval is, informeren wij bewoners, cliënten en eerste contactpersonen hierover.
 • Medewerkers mogen te allen tijde extra persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken en een mondkapje dragen wanneer zij dit wensen.
 • Als een cliënt dit wens draagt zorgpersoneel een mondkapje, ook als dit niet strikt noodzakelijk is.
 • De basismaatregelen blijven ook voor zorgpersoneel uiteraard van belang.

 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
22 juni 2021

Op dit moment hebben wij op géén van de vijftien woonzorglocaties van Evean een bewezen coronabesmetting geconstateerd. In de Thuiszorg verzorgden wij afgelopen week één met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënt.

Vanwege de gunstige ontwikkelingen t.a.v. coronabesmettingen in onze verpleeg- en verzorgingshuizen en de Thuiszorg stoppen wij met de wekelijkse rapportage van de coronacijfers. Wanneer er op een afdeling twee of meer besmette cliënten separaat in een afgesloten deel van de locatie in een cohort verpleegd worden, communiceren we hierover op onze liveblog.

Wanneer er in een locatie wel een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen. Ook geldt er dan een tijdelijke aangepaste bezoekregeling.

 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
15 juni 2021

Op dit moment hebben wij op één van de vijftien woonzorglocaties van Evean een bewezen coronabesmetting geconstateerd. Het betreft de locatie Oostergouw (in Zaandam).

Wanneer er in een locatie wel een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

Wanneer er een besmetting in een locatie wordt geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden indien nodig preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van een locatie indien een coronabesmetting is geconstateerd

Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van een getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. Per locatie worden bewoners en naasten hierover geïnformeerd.

Dit zijn de cijfers van peildatum 15 juni 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (15 juni) is er bij Evean één bevestigde cliënt met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 446 cliënten hersteld van COVID-19 en 173 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week géén met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt

 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

8 juni 2021

Op dit moment hebben wij op géén van de vijftien woonzorglocaties van Evean een bewezen coronabesmetting geconstateerd.

Wanneer er in een locatie wel een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

Wanneer er een besmetting in een locatie wordt geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van een locatie indien een coronabesmetting is geconstateerd

Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van een getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. Per locatie worden bewoners en naasten hierover geïnformeerd.

Dit zijn de cijfers van peildatum 8 juni 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (8 juni) zijn er bij Evean géén bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 446 cliënten hersteld van COVID-19 en 173 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week 3 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op één van de vijftien woonzorglocaties van Evean een bewezen coronabesmetting geconstateerd. Het betreft de locatie Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

Wanneer er een besmetting in een locatie wordt geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van een locatie indien een coronabesmetting is geconstateerd

Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. Per locatie worden bewoners en naasten hierover geïnformeerd.

Dit zijn de cijfers van peildatum 1 juni 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (1 juni) is er bij Evean 1 bevestigde cliënt met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 445 cliënten hersteld van COVID-19 en 173 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week géén met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt

Coronapersconferentie van 28 mei jl.: “Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open”.

In de coronapersconferentie van vrijdag 28 mei jl. gaven premier Rutte en minister de Jonge een positief beeld van de cijfers. Dit is geweldig nieuws. Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames loopt terug. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen in Nederland gevaccineerd. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten, namelijk per 5 juni aanstaande. De versoepelingen betekenen voor Evean het volgende wijzigingen vanaf 5 juni:

 • Bezoek (binnen en buiten): er kunnen maximaal 4 personen per dag op bezoek komen. De grootte van de kamer of het appartement bepaalt hoeveel personen dit tegelijkertijd kan zijn.
 • Restaurants en terrassen in onze verpleeg- en verzorgingshuizen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Raadpleeg uw verpleeg- of verzorgingshuis voor de lokale openingstijden en voorwaarden.

Deze maatregelen blijven gelden

 • In alle openbare ruimtes zijn mondkapjes voor bezoekers verplicht.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Pas handhygiëne toe.
 • Laat uw contactgegevens achter ten behoeve van mogelijk bron-en contactonderzoek van de GGD.
 • Ook onze zorgmedewerkers blijven voorlopig persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Per locatie wordt, in samenspraak met de cliëntenraad, bekeken hoe deze versoepelingen ingevoerd kunnen worden. Deze kunnen dus lokaal afwijken. Wij raden u aan om voorafgaand aan uw bezoek de locatie te raadplegen voor de lokale bezoekregels.

 

Resultaten enquête onder medewerkers over vaccinatie
26 mei 2021

Het vaccineren is volop aan de gang. Ouderen en zorgmedewerkers worden nog steeds met voorrang gevaccineerd, met de eerste versoepelingen tot gevolg. In de zorg gaan we een nieuwe periode in met mensen die al wel en nog niet gevaccineerd zijn. Om een beeld te krijgen over de vaccinatiegraad onder medewerkers hebben zorgorganisaties Evean, Pennemes Minnistenerf, SWZP en De Zorgcirkel in de periode eind april- begin mei een anonieme enquête over vaccinatie uitgezet onder medewerkers. De enquête is door iedere organisatie zelf georganiseerd. De resultaten van de enquête geven een vergelijkbaar beeld.

Hoge vaccinatiegraad
Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat de vaccinatiegraad bij medewerkers hoog is (rond de 85%). We zijn als zorgorganisaties blij met deze hoge vaccinatiegraad. Het is een hele belangrijke stap om verder uit de coronacrisis te komen.

 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
25 mei 2021

Op dit moment hebben wij op één van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen coronabesmettingen geconstateerd. Het betreft de locatie Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

Wanneer er een besmetting in een locatie wordt geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van een locatie indien een coronabesmetting is geconstateerd

Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. Per locatie worden bewoners en naasten hierover geïnformeerd.

Dit zijn de cijfers van peildatum 25 mei 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (25 mei) zijn er bij Evean 2 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 444 cliënten hersteld van COVID-19 en 173 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 5 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt

Evean en De Zorgcirkel hebben goede hoop op uitblijven nieuwe piek

19 mei

Partners Evean en De Zorgcirkel praten over het afbouwen van de speciale corona-units. Een van de corona-units, de Meeuwvleugel,  is al dicht en op de gezamenlijke corona-unit in het Dijklander Ziekenhuis zijn steeds minder plaatsen nodig. Als de dalende trend doorzet, dan kan een lange en intensieve periode afgesloten gaan worden.  In ROAZ-verband worden afspraken gemaakt over tijd-tempo en de aanpak voor de komende periode.
 
Er is in de regio onverminderd aandacht voor post-coronazorg, ook voor de ex-patiënten van de corona-units. Zij worden begeleid bij hun verdere herstel en het oppakken van het dagelijks leven thuis. 
 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean18 mei 2021

Op dit moment hebben wij op géén van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen coronabesmettingen geconstateerd.

Wanneer er in een locatie wel een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

Wanneer er een besmetting in een locatie wordt geconstateerd wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van een locatie indien een coronabesmetting is geconstateerd
Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. Per locatie worden bewoners en naasten hierover geïnformeerd.

Dit zijn de cijfers van peildatum 18 mei 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (18 mei) zijn er bij Evean géén bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 444 cliënten hersteld van COVID-19 en 172 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 7 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt

 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
11 mei 2021

Op dit moment hebben wij op twee van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreffen  de locaties Oostergouw (in Zaandam) en Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In de getroffen locaties wordt, indien van toepassing, iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locatie
Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. Per locatie worden bewoners en naasten hierover geïnformeerd.

Dit zijn de cijfers van peildatum 11 mei 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (11 mei) zijn er bij Evean 3 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 441 cliënten hersteld van COVID-19 en 172 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 5 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
4 mei 2021

Op dit moment hebben wij op één van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locatie Oostergouw (in Zaandam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In de getroffen locatie wordt indien van toepassing iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locatie
Voor de locatie geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. Per locatie worden bewoners en naasten hierover geïnformeerd.

Dit zijn de cijfers van peildatum 4 mei 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (4 mei) zijn er bij Evean 8 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 440 cliënten hersteld van COVID-19 en 172 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 5 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

26 april 2021

Op dit moment hebben wij op twee van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Oostergouw (in Zaandam) en Recura (revalidatiezorg in Zaandam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In de getroffen locaties wordt indien van toepassing iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. Per locatie worden bewoners en naasten hierover geïnformeerd.

Dit zijn de cijfers van peildatum 26 april 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (26 april) zijn er bij Evean 9 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 438 cliënten hersteld van COVID-19 en 172 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 7 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

20 april 2021

Op dit moment hebben wij op twee van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Oostergouw (in Zaandam) en Recura (revalidatiezorg in Zaandam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In de getroffen locaties wordt indien van toepassing iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling. Per locatie worden bewoners en naasten hierover geïnformeerd.

Dit zijn de cijfers van peildatum 20 april 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (20 april) zijn er bij Evean 3 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 438 cliënten hersteld van COVID-19 en 172 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 13 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

15 april 2021

Aangepaste bezoekregeling Evean

Onlangs is in de berichtgeving van het ministerie van VWS een versoepeling van de bezoekregeling aangekondigd. Binnen deze versoepeling wordt ruimte gegeven aan de zorginstellingen ten aanzien van de timing  en de wijze waarop de versoepeling wordt vorm gegeven.

We zijn bij Evean heel blij dat we de volgende versoepelingen kunnen gaan doorvoeren:

Versoepelingen
Op afdelingen waar minstens 80 procent van de bewoners is gevaccineerd, kunnen de coronamaatregelen worden versoepeld. We kunnen op die afdelingen – na overleg met de lokale cliëntenraad – de volgende versoepelingen doorvoeren:

 • Bezoekers die volledig gevaccineerd zijn of een negatieve sneltest hebben (niet ouder dan 48 uur) kunnen op de kamer of in het appartement van een volledig gevaccineerde bewoner het mondkapje afzetten. Zij hoeven ook geen afstand te bewaren.
 • Niet-gevaccineerde bezoekers dragen verplicht een mondkapje, houden 1, 5 meter afstand en passen handhygiëne toe.
 • Bij bewoners die niet of nog maar één keer gevaccineerd zijn dragen alle bezoekers verplicht een mondkapje, houden 1, 5 meter afstand en passen handhygiëne toe.
 • Als een zorgmedewerker de kamer binnenkomt, vragen wij het bezoek een mondmasker op te zetten.
 • Het maximaal aantal bezoekers per dag verschilt per locatie. De locatie informeert bewoners en hun naasten hier zelf over. Kinderen onder de 12 jaar worden hierin niet meegerekend en zijn altijd welkom. Het maximum aantal bezoekers per dag is momenteel 2 personen. Zij mogen ook over 2 bezoekmomenten verspreid worden.
 • Activiteiten met iets grotere groepen bewoners kunnen weer worden opgestart. Gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes en tuin kan, met als voorwaarde dat de contacten tussen afdelingen gescheiden blijven.

Deze maatregelen blijven gelden

 • In alle openbare ruimtes zijn mondkapjes voor bezoekers verplicht.
 • Hou 1,5 meter afstand.
 • Pas handhygiëne toe.
 • Laat uw contactgegevens achter ten behoeve van mogelijk bron-en contactonderzoek van de GGD.
 • Ook onze zorgmedewerkers blijven voorlopig persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Bewoners zijn gevaccineerd, waarom niet alle maatregelen loslaten?
De meeste bewoners en zorgmedewerkers zijn gevaccineerd. Toch moeten we iedereen blijven beschermen. Want ook al bent u gevaccineerd, u kunt het virus mogelijk nog steeds overbrengen of ziek worden. Juist voor onze kwetsbare bewoners willen we dit risico niet lopen. Ook beschermen we op deze manier medewerkers en bezoekers die nog niet gevaccineerd zijn.

Laten we er samen voor zorgen dat we in de regio spoedig een lagere besmettingsgraad krijgen zodat de maatregelen verder kunnen worden versoepeld. Daarom verzoeken we u om u aan de landelijke coronamaatregelen te blijven houden. Ook als u gevaccineerd of negatief getest bent.

 

13 april 2021

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op één van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locatie Nieuw Groenland (in Zaandam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In de getroffen locatie wordt iedere week kringonderzoek gedaan. Bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen worden preventief getest (dus ook zonder klachten). Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 13 april 2021*
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (13 april) zijn er bij Evean 13 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 424 cliënten hersteld van COVID-19 en 172 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 26 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

9 april 2021

Aangekondigde versoepeling: komende week meer informatie

Eerder deze week is in de berichtgeving van het ministerie van VWS een versoepeling van de bezoekregeling aangekondigd. Binnen deze versoepeling wordt ruimte gegeven aan de zorginstellingen over de timing en wijze waarop de versoepeling wordt vorm gegeven.

In het kernteam wordt op dit moment (in afstemming met betrokken partijen) gekeken naar de wijze waarop we deze versoepelingen op veilige wijze kunnen vormgeven binnen onze Evean locaties.

Naar verwachting zal hierover in de loop van week 15 meer informatie volgen.

De huidige maatregelen zijn van kracht tot het moment dat er komende week een aangepaste bezoekregeling wordt gecommuniceerd.

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

6 april

Op dit moment hebben wij op twee van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Nieuw Groenland (in Zaandam) en De Lishof (Oostzaan).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In de getroffen locaties zijn of worden indien van toepassing in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor in samenwerking met de GGD een teststraat beschikbaar. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 6 april 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (6 april) zijn er bij Evean 6 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 423 cliënten hersteld van COVID-19 en 170 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 18 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

30 maart 2021

Op dit moment hebben wij op twee van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Nieuw Groenland (in Zaandam) en Henriette Roland Holst (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In de getroffen locaties zijn of worden indien van toepassing in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor in samenwerking met de GGD een teststraat beschikbaar. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 30 maart 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (30 maart) zijn er bij Evean 5 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 417 cliënten hersteld van COVID-19 en 169 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 13 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

23 maart

Op dit moment hebben wij op twee van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Nieuw Groenland (in Zaandam) en Recura (in Zaandam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle twee getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor in samenwerking met de GGD een teststraat beschikbaar. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 23 maart 2021*
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (23 maart) zijn er bij Evean 10 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 408 cliënten hersteld van COVID-19 en 168 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 15 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

16 maart 2021

Op dit moment hebben wij op drie van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Oostergouw (In Zaandam), Nieuw Groenland (in Zaandam) en  De Kimme (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle drie getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor in samenwerking met de GGD een teststraat beschikbaar. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 16 maart 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (16 maart) zijn er bij Evean 9 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 395 cliënten hersteld van COVID-19 en 168 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 12  met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 11 maart 2021: Lichte versoepeling bezoekregeling verpleeg- en verzorgingshuizen Evean

Naar aanleiding van de laatste coronapersconferentie is er een aangepaste bezoekregeling vastgesteld. We zijn blij voor onze bewoners en hun verwanten dat er op dit moment meer contact mogelijk is. De uitgangspunten hiervoor zijn als volgt:

 • Als 80% of meer van de bewoners op een afdeling gevaccineerd is tegen corona (beide vaccinaties heeft gehad) mag iedereen op de betreffende afdeling 2 bezoekers per dag ontvangen. Dit mag gespreid worden over 2 bezoekmomenten op de dag.
 • Iedere locatie stemt de bezoekregeling af met de eigen cliëntenraad. Per locatie kunnen (tijdelijk) aangescherpte maatregelen gelden. Als dit het geval is, informeren wij bewoners en naasten hierover.
 • Het is mogelijk dat er binnen een locatie per afdeling verschillende bezoekregelingen zijn. 
 • Bezoek vindt plaats op de eigen kamer en bezoek is verplicht om tijdens het gehele bezoek een mondneusmasker te dragen.
 • Op het eigen terrein rond een locatie mogen maximaal 3 personen samen zijn. U kunt dus met uw naaste een rondje lopen, maar houd wel 1,5 meter afstand. Lukt dit niet, draag dan een mondneusmasker.
 • Overige voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Wij vragen u om bij binnenkomst:
  • uw handen te desinfecteren;
  • de 1,5 meter in acht te nemen;
  • een mondkapje te dragen;
  • uw gegevens achter te laten voor evt. bron- en contactonderzoek van de GGD.

Met coronaklachten kunt u uiteraard niet op bezoek komen.
De maatregelen kunt u nalezen in deze poster.

Bezoekregeling in de revalidatiezorg
In onze revalidatiezorg hanteren wij 1 bezoeker per persoon per dag omdat de vaccinatiegraad van patiënten hier nog lager dan 80% is op dit moment. 

Bezoek bij coronabesmetting
Wanneer een bewoner of cliënt besmet is met het coronavirus mag deze 1 persoon per dag ontvangen. De bezoeker draagt hierbij de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 

Update coronapersconferentie van 8 maart jl.
Gisteren (8 maart) gaven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie over de coronamaatregelen. De premier sprak van een kantelpunt waarbij iedereen (die dat wil) na de zomer gevaccineerd kan zijn. Dat biedt perspectieven voor versoepelingen maar die ruimte is er nu nog niet.

De volgende maatregelen zij ook van belang voor de vestigingen en activiteiten van Evean:

Bezoek in de verpleeghuizen: we gaan toe naar versoepelingen
De minister gaf aan dat als bewoners in de verpleeghuizen gevaccineerd zijn er meer bezoek mogelijk is (2 personen in plaats van 1). We vinden het heel fijn nieuws voor onze bewoners en hun naasten dat de bezoekregeling versoepeld kan worden na vaccinatie. Wij gaan de verruiming doorvoeren op een verstandige manier en in overleg met de cliëntenraad. In de uitwerking heeft dit nog wel wat haken en ogen. Want: het duurt 14 dagen na de tweede prik voordat het vaccin volledig werkzaam is. En wat te doen met locaties waar bijvoorbeeld de helft van de bewoners gevaccineerd is? En zo zijn er nog meer vraagstukken. Verder zijn we nog aan de slag met de vaccinaties van onze verzorgingshuisbewoners, nagenoeg alle verzorgingshuisbewoners hebben hun eerste vaccinatie gekregen.   

Donderdag besluit het Kernteam op welke wijze we invulling geven aan de nieuwe bezoekregeling. Tot die tijd blijven de huidige maatregelen van kracht.

Dragen PBM door bezoekers en medewerkers
Het is belangrijk om nog steeds de huidige maatregelen op te volgen en de Persoonlijke Beschermingsmiddelen goed te dragen, ook na vaccinatie. We zien uit naar versoepelingen op termijn maar wachten het advies hierover nog af. Zowel voor onze medewerkers als voor onze bezoekers zijn mondkapjes nog verplicht.

 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
9 maart 2021

Op dit moment hebben wij op drie van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Guisveld (in Zaandijk ), Oostergouw (In Zaandam) en  De Kimme (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle drie getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat beschikbaar. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 9 maart 2021*
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (9 maart) zijn er bij Evean 6 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 393 cliënten hersteld van COVID-19 en 166 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 15 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

3 maart 2021
Stand van zaken vaccinatie bij Evean

Vorige week konden we al laten weten dat de tweede ronde van vaccinaties van verpleeghuisbewoners is afgerond. Op het coronadashboard van het RIVM is te zien dat het aantal sterfgevallen in verpleeghuizen op dit moment landelijk terugloopt. Dat is heel fijn nieuws.

Vaccinatie verzorgingshuisbewoners in volle gang
Inmiddels is ook de vaccinatie van de verzorgingshuisbewoners gestart. Voor deze laatste groep geldt dat dit onder verantwoordelijkheid van de Huisartsenposten gebeurt. Medewerkers van Evean assisteren hierbij. In de tweede week van maart hebben nagenoeg alle verzorgingshuisbewoners die hiervoor in aanmerking komen een eerste vaccinatie gehad.

Thuiszorgmedewerkers en medewerkers Wmo-ondersteuning kunnen bellen voor vaccinatie
Naast de medewerkers van verpleeghuizen kunnen nu ook de thuiszorgmedewerkers en medewerkers Wmo-ondersteuning die direct contact hebben met cliënten bellen voor vaccinatie-afspraak.

 

2 maart 2021
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op drie van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Nieuw Groenland (in Zaandam), Guisveld (in Zaandijk ) en het Henriëtte Roland Holst (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle drie getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat beschikbaar. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
oor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 2 maart 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (2 maart) zijn er bij Evean 6 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 387 cliënten hersteld van COVID-19 en 163 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 11 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

24 februari 2021
Vaccinatie verpleeghuisbewoners: de tweede ronde!

Nadat vanaf 27 januari de eerste vaccinatieronde werd gestart is vandaag de tweede vaccinatieronde voor verpleeghuisbewoners van Evean van start gegaan.

Meneer Jeuken, Bewoner van Evean Oostergouw, vertelt: “Je moet niet alleen aan je zelf denken, maar ook aan een ander. Ik laat mij vaccineren voor mijzelf, de verzorging, familie en voor bezoekers".

Merel Ligthart, Voorzitter en Manager Behandelzaken: “Het loopt heel soepel, vanochtend om 10.30 uur hebben we de vaccins ontvangen. Na een goede voorbereiding zijn wij met 3 prikteams om 12.00 uur van start gegaan. We verwachten vandaag tegen 17.00 uur alle zes geplande locaties geprikt te hebben.  Morgen staan de overige zes locaties op de planning. A.s. vrijdag vindt de laatste prikdag plaats hier zullen o.a. medewerkers geprikt worden

23 februari 2021
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op drie van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Nieuw Groenland (in Zaandam), Recura (in Zaandam) en het Henriëtte Roland Holst (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle drie getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat beschikbaar. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 23 februari 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (16 februari) zijn er bij Evean 4 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 386 cliënten hersteld van COVID-19 en 163 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 11 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

16 februari 2021
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op zes van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Rosariumhorst (in Krommenie) Swaensborch (in Monnickendam), de Lishof (in Oostzaan), Recura (in Zaandam) het Henriëtte Roland Holst (in Amsterdam) en het Korthagenhuis (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle zes getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 16 februari 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (16 februari) zijn er bij Evean 18 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 374 cliënten hersteld van COVID-19 en 163 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 14 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

9 februari 2021
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op vijf van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Festina Lente (in Assendelft), Rosariumhorst (in Krommenie) Swaensborch (in Monnickendam), de Lishof (in Oostzaan) en het Henriëtte Roland Holst (in Amsterdam Zuidoost).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle vijf getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 9 februari  2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (9 februari) zijn er bij Evean 10 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 372 cliënten hersteld van COVID-19 en 162 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 20 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

2 februari 2021
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op vijf van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Festina Lente (in Assendelft), Rosariumhorst (in Krommenie) Swaensborch (in Monnickendam), de Lishof (in Oostzaan) en het Henriëtte Roland Holst (in Amsterdam Zuidoost).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle vijf getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 2 februari 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (2 februari) zijn er bij Evean 24 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 361 cliënten hersteld van COVID-19 en 156 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 16 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

27 januari 2021
Vaccinatie bewoners van start

Goed nieuws! Vandaag is in de eerste Evean locatie de langverwachte vaccinatie van bewoners van start gegaan. De komende dagen volgen ook onze andere verpleeghuizen.

26 januari 2021
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op vijf van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Festina Lente (in Assendelft), Rosariumhorst (in Krommenie) Swaensborch (in Monnickendam), de Lishof (in Oostzaan)en het Henriette Roland Holst (in Amsterdam Zuidoost).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle vijf getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 26 januari 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (26 januari) zijn er bij Evean 37 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 332 cliënten hersteld van COVID-19 en 147 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 14 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

22 januari 2021
Update coronamaatregelen en vaccinatie bewoners

Op 20 januari jl. gaven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Om de coronabesmettingen verder terug te brengen in Nederland en de snel opkomende Britse variant het hoofd te bieden, is het aantal personen dat men per dag mag ontvangen vanaf dit moment teruggebracht naar één. Ook mag men maximaal één keer per dag ergens op bezoek. In Evean locaties kan een bewoner als gevolg hiervan dagelijks 1 bezoeker ontvangen of met 1 persoon mee naar buiten voor een wandeling.

Mantelzorg en calamiteiten
Wanneer een bewoner mantelzorg ontvangt, ziet Evean deze als de ene persoon die men nu mag ontvangen voor bezoek. Bij calamiteiten en in de stervensfase kunnen naasten met de locatie afwijkende afspraken maken over bezoek.
Overige voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Per locatie kunnen (tijdelijk) aangescherpte maatregelen gelden. Als dit het geval is, informeren wij bewoners en naasten hierover.

Meer informatie is na te lezen op deze infographic, of download het via deze site.

Tijdelijke invoering avondklok
De Tweede Kamer heeft donderdag 21 januari ingestemd met instelling van een avondklok. Vanaf zaterdag 23 januari a.s. mogen Nederlanders tussen 21:00 en 4:30 uur niet naar buiten. Deze maatregel geldt vooralsnog tot woensdag 10 februari om 4:30 uur ‘s ochtends.

De avondklok betekent voor onze locaties dat bezoek ook op tijd naar huis moet gaan. Daarom geldt vanaf zaterdag dat bezoek tot 20:30 uur mogelijk is.

Vaccinatie
Naast de persconferentie is er ook nieuws over de vaccinatie van verpleeghuisbewoners. De bestelling voor de vaccins zijn gedaan en volgende week woensdag 27 januari starten we met het vaccineren van de bewoners die hier toestemming voor hebben gegeven. We streven ernaar uiterlijk vrijdag 29 januari dan alle eerste vaccinaties te hebben gegeven. De vaccinatie van bewoners die onder verantwoordelijkheid van een huisarts vallen volgt spoedig hierna.
 

19 januari 2021
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op vier van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Festina Lente (in Assendelft), Rietvelden (in Wormerveer), De Lishof (in Oostzaan)en het Henriette Roland Holst (in Amsterdam Zuidoost).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle vier getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 19 januari 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (19 januari) zijn er bij Evean 39 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 319 cliënten hersteld van COVID-19 en 139 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 36 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

13 januari 2021
Coronapersconferentie: Nederland blijft in lockdown

Op 12 januari jl. gaven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Hoewel er een voorzichtige daling in Nederland is te zien van het aantal besmettingen, is besloten de lockdown drie weken te verlengen tot in ieder geval 9 februari 2021.

De geldende bezoekersmaatregelen blijven ook van kracht bij Evean:

Bezoek blijft mogelijk: per bewoner dagelijks maximaal 2 gasten. Wel vragen we bezoek extra voorzichtig te zijn en blijft beeldbellen ook een optie.

 • Bezoek vindt plaats op de eigen kamer en bezoek is verplicht om tijdens het gehele bezoek een mondneusmasker te dragen.
 • Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn. U kunt dus met uw naaste een rondje lopen, maar houd wel 1,5 meter afstand. Lukt dit niet, draag dan een mondneusmasker.

Overige voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Per locatie kunnen (tijdelijk) aangescherpte maatregelen gelden. Als dit het geval is, informeren wij bewoners en naasten hierover.

Vaccinatie bewoners bij Evean
Het vaccineren van bewoners gaat zeer binnenkort bij Evean van start. Het gaat hier alleen om bewoners waarvan de hoofdbehandelaar de specialist ouderengeneeskunde is. In afstemming met de Regionale Cliëntenraad Evean worden deze week de brieven verstuurd aan de bewoners van de verpleeghuizen of hun wettelijk vertegenwoordigers. Deze brief bevat informatie over de vaccinatie en een toestemmingsformulier.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer Evean de vaccins ontvangt en mag starten. Dit verwachten we wel op heel korte termijn te horen. Binnen Evean wordt een vaccinatieteam gevormd, dat op de locaties langsgaat om bewoners te vaccineren.

Het vaccinatietraject voor Evean-bewoners waarbij de huisarts de hoofdbehandelaar is, start volgens de minister vanaf 25 januari.

Vaccineren medewerkers van Evean
In Amsterdam zijn 11 januari jl. onze eerste collega’s gevaccineerd. In totaal hebben die dag in Nederland 35.500 zorgmedewerkers hun coronavaccinatie ontvangen. In de komende periode ontvangen veel verpleeghuismedewerkers van Evean, ook in andere plaatsen in ons werkgebied, hun vaccinatie. Een heel mooie stap op weg naar een einde aan deze coronapandemie!

 

12 januari 2021
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op vier van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Guisveld (in Zaandijk), Festina Lente (in Assendelft),  Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam Noord) en het Henriette Roland Holst (in Amsterdam Zuidoost)

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle vier getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 12 januari 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (12 januari) zijn er bij Evean 25 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 317 cliënten hersteld van COVID-19 en 133 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 27 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

5 januari 2021
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op vijf van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Guisveld (in Zaandijk), Festina Lente (in Assendelft), Oostergouw (in Zaandam), Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam Noord) en het Twiskehuis (in Amsterdam Noord).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle vijf getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 5 januari 2021*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (5 januari) zijn er bij Evean 19 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 308 cliënten hersteld van COVID-19 en 130 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 37 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

29 december 2020
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op zeven van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Guisveld (in Zaandijk), Rietvelden (in Wormerveer), Acht Staten (in Wormerveer), Oostergouw (in Zaandam),  Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam Noord), Twiskehuis (Amsterdam Noord) en  Festina Lente (Assendelft).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle zeven getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en zijn verplicht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 29 december 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (29 december) zijn er bij Evean 85 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 227 cliënten hersteld van COVID-19 en 125 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 36 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

22 december 2020
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op zeven van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Guisveld (in Zaandijk), Rietvelden in (Wormerveer), Acht Staten (in Wormerveer), Oostergouw (in Zaandam),  Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam Noord), Twiskehuis (Amsterdam Noord) en Swaensborch (in Monnickendam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle zeven getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en zijn verplicht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 22 december 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (22 december) zijn er bij Evean 71 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 219 cliënten hersteld van COVID-19 en 114 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 46 cliënten met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

15 december 2020
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op vier van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Guisveld (in Zaandijk), Rietvelden in (Wormerveer), Acht Staten (in Wormerveer) en Swaensborch (in Monnickendam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle vier getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en zijn verplicht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 15 december 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment ( 15 december) zijn er bij Evean 57 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 229 cliënten hersteld van COVID-19 en 101 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 23 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

15 december
Lockdown tot en met 19 januari 2021

Het coronavirus blijft snel om zich heen grijpen. Hierdoor is het aantal besmettingen nog te hoog en is er extra actie nodig. Daarom heeft minister-president Rutte gisteren een lockdown aangekondigd. Tot en met 19 januari 2021 gelden aangescherpte voorzorgsmaatregelen. Binnen de locaties van Evean geldt het volgende:

 • Bezoek blijft mogelijk: per bewoner dagelijks maximaal 2 gasten. Wel vragen we bezoek extra voorzichtig te zijn en blijft beeldbellen ook een optie.

  • Bezoek vindt plaats op de eigen kamer en bezoek is verplicht om tijdens het gehele bezoek een mondneusmasker te dragen.
  • Met kerst, op 24, 25 en 26 december, zijn er per bewoner maximaal 3 bezoekers mogelijk. (Op 31 december en 1 januari geldt maximaal 2 bezoekers per dag.) 
  • Per locatie kan de bezoekregeling anders worden ingevuld. Ook tijdens de feestdagen. 
 • Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn. U kunt dus met uw naaste een rondje lopen, maar houd wel 1,5 meter afstand. Lukt dit niet, draag dan een mondneusmasker.

Overige voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Per locatie kunnen (tijdelijk) aangescherpte maatregelen gelden. Als dit het geval is, informeren wij bewoners en naasten hierover.

We begrijpen dat dit erg vervelend is. Helemaal tijdens de feestdagen. Maar door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus. En hopen we na 19 januari weer op versoepeling van de regels.

 

8 december 2020
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op vier van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreft de locaties Oostergouw (in Zaandam), Erasmushuis (in Zaandam), Rietvelden (Wormerveer) en Acht Staten (Wormerveer).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle vier getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 8 december 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment ( 8 december) zijn er bij Evean 27 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 229 cliënten hersteld van COVID-19 en 100 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 14 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

1 december 2020
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op zes van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreffen de locaties Nieuw Groenland (in Zaandam), Oostergouw (in Zaandam), Recura (in Zaandam), Erasmushuis (in Zaandam), Acht Staten (Wormerveer) en Rietvelden (Wormerveer)

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle zes getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 1 december 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment ( 1 december) zijn er bij Evean 50 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 217 cliënten hersteld van COVID-19 en 98 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 22 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

1  december
Huisartsen en thuiszorg gaan coronapatiënten thuis helpen na vervroegd ontslag uit Noordwest Ziekenhuisgroep

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft in korte tijd samen met huisartsen en thuiszorgorganisaties de zorg thuis voor COVID-patiënten vormgegeven. Door deze samenwerking kunnen stabiele COVID-patiënten die herstellende zijn, maar nog wel afhankelijk zijn van zuurstof, voortaan enkele dagen eerder naar huis dan tot nu toe gemiddeld mogelijk was.

Zorg in thuisomgeving
Patiënten die aan de beterende hand zijn, maar voor verder herstel nog wel enige dagen extra zuurstof en medicijnen nodig hebben, bleven voorheen nog enige tijd in het ziekenhuis. Vanaf vandaag kunnen zij onder begeleiding naar huis, na voorafgaande instemming van de huisarts.

“Het is fantastisch dat in korte tijd deze mooie samenwerking is neergezet. Het is voor de patiënten veel fijner om in de thuisomgeving te herstellen. Bovendien haalt het voor Noordwest ook de druk van de ketel”, vertelt Fenneke Frerichs, internist en voorzitter van het stafbestuur bij Noordwest Ziekenhuisgroep. “Noordwest kan hierdoor eerder nieuwe patiënten opnemen en de reguliere zorg beter op peil houden.”

Veilig en verantwoorde zorg
COVID-patiënten die zelfredzaam zijn, of enige ondersteuning van de thuiszorg behoeven, komen hiervoor in aanmerking. Uiteraard wordt van patiënt tot patiënt bekeken of de situatie het toelaat dat iemand eerder ontslagen kan worden. “Dit gebeurt op een veilige en verantwoorde manier. De behandelend medisch specialist maakt de inschatting in samenspraak met de huisarts en de eventuele thuiszorg. De thuissituatie moet zich er namelijk wel voor lenen”, legt Frerichs uit. “En ook na ontslag zijn de lijntjes tussen de medisch specialist, huisarts en thuiszorg kort.”

Naar huis met zuurstof en medicatie
De patiënten die hiervoor in aanmerking komen, krijgen zuurstof, medicatie en een saturatiemeter mee. Ze kunnen met behulp van de saturatiemeter zelf het zuurstofgehalte meten en dit dagelijks doorgeven aan de huisarts.

Deelnemende partijen
De samenwerking is gerealiseerd door Noordwest Ziekenhuisgroep, HONK, HKN Huisartsen, Omring, Magentazorg, Zorgcirkel, Evean en ViVa! Zorggroep.

 

24 november
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op zeven van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreffen de locaties Nieuw Groenland (in Zaandam), Oostergouw (in Zaandam), Recura (in Zaandam), Erasmushuis (in Zaandam), Guisveld (in Zaandijk), Festina Lente (in Assendelft), en Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle zeven getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 24 november 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (24 november) zijn er bij Evean 72 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 199 cliënten hersteld van COVID-19 en 96 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 14 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

17 november
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op zeven van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreffen de locaties Nieuw Groenland (in Zaandam), Oostergouw (in Zaandam), Recura (in Zaandam), Erasmushuis (in Zaandam), Guisveld (in Zaandijk), Festina Lente (in Assendelft), en Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle zeven getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 17 november 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (17 november) zijn er bij Evean 60 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 189 cliënten hersteld van COVID-19 en 95 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 12 met COVID-19 besmette of van COVID-19 verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

10 november
Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op zeven van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreffen de locaties Swaensborch (in Monnickendam), Rosariumhorst (in Krommenie),  Nieuw Groenland (in Zaandam), Oostergouw (in Zaandam), Recura (Zaandam), Henriette Roland Holst (in Amsterdam) en Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle zeven getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 10 november 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (10 november) zijn er bij Evean 48 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 187 cliënten hersteld van COVID-19 en 91 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 18 met Covid-besmette of – verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

10 november

Coronatijd brengt horeca en zorg samen

Voor functies zoals gastvrouw of gastheer is er een samenwerking met de horeca in Purmerend gestart. Horecamedewerkers die nu niet kunnen werken in hun eigen horecagelegenheid kunnen op deze manier aan de slag bij de COVID-unit in de Meeuwvleugel van het Jaap van Praaghuis. Dit initiatief is een groot succes. Mandy Eelman werkt bij BRASA in Purmerend. Mandy vertelt in de uitzending van Ondernemend Purmerend [vanaf 1.15 minuut] van 8 november jl. hoe werken voor de COVID-unit haar bevalt.

Rosan Pitstra, Manager Specials Evean: ” Horecapersoneel is gewend om gastvrij te zijn. Op de COVID-unit, een samenwerking tussen Evean en De Zorgcirkel, zorgen zij er als gastvrouw of – heer voor dat het zorgpersoneel zich op de kwaliteit van zorg kan richten. De horeca en de zorg vinden elkaar hierin.”  Klik door voor het hele interview met Rosan, Mandy en Arwin Versteyne, eigenaar van BRASA.

Bij de COVID-units komen coronapatiënten die medisch gezien niet meer in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar nog langer de tijd nodig hebben om te herstellen. Dit gaat voornamelijk om oudere coronapatiënten uit de hele regio. Ook zijn de units er voor zelfstandig wonende ouderen die niet direct in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden maar wel meer zorg en ondersteuning nodig hebben dan de thuiszorg op dit moment kan bieden.

IkHelp
Met het initiatief ‘Ik Help’ stelt Evean stafmedewerkers én andere organisaties (waaronder horeca personeel, maar denk ook aan personeel met een achtergrond in hospitality) in de gelegenheid ondersteuning te bieden aan onze cliënten en collega’s in de ouderenzorg.

Organisaties die momenteel minder werk hebben en de zorg een warm hart toedragen kunnen zich aanmelden via Ikhelp@evean.nl. Voorbeelden van taken die medewerkers op zich kunnen nemen zijn het meehelpen in de woonkamer, koffie/ thee schenken, aanvullen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen of het ontvangen van bezoekers.

6 november

Coronapatiënt sneller naar huis door samenwerking Amsterdamse ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg

De Amsterdamse huisartsen en thuiszorgorganisaties gaan vanaf vandaag samenwerken bij het opvangen van coronapatiënten uit de ziekenhuizen. Die kunnen daardoor sneller naar huis. Dat is niet alleen prettiger voor de patiënt maar bovendien blijft zo in de ziekenhuizen ruimte voor ernstig zieke patiënten; ruimte voor zowel corona als niet-coronapatiënten.

Het gaat in deze samenwerking om coronapatiënten die al grotendeels hersteld zijn, maar voor verder herstel nog wel enige dagen extra zuurstof en medicijnen nodig hebben. Dat komt omdat het zuurstofgehalte in het bloed bij deze patiënten vaak nog te laag is. Voorheen bleven deze patiënten nog enige tijd in het ziekenhuis, nu kunnen zij onder begeleiding naar huis. De patiënten die in aanmerking komen, worden voorbereid en krijgen instructies mee om thuis aan te sterken, onder begeleiding van hun huisarts en eventueel wijkverpleegkundige.

Zelf thuis zuurstof meten
Patiënten gaan naar huis met zuurstof, ontstekingsremmer dexamethason en een antistollingsmiddel. Met behulp van een saturatiemeter, waarmee in het ziekenhuis is geoefend samen met een verpleegkundige, wordt het zuurstofgehalte driemaal daags door de patiënt zelf gemeten en dagelijks doorgegeven aan de huisarts. De verwachting is dat de zuurstof in enkele dagen afgebouwd kan worden. Dit gebeurt altijd op advies van de huisarts. Als de zuurstof is afgebouwd, worden ook de ontstekingsremmer en het antistollingsmiddel afgebouwd.

De samenwerkende organisaties zijn Amsterdam UMC, OLVG, BovenIJ ziekenhuis, Cordaan, Amstelring, Evean, Zilveren Kruis, Huisartsenposten Amsterdam en Huisartsenkring Almere/Amsterdam.

5 november

Medewerkers Espria ontvangen zorgbonus in december
Zo’n kleine 16.000 medewerkers van de zorgbedrijven en bedrijfsonderdelen van Espria ontvangen in december de zorgbonus van €1000,- ook als de subsidie van VWS dan nog niet binnen is. 

Alle medewerkers die zich voor de zorg hebben ingezet tussen 1 maart en 1 september 2020 krijgen deze blijk van waardering*. Er wordt door Espria geen onderscheid gemaakt in het type functie van medewerkers, zo krijgen ook assistent begeleiders en schoonmakers de bonus. Ook krijgen zowel medewerkers in loondienst als medewerkers die zich bijvoorbeeld via een uitzendbureau of als zzp-er hebben ingezet deze bonus. 

De overheid heeft deze bonusregeling in het leven geroepen als dank voor alle extra inspanningen die mensen in de zorg in de Corona-periode 1 maart tot 1 september hebben geleverd. Bestuursvoorzitter John Kauffeld: “We doen er alles aan om de regeling zo goed en zo snel mogelijk uit te voeren. Daarom financieren we de bonus voor: we betalen deze in december uit, ook als we het geld pas later van de overheid krijgen. We vinden dat nog dit jaar deze blijk van waardering uitgekeerd moet worden. Alle medewerkers verdienen deze waardering voor de geweldige prestaties die in de afgelopen periode zijn geleverd in de zorg voor cliënten en patiënten, de aandacht voor hun naasten, de steun aan collega’s en de continuïteit van zorg. Met trots en grote waardering zien we dat iedereen er alles aan doet om goede zorg te blijven bieden én er als collega’s voor elkaar te zijn.” 

*Espria keert de zorgbonus niet uit als een medewerker de bonus niet wenst te ontvangen of wanneer één van onderstaande situaties van toepassing is – zoals beschreven in de subsidieregeling van VWS:

 • niet gewerkt in de periode 1 maart – 1 september 2020
 • gewerkt als stagiair(e)s of vrijwilliger 
 • jaarloon boven twee keer modaal 
 • uurtarief (bijv. voor uitzendkrachten en zzp-ers) boven de in de regeling vastgestelde maximale tarieven
   

3 november

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Op dit moment hebben wij op zeven van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreffen de locaties Swaensborch (in Monnickendam), Rosariumhorst (in Krommenie), Guisveld (in Zaandijk), Nieuw Groenland (in Zaandam), Oostergouw (in Zaandam), Henriette Roland Holst (in Amsterdam) en Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle zeven getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties 
Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

dit zijn de cijfers van peildatum 3 november 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Op dit moment (3 november) zijn er bij Evean 56 bevestigde cliënten met COVID-19. Vanaf de start van COVID-19 (maart 2020) tot nu zijn er 158 cliënten hersteld van COVID-19 en 83 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 7 met Covid-besmette of – verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen. 

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

Update 30 oktober

Verpleeghuisorganisaties Amsterdam–Amstelland zorgen voor snellere doorstroom patiënten uit ziekenhuis
De verpleeghuisorganisaties in Amsterdam-Amstelland gaan samen met de ziekenhuizen in Amsterdam vanaf deze week patiënten die uit het ziekenhuis komen en zorg nodig hebben, gezamenlijk verdelen over de beschikbare vrije plaatsen. Een nieuw regionaal aanmeldpunt coördineert de doorstroom vanuit de ziekenhuizen, met als doel om de ziekenhuizen te ontlasten en om te zorgen voor een gedoseerde instroom binnen de verpleeghuiszorg.

De Amsterdamse zorginstellingen Cordaan, Amsta, Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland, ZGAO en Evean vangen behalve covid-patiënten ook patiënten op die een revalidatietraject of kortdurende herstelperiode ingaan. Doordat de druk op zowel ziekenhuizen als verpleeg- en verzorgingshuizen is toegenomen, dreigt de doorstroom van patiënten te stagneren. Het nieuwe aanmeldpunt (Regionaal Aanmeldportaal Zorg Groot Amsterdam) gaat vanaf deze week zorgen voor regionale coördinatie. Het RAGA is een nieuwe vorm van samenwerking tussen alle ziekenhuizen en verpleeghuisorganisaties in de regio.

Ook regionale plaatsing wordt mogelijk
Om te voorkomen dat er een ongelijke belasting ontstaat binnen de verpleeghuiszorg worden de patiënten centraal verdeeld over de stad. In eerste instantie worden patiënten binnen Amsterdam-Amstelland ondergebracht, maar bij gebrek aan zorgcapaciteit kunnen ook locaties in Noord-Holland en Flevoland of zelfs bovenregionaal worden ingezet.
 

Update 27 oktober 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op zes van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreffen de locaties Swaensborch (in Monnickendam), Rosariumhorst (in Krommenie), Guisveld (in Zaandijk), Nieuw Groenland (in Zaandam), Oostergouw (in Zaandam) en Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle zes getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties 
Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

We wensen de collega’s op de getroffen locaties veel sterkte en hopen op een spoedig en goed herstel van de getroffen bewoners en collega’s.

Dit zijn de cijfers van peildatum 27 oktober 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (27 oktober ) zijn er bij Evean 52 bevestigde cliënten met COVID-19, 151 cliënten hersteld van COVID-19 en 77 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 15 met Covid-besmette of – verdachte cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen. 

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*)Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

Update 23 oktober

COVID-unit in Purmerend stimuleert samenwerking

Vanwege de toename van positief geteste en zieke mensen is extra capaciteit nodig voor het opvangen van coronapatiënten. Om die reden heropent op zaterdag 24 oktober de COVID-unit de Meeuwvleugel in Purmerend. De COVID-unit heeft een bovenregionale functie. De Zorgcirkel en Evean bieden hier samen zorg aan de oudere coronapatiënten uit de regio. Ook andere organisaties dragen bij waar zij kunnen, waaronder de horeca in Purmerend. 

De Meeuwvleugel is een locatie van De Zorgcirkel, gelegen naast het Jaap van Praaghuis. De COVID-unit biedt ruimte aan voornamelijk kwetsbare ouderen zijn die besmet zijn met het coronavirus. Het gaat hierbij om nog zelfstandig wonende ouderen, ook die met dementie, die niet direct in het ziekenhuis opgenomen hoeven worden maar wel meer zorg en ondersteuning nodig hebben dan de thuiszorg op dit moment kan bieden aan coronapatiënten. Tevens kunnen er patiënten worden opgenomen vanuit het ziekenhuis. Deze patiënten kunnen het ziekenhuis verlaten maar zijn nog niet voldoende hersteld om met thuiszorg naar huis te gaan. In maart is de unit enkele maanden gebruikt om coronapatiënten uit de regio te verplegen. Toen het aantal patiënten afnam, kon de afdeling weer gesloten worden.

Regionale samenwerking
De COVID-unit heeft een bovenregionale functie en stimuleert een gezamenlijke aanpak in de strijd tegen corona. De Zorgcirkel en Evean werken samen bij het verplegen van de patiënten. Ook andere zorgorganisaties, huisartsen en ziekenhuizen zijn nauw betrokken bij de COVID-unit. Voor functies zoals gastvrouw of gastheer is er een samenwerking met de horeca in Purmerend gestart. Horecamedewerkers die nu niet kunnen werken in hun eigen horecagelegenheid kunnen op deze manier aan de slag bij de COVID-unit. Vanuit de horeca is met enthousiasme gereageerd op de samenwerking.

 

Update 20 oktober 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op vijf  van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreffen de locaties Swaensborch (in Monnickendam), Rosariumhorst (in Krommenie), Guisveld (in Zaandijk), Nieuw Groenland (in Zaandam) en  Eduard Douwes Dekker (in Amsterdam.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle vijf getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties 
Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 20 oktober 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (20 oktober ) zijn er bij Evean 41 bevestigde cliënten met COVID-19,  141 cliënten hersteld van COVID-19 en  73 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 16 cliënten in onze speciale coronaroute en de reguliere thuiszorg. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

Update 14 oktober 2020

Coronapersconferentie: bezoek verpleeghuizen blijft welkom
Dinsdag 13 oktober gaven premier Rutte en minister De Jonge een nieuwe persconferentie. Rutte sprak van een gedeeltelijke lockdown en kondigde een aantal nieuwe maatregelen aan om het aantal besmettingen terug te dringen.

Bezoek aan verpleeg- en verzorgingshuizen Evean
Bezoek is van harte welkom op onze locaties. Wij vragen u om bij binnenkomst:

 • uw handen te desinfecteren;
 • de 1,5 meter in acht te nemen;
 • een mondkapje te dragen;
 • uw gegevens achter te laten voor evt. bron- en contactonderzoek van de GGD.

Met coronaklachten kunt u uiteraard niet op bezoek komen.

De maatregelen kunt u nalezen in deze poster. Per locatie worden nadere afspraken gemaakt over het maximale aantal bezoekers per dag. Daar waar het mogelijk is, geldt de landelijke richtlijn van max. 3 personen per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). Wanneer er op een locatie besmettingen zijn, dan wordt een aangepaste bezoekregeling opgesteld en afgestemd met de bewoners, cliëntenraad en naasten. In verband met de beperkte ruimte wordt aanvullend gevraagd om bezoek op de kamer van de bewoner te laten plaatsvinden.

De overheidsmaatregelen leest u op www.rijksoverheid.nl

Update 13 oktober 2020

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij op zes  van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreffen de locaties Swaensborch (in Monnickendam), De Lishof (in Oostzaan), Rosariumhorst (in Krommenie), Guisveld (in Zaandijk), Nieuw Groenland (in Zaandam)  en Korthagenhuis (in Amsterdam).

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen.

In alle zes de getroffen locaties zijn of worden in het kader van het zogenaamde kringonderzoek bewoners en medewerkers in de nabije omgeving van de besmette personen preventief getest (dus ook zonder klachten). Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van de getroffen locaties
Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 13 oktober 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (13 oktober ) zijn er bij Evean 17 bevestigde cliënten met COVID-19, 139 cliënten hersteld van COVID-19 en 66 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 15 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 7 oktober 2020 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Op dit moment hebben wij op drie van de vijftien woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. Het betreffen de locaties Swaensborch (in Monnickendam), De Lishof (in Oostzaan) en Korthagenhuis (in Amsterdam). Er is op iedere locatie één persoon positief getest op COVID-19 binnen één afdeling.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen. 

Op de locaties worden cliënten en medewerkers getest. Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling.

Impact op de bezoekregeling van Swaensborch, Lishof en Korthagenhuis
Voor de locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondkapjes te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Op de niet getroffen afdelingen kunnen bewoners bezoek ontvangen. Voor de bewoners van de getroffen afdelingen geldt tijdelijk een andere, beperkte bezoekregeling.

Dit zijn de cijfers van peildatum 7 oktober 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (7 oktober ) zijn er bij Evean 138 cliënten hersteld van COVID-19 en 66 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 12 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

Update 29 september

Preventief gebruik van medische mondneusmaskers voor alle locaties en de thuiszorg.

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt in Nederland snel op. Om de gezondheid van onze cliënten, bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen, hebben we daarom besloten om in al onze verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg preventief met mondneusmaskers te gaan werken.

Voor wie gelden de maatregelen?De maatregelen gelden voor alle medewerkers en bezoekers.

Medewerkers Evean
Medewerkers met direct cliëntcontact werken vanaf nu  altijd met een mondneusmasker in de zorg.

Wanneer dragen bezoekers het mondneusmasker?

 • Als u op bezoek komt vragen wij u om uw handen te desinfecteren;
 • Bij binnenkomst doet u een gezondheidscheck en laat u uw gegevens achter voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD;
 • Daarna ontvangt u van ons een mondkapje. Deze blijft tijdens uw bezoek aan de locatie op;
 • Wanneer u gaat zitten op 1,5 meter van andere personen dan mag het mondmasker af. Bijvoorbeeld om koffie te drinken. Raak uw mondkapje alleen bij de oorlussen aan wanneer u deze op of af doet;
 • Als u geen 1,5 meter afstand kan houden, zoals bij het (buiten) wandelen met een rolstoel moet wel een mondneusmasker gedragen worden.

De overige hygiëne- en voorzorgsmaatregelen blijven natuurlijk ook van kracht:

 • Bij (lichte) klachten blijft u thuis;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Hoest en nies in de elleboog;
 • Als er tijdens uw bezoek zorg moet worden verleend, dan houdt u 1,5 meter afstand tot de zorgmedewerker.

Wanneer gaat de maatregel in?
De maatregel is per direct ingegaan.

We hopen op uw begrip voor deze maatregel. Wanneer de besmettingsdruk verlaagd is, zullen we deze zo spoedig mogelijk terug draaien. U kunt onze bewoners, cliënten en collega’s helpen door u ook steeds aan de richtlijnen te houden.  Samen krijgen we corona onder controle!

Update 29 september

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij in géén van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 

Wanneer er in een locatie wel een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen. 

Dit zijn de cijfers van peildatum 29 september 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (29 september) zijn er bij Evean 138 cliënten hersteld van COVID-19 en 66 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 10 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.
Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 22 september

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij in één van de 15 woonzorglocaties van Evean helaas bewezen besmettingen geconstateerd. De locatie met bewezen besmettingen op dit moment is Henriette Roland Holst, gelegen in Amsterdam Zuidoost. Er zijn acht bewoners positief getest op COVID-19 binnen één afdeling.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen. Alle cliënten en medewerkers zijn inmiddels getest. Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling binnen het Henriette Roland Holst.

Impact op de bezoekregeling van het Henriette Roland Holst
Voor het Henriette Roland Holst geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondmaskers te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Voor de bewoners van de getroffen afdeling geldt op dit moment dat alleen de eerste contactpersonen op bezoek kunnen komen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 22 september 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (15 september) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 65 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 7 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 15 september

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Op dit moment hebben wij in één van de 15 woonzorglocaties van Evean helaas bewezen besmettingen geconstateerd. De locatie met bewezen besmettingen op dit moment is Henriette Roland Holst, gelegen in Amsterdam Zuidoost. Er zijn acht bewoners positief getest op COVID-19 binnen één afdeling.

Wanneer er in een locatie een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden betrokken bewoners volgens het protocol van de RIVM geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen. Alle cliënten en medewerkers worden begin deze week getest. Voor de medewerkers hebben wij hiervoor een eigen teststraat ingericht. Bewoners en eerste contactpersonen worden geïnformeerd over de aanpak en de impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en de bezoekregeling binnen het Henriette Roland Holst. In de andere Evean locaties is de bezoekregeling ongewijzigd.

Impact op de bezoekregeling van het Henriette Roland Holst
Voor het Henriette Roland Holst geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en worden verzocht om mondmaskers te dragen. Deze worden op de locatie uitgereikt. Voor alle bewoners geldt op dit moment dat alleen de eerste contactpersonen op bezoek kunnen komen, in afwachting van de testresultaten .

Dit zijn de cijfers van peildatum 15 september 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (15 september) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 8 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 8 september

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 8 september 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (8 september) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgden wij afgelopen week gemiddeld 9 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet op eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.  

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 1 september

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 1 september 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (1 september) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (1 september) geen cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet op eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.  

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 25 augustus

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 25 augustus 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (25 augustus) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (25 augustus) 1 cliënt in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Wij rapporteren niet op eventuele besmettingen bij medewerkers omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren.  

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 18 augustus

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 18 augustus 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (18 augustus) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (18 augustus) geen cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 11 augustus

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 11 augustus 2020*

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (11 augustus) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (11 augustus) 2 cliënten in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 6 augustus

Vernieuwde ventilatierichtlijn RIVM
Woensdag 5 augustus publiceerde de Volkskrant een artikel over het RIVM rapport waaruit blijkt dat een modern ventilatiesysteem waarschijnlijk een rol speelde bij de corona-uitbraak in een verpleeghuis in Maassluis. Naar aanleiding van deze bevindingen is de ventilatierichtlijn door het RIVM herzien, en via Actiz naar alle ouderenzorginstellingen gecommuniceerd. 

Binnen Evean wordt geen recirculatie binnen ventilatiesystemen gebruikt. Onze verzorgings- en verpleeghuizen voldoen aan de meest recente RIVM ventilatierichtlijn. 

Update 4 augustus

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 4 augustus 2020 *

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (4 augustus) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (4 augustus) 1 cliënt in onze speciale Coronaroute, die nog in afwachting van de uitslag zijn. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 28 juli

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 28 juli 2020 *

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (28 juli) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (28 juli) 4 cliënten in onze speciale Coronaroute, die nog in afwachting van de uitslag zijn. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Update 21 juli

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 21 juli 2020 *

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (21 juli) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (21 juli) 1 COVID-19 patiënt in onze speciale Coronaroute. De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 14 juli 

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen.

Dit zijn de cijfers van peildatum 14 juli 2020 * 

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (14 juli) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (14 juli) 2 COVID-19 patiënten in onze speciale Coronaroutes. Deze patiënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

Update 7 juli

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Net zoals afgelopen week kunnen wij melden dat er op dit moment geen coronabesmettingen zijn in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Sinds begin juli geldt voor al onze locaties een algehele openstelling zodat onze bewoners hierdoor net als voorheen bezoek kunnen ontvangen. 

Dit zijn de cijfers van peildatum 7 juli 2020 *
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (7 juli) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

In de thuiszorg verzorgen wij op dit moment (7 juli) 4 COVID-19 patiënten in onze speciale Coronaroutes. Deze patiënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen. 

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

Update 30 juniEerste locaties weer open voor bezoek

Net zoals afgelopen week kunnen wij melden dat er op dit moment geen coronabesmettingen zijn in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean. Wij zijn blij dat onze bewoners hierdoor weer meer bezoek mogen ontvangen. Onze collega’s op onze Evean locaties werken er hard aan om dit snel, veilig en verantwoord te regelen.

Alle bewoners en eerste contactpersonen zijn geïnformeerd over de aanpak en de planning. Op één locatie gelden voor één afdeling nog een aantal dagen quarantainemaatregelen. Op deze afdeling kunnen bewoners beeldbellen en is bezoek via een afgesloten bezoekruimte mogelijk.

Dit zijn de cijfers van peildatum 30 juni 2020 *
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (30 juni) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Meer ruimte voor bezoek
Komt u op bezoek? Dan gelden de volgende maatregelen voor een veilig en verantwoord bezoek:

 • Er is geen beperking meer van het aantal bezoekers en bezoekmomenten;
 • Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen en dat voorheen ook konden;
 • Wij vragen bezoekers zich te registreren. Dit is van belang voor een eventueel GGD-contactonderzoek wanneer er toch een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld;
 • Per locatie wordt aangegeven welke zaken aanvullend zijn geregeld om aan de 1,5 meter maatregelen te voldoen;
 • Wanneer er onverhoopt een nieuwe besmetting optreedt of een verdenking hiervan, kan het zijn dat bezoek tijdelijk niet overal is toegestaan. 

1,5 meter maatregelen
Tot de bepaalde ingangsdatum van het bezoek blijft de geldende bezoekregeling in stand. Wij doen een beroep op de 1e contactpersonen om in de eerste periode het bezoek aan hun naaste met andere bezoekers af te stemmen zodat we zorgvuldig kunnen opstarten. Zo kunnen zowel bewoners, bezoekers als medewerkers wennen aan het nieuwe normaal. De geldende 1,5 meter afspraken voor bezoekers zijn hierbij:

 • U houdt 1,5 meter afstand en heeft geen lichamelijk contact tijdens een bezoek aan onze locatie; 
 • Als lichamelijk contact onvermijdelijk is met degene die u bezoekt, kunt u van ons beschermingsmiddelen, zoals een mondmasker en handschoenen krijgen. 
 • Heeft u klachten (hoesten, verkoudheid, benauwdheid en / of koorts), blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Indien u de afgelopen 14 dagen met een persoon in contact bent geweest die positief is getest op COVID-19 komt u niet op bezoek.

Wij heten u graag welkom en vertrouwen erop dat we het nieuwe normaal tot een succes maken met elkaar.

Update 25 juni (deel 2)

Bezoek aan verpleeghuizen verruimd

Op 24 juni jl. is in de persconferentie van minister-president Rutte en minister De Jonge bekend gemaakt dat we vanaf 1 juli weer bezoek mogen ontvangen in de verpleeghuizen. Met inachtneming van de 1,5 meter maatregelen. Dit is goed nieuws voor onze bewoners en hun naasten. De afgelopen periode hebben we in onze huizen gelukkig weer bezoek mogen ontvangen. We zijn blij dat dit vanaf 1 juli nog verder wordt verruimd en dat cliënten ook weer naar buiten mogen. We gaan samen met u, op een zo veilig mogelijke manier, op weg naar bezoek in het nieuwe normaal. 

We streven ernaar om de volledige openstelling per 1 juli aanstaande te starten. Mochten er op een locatie onoverkomelijke bezwaren zijn om dit op deze datum in te laten gaan, dan kan in overleg met betrokken partijen een andere startdatum worden bepaald op korte termijn. Bewoners en 1e contactpersonen ontvangen binnenkort informatie over de exacte ingangsdatum.

De te nemen maatregelen blijven een dilemma tussen de veiligheid en het welzijn van de bewoners, en van onze zorgmedewerkers. Nu er snel en voldoende getest kan worden en er landelijk genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen zijn, kan er veilig en verantwoord meer en vaker bezoek komen. Wij maken daar samen met de lokale cliëntenraad en zorgprofessionals afspraken over waarbij rekening gehouden wordt met de randvoorwaarden in de lokale situatie.

Meer ruimte voor bezoek
Er komt meer ruimte voor bezoek, met een aantal regels. Het bezoek gaat dan als volgt:

 • Er is geen beperking meer van het aantal bezoekers en bezoekmomenten;
 • Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen en dat voorheen ook konden;
 • Wij vragen bezoekers zich te registreren. Dit is van belang voor een eventueel GGD-contactonderzoek wanneer er toch een besmetting met het COVID-19 virus wordt vastgesteld;
 • Per locatie wordt aangegeven welke zaken aanvullend zijn geregeld om aan de 1,5 meter maatregelen te voldoen;
 • Wanneer er onverhoopt een nieuwe besmetting optreedt, kan het zijn dat bezoek tijdelijk niet overal is toegestaan. 

1,5 meter maatregelen
Tot de bepaalde ingangsdatum van het bezoek blijft de geldende bezoekregeling in stand. Wij doen een beroep op de 1e contactpersonen om in de eerste periode het bezoek aan hun naaste met andere bezoekers af te stemmen zodat we zorgvuldig kunnen opstarten. Zo kunnen zowel bewoners, bezoekers als medewerkers wennen aan het nieuwe normaal. De geldende 1,5 meter afspraken voor bezoekers zijn hierbij:

 • U houdt 1,5 meter afstand en heeft geen lichamelijk contact tijdens een bezoek aan onze locatie; 
 • Als lichamelijk contact onvermijdelijk is met degene die u bezoekt, kunt u van ons beschermingsmiddelen, zoals een mondmasker en handschoenen krijgen. 
 • Heeft u klachten (hoesten, verkoudheid, benauwdheid en / of koorts), blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Indien u de afgelopen 14 dagen met een persoon in contact bent geweest die positief is getest op COVID-19 komt u niet op bezoek.

Wij heten u graag welkom en vertrouwen erop dat we het nieuwe normaal tot een succes maken met elkaar.
 

Update 25 juniHitte en het coronavirus
Deze week kunnen de temperaturen op sommige plaatsen in het land tot tropische hoogte stijgen. Het RIVM heeft op hun website een aantal richtlijnen gepubliceerd omtrent hitte en COVID-19. Benieuwd wat je kunt doen en waar je volgens het RIVM op moet letten? Je leest het hier.

 

Update 23 juniVerpleeghuizen Evean coronavrij

Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. Net zoals afgelopen week kunnen wij deze week melden dat er op dit moment geen coronabesmettingen zijn in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean.

Uiteraard blijven we alert op de situatie. Om nieuwe besmettingen te voorkomen worden nieuwe opnames in de verpleeghuizen tijdelijk in quarantaine geplaatst. Bij eventuele corona gerelateerde klachten van bewoners en medewerkers wordt direct actie ondernomen. Indien nodig is het mogelijk om snel weer in capaciteit met coronagerichte zorg op te schalen in de regionale COVID-19 units en coronaroutes in de thuiszorg.

Dit zijn de cijfers van peildatum 23 juni 2020 *.

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (23 juni) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 17 juni 
Bezoekregeling Evean locaties: stap voor stap vooruit

Alle woon-zorglocaties van Evean hebben op dit moment een bezoekregeling ingesteld. Dat betekent dat er minimaal 1 vast persoon, conform afspraken en RIVM richtlijnen op bezoek kan komen (fase 1). Een aantal woon-zorglocaties heeft al een ruimere regeling waarbij 1-2 vaste bezoekers op bezoek kunnen komen (fase 2). Onze locatie Evean Lishof heeft op dit moment een ruimere bezoekregeling (fase 3) waarbij bewoners in overleg met de locatie af kunnen spreken welke bezoekers er kunnen komen. Uiteraard willen wij dat dit wel veilig en verantwoord gebeurt. Daar werken we hard aan. Dat doen we samen én stap-voor-stap.

Hoe werkt het?
Voor iedere Evean locatie wordt op dit moment een plan gemaakt, in overleg met de lokale cliëntenraad, de OR, de arts en medewerkers. De GGD moet geïnformeerd worden over dit plan.

·         Wij treffen zorgvuldig alle voorbereidingen.

·         Per bewoner wordt afgesproken wie op bezoek komt.

·         Voor bezoek geldt: heeft geen klachten en houdt zich aan de 1,5e meter regel en aanwijzingen van het personeel.

Prettig op bezoek, zodra het kan
We doen er alles aan, zodat bezoek veilig en prettig plaats kan vinden. Waarbij wij ook de gezondheid van medebewoners en medewerkers in het oog houden. De voorbereidingen hiervoor vragen tijd en verschillen per verpleeghuis. We vragen hiervoor begrip en geduld. We zien uit naar het moment dat bezoekers hun geliefde naasten weer vaker in de ogen kunnen kijken.

Stap voor stap
Wij kunnen ons voorstellen dat sommige familieleden en bewoners teleurgesteld zijn in de lokale uitwerking, omdat het in hun optiek bijvoorbeeld niet snel genoeg gaat of nog te beperkt is. Wij horen van verschillende kanten dat zowel medewerkers als lokale cliëntenraden hier op worden aangesproken, al dan niet via uitlatingen in social media. De locaties bepalen echter met de verschillende betrokkenen, waaronder de lokale cliëntenraad namens alle bewoners, gezamenlijk de uitwerking van de bezoekregeling en ook de fasering.

De berichtgeving in de media over de verruiming van de bezoekregeling per 15 juni heeft soms tot verwarring geleid. In de geldende gemeentelijke noodverordeningen is opgenomen dat de verpleeghuizen nog steeds gesloten zijn, met uitzondering van de geldende bezoekregeling. Nu alle locaties de bezoekersregeling in minimaal fase 1 hebben, voldoen alle locaties daarmee aan de deadline uit de landelijke regeling. Uiteraard werken we samen met de lokale betrokkenen aan een verdere verruiming van de bezoekregeling conform de fasering uit de landelijke handreiking.

Waardering voor onze bewoners en medewerkers
Rein Souwerbren, directeur Evean: “de afgelopen periode heeft veel van onze bewoners, hun naasten en van onze medewerkers gevraagd. Corona zorgde voor angst, onrust, een fysieke scheiding van bewoners van hun naasten en enorme werkdruk. Nu we stapje voor stapje het bezoek weer mogelijk kunnen maken vragen we ook begrip van een ieder om dit zorgvuldig te doen en met respect voor elkaar de dialoog hierover te voeren.”
 

Update 16 juni Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Verpleeghuizen Evean coronavrij
Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. Net zoals afgelopen week kunnen wij deze week melden dat er op dit moment geen coronabesmettingen zijn in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean.

Uiteraard blijven we alert op de situatie. Om nieuwe besmettingen te voorkomen worden nieuwe opnames in de verpleeghuizen tijdelijk in quarantaine geplaatst. Bij eventuele corona gerelateerde klachten van bewoners en medewerkers wordt direct actie ondernomen. Indien nodig is het mogelijk om snel weer in capaciteit met coronagerichte zorg op te schalen in de regionale COVID-19 units en coronaroutes in de thuiszorg.

Dit zijn de cijfers van peildatum 16 juni 2020 *.

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (16 juni) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 cliënten overleden.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Aangepaste bezoekregeling Evean locaties

Goed nieuws: de bezoekregeling voor verpleeg- en verzorgingshuizen wordt verruimd. Zodra de voorbereidingen gereed zijn mag elk (corona-vrij) verpleeg- of verzorgingshuis de 1-bezoeker-regeling inzetten. U kon al contact houden via nieuwe oplossingen zoals beeldbellen, babbelhuisjes etc.. Maar hoe fijn is het, als u straks ook uw naaste weer mag bezoeken? Uiteraard wilt u natuurlijk wel dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Daar werken we hard aan. Dat doen we samen én stap-voor-stap.

Hoe werkt het? 

 • Voor iedere Evean locatie wordt op dit moment een plan gemaakt, in overleg met de lokale cliëntenraad, de OR, de arts en medewerkers. De GGD moet geïnformeerd worden over dit plan. 
 • Wij treffen zorgvuldig alle voorbereidingen.
 • Per bewoner wordt afgesproken wie op bezoek komt.
 • Eerste contactpersonen krijgen spoedig bericht wanneer bezoek weer mogelijk is. De nieuwe bezoekregeling gaat uiterlijk 15 juni in.
 • U maakt een afspraak.
 • U komt op bezoek. Daarbij geldt: u heeft geen klachten en houdt zich aan de 1,5e meter regel en aanwijzingen van het personeel.

Prettig op bezoek, zodra het kan

We doen er alles aan, zodat u straks veilig en prettig op bezoek kunt bij uw naaste. De voorbereidingen hiervoor vragen tijd en verschillen per verpleeghuis. We vragen hiervoor uw begrip en geduld. We zien uit naar het moment dat u uw geliefde naaste weer écht in de ogen kunt kijken.

 

Update 9 juniWekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Verpleeghuizen Evean coronavrij
Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. We constateerden de afgelopen weken al dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. We kunnen deze week melden dat er op dit moment geen coronabesmettingen zijn in de verpleeg-en verzorgingshuizen van Evean.

Uiteraard blijven we alert op de situatie. Om nieuwe besmettingen te voorkomen worden nieuwe opnames in de verpleeghuizen twee weken in quarantaine geplaatst. Bij eventuele corona gerelateerde klachten van bewoners en medewerkers wordt direct actie ondernomen. Indien nodig is het mogelijk om snel weer in capaciteit met coronagerichte zorg op te schalen in de COVID-19 units en coronaroutes in de thuiszorg.

Dit zijn de cijfers van peildatum 9 juni 2020 *.

Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen, inclusief revalidatie. De getallen die wij geven betreffen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean. Tot op heden (9 juni) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 64 ** cliënten overleden.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de locaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

**) Ten opzichte van de cijfers van vorige week is gebleken dat 2 reeds eerder overleden cliënten alsnog positief getest bleken te zijn.
 

Update 5 juni 
Bezoekregeling Evean intramurale locaties

Onze Evean locaties hebben zich inmiddels gedegen voorbereid op de nieuwe bezoekregeling die uiterlijk per 15 juni van start gaat. We zijn verheugd over de verruiming van de bezoekregeling en kijken uit naar het moment dat onze cliënten hun naaste weer (op 1,5e meter afstand) kunnen ontvangen. Na een periode van raambezoek en/of beeldbellen begrijpen we dat u niet kunt wachten om uw naaste weer te zien.

In deze update nemen wij u mee in startdatum van de verruiming per locatie, plus de algemene voorzorgsmaatregelen die op onze locaties gelden.

Voorlopig is bezoek aan onze locaties aan regels gebonden om de risico’s voor bewoners, medewerkers maar ook uzelf zoveel mogelijk te beperken:

 • Eén vaste bezoeker per bewoner toegestaan (in de huidige fase),
 • Er kunnen aanvullende maatregelen per locatie gelden. Bijvoorbeeld 1,5e meter afstand, specifieke looproutes en/of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.                                                                                                                                  

Onderstaand overzicht toont de datum waarop de verschillende Evean locaties streven te starten met de nieuwe bezoekregeling. Hiervoor is een plan per verpleeghuis opgesteld. Waarbij de landelijke ‘Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd‘ het kader vormt. De bezoekregeling wordt in samenspraak met de lokale cliëntenraad, OR, specialist ouderengeneeskunde (de regiebehandelaar), coördinerend verpleegkundige, teammanagers en regiomanager opgesteld. Ook de GGD is geïnformeerd. Het is een eerste stap op weg naar een ruimere bezoekregeling.

Voor sommige afdelingen geldt een aangepaste datum. Zo start binnen Guisveld één afdeling iets later. De eerste contactpersonen van de bewoners worden op de hoogte gesteld van het exacte moment.

Lishof te Oostzaan: woensdag 27 mei 2020
Swaensborch te Monnickendam: woensdag 27 mei 2020
Festina Lente te Assendelft: vrijdag 29 mei 2020
Acht Staten te Wormerveer: dinsdag 2 juni 2020
Kimme te Amsterdam: vrijdag 29 mei 2020
Rosariumhorst te Krommenie: woensdag 3 juni 2020
Erasmushuis te Zaandam: donderdag 4 juni 2020
Twiskehuis te Amsterdam: vrijdag 5 juni 2020
Nieuw Groenland te Zaandam: maandag 8 juni 2020
Oostergouw te Zaandam: woensdag 3 juni 2020
Rietvelden te Wormerveer: dinsdag 9 juni 2020
Korthagenhuis te Amsterdam: donderdag 4 juni 2020
Guisveld te Zaandijk: maandag 8 juni 2020 (één afdeling later)
Henriette Roland Holst te Amsterdam: dinsdag 9 juni 2020

Van de locaties Recura en Eduard Douwes Dekker zijn de plannen in de afrondende fase en zullen we de startdatum van de nieuwe bezoekregeling hier vermelden zodra deze definitief zijn. Daar de aanpak per locatie verschilt verwijzen wij u voor vragen omtrent de bezoekregeling graag naar de locatie waar uw naaste verblijft.

Wanneer er een (verdenking van) een coronabesmetting wordt vastgesteld op de afdeling dan kan er helaas geen bezoek komen. Deze maatregelen zijn nodig om de risico’s voor bewoners en medewerkers als gevolg van de versoepeling van de bezoekregeling zoveel mogelijk te beperken. De eerste contactpersonen van de bewoners worden op de hoogte gesteld van de aanpak.

Update 2 juni

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. Vanaf deze week publiceren wij deze gegevens iedere dinsdag. We constateerden afgelopen week al dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. Deze lijn zet zich op dit moment verder voort, ten opzichte van vorige week donderdag is het aantal verder gedaald van 4 naar 1 besmetting.

Coronabesmetting
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Op dit moment is er nog 1 coronabesmetting geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean.

Dit zijn de cijfers van peildatum 2 juni 2020 *.

Op dit moment hebben wij in 1 van de 15 woonzorglocaties van Evean een bewezen besmetting geconstateerd. Dit gaat om Recura, een locatie met een zogenaamde COVID-19 unit. Deze is speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 unit stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie.

Tot op heden (2 juni) zijn er bij Evean 131 cliënten hersteld van COVID-19 en 62 cliënten overleden.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

Bezoekregeling
De verschillende verpleeglocaties van Evean bereiden zich voor op de nieuwe bezoekregeling die uiterlijk 15 juni van start gaat. Het is een fijne stap, waardoor naasten weer hun familie kunnen bezoeken. Het is echter wel nog aan regels gebonden en daardoor nog niet ‘als vanouds’. Per bewoner mag in deze fase één vaste bezoeker op bezoek komen. Per locatie wordt bekeken welke aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld 1,5e meter afstand houden, of een mondkapje dragen) er nodig zijn. Wanneer er een (verdenking van) een coronabesmetting wordt vastgesteld op de afdeling dan kan er helaas geen bezoek komen. De maatregelen zijn nodig om de risico’s voor bewoners en medewerkers als gevolg van de versoepeling van de bezoekregeling zoveel mogelijk te beperken. De eerste contactpersonen van de verpleeghuizen worden op de hoogte gesteld van de aanpak.

De plannen worden per verpleeghuis opgesteld. Waarbij de landelijke ‘Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd ‘het kader vormt. De bezoekregeling wordt in samenspraak met de lokale cliëntenraad, OR, specialist ouderengeneeskunde (de regiebehandelaar), coördinerend verpleegkundige, teammanagers en regiomanager opgesteld. Ook de GGD wordt geïnformeerd. Het is een eerste stap op weg naar een ruimere bezoekregeling. Momenteel hebben de volgende Evean-locaties een bezoekregeling vastgesteld,: Lishof te Oostzaan, Swaensborch te Monnickendam, Festina Lente te Assendelft, Acht Staten te Wormerveer, De Kimme te Amsterdam, Rosariumhorst te Krommenie, Erasmushuis te Zaandam, Nieuw Groenland te Zaandam, Oostergouw te Zaandam en de Rietvelden in Wormerveer. Hier is de bezoekerregeling inmiddels gestart of begint deze binnenkort.

 

Update 28 mei

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. We constateerden afgelopen week al dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. Deze lijn zet zich op dit moment verder voort, ten opzichte van vorige week is het aantal drastisch gedaald van 25 naar 4 besmettingen.

Coronabesmettingen
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Op dit moment zijn nog enkele coronabesmettingen geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean. 

Dit zijn de cijfers van peildatum 28 mei 2020 *.

Op dit moment hebben wij in 3 van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 2 van deze locaties betreffen zogenaamde COVID-19 units. Deze zijn speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 units stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie. 

De locaties met bewezen besmettingen op dit moment zijn: Henriette Roland Holst Eduard Douwes Dekker en Recura. Op deze laatste 2 locaties heeft Evean een COVID19-unit.

Op dit moment (28 mei) zijn er bij Evean nog 4 cliënten met een bewezen COVID-19 besmetting. Hiervan zijn 3 patiënten opgenomen in een COVID19-unit. Tot op heden (28 mei) zijn er bij Evean 124 cliënten hersteld van COVID-19 en 62 cliënten overleden.

Op locaties met coronapatiënten zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. Bewoners die het coronavirus onder de leden hebben worden geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen of op een COVID-19 unit. De cijfers vanuit de thuiszorg (de coronaroutes) zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers. Thuiszorg-patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. 

We zijn er trots op dat de collega’s zich vol blijven inzetten om het zo fijn als mogelijk te maken voor onze bewoners onder deze lastige omstandigheden. De alternatieve bezoeken via het raam en het beeldbellen worden nog volop ingepland. Dit wordt enorm gewaardeerd door bewoners en naasten. 

Vanaf 25 mei is beperkt bezoek mogelijk op alle verpleeghuislocaties (of afgezonderd gedeelte van een locatie), mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit de landelijk opgestelde handreiking. Organisaties hebben de tijd tot 15 juni 2020 om te starten met toelaten van één bezoeker per bewoner. Dit wordt fase 1 genoemd. Deze fase heeft vooralsnog landelijk een doorlooptijd tot en met 15 juli 2020. Om dit te realiseren maakt Evean per locatie een plan van aanpak, in samenspraak met onder meer de lokale cliëntenraad en de verantwoordelijke arts. Een aantal Evean-locaties is inmiddels weer beperkt geopend voor bezoek, de andere locaties volgen heel binnenkort. De betrokkenen worden hierover uiteraard per locatie geïnformeerd. 

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.

 

Update 20 mei

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean
Wij publiceren wekelijks de coronacijfers bij Evean. We constateerden afgelopen week al dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. Deze lijn zet zich op dit moment verder voort. 

Coronabesmettingen
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Helaas zijn er op dit moment nog coronabesmettingen geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean. 

Dit zijn de cijfers van peildatum 20 mei 2020 *.

Op dit moment hebben wij in 4 van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 2 van deze locaties betreffen zogenaamde COVID-19 units. Deze zijn speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 units stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie. 

De locaties met bewezen besmettingen op dit moment zijn: Guisveld, Henriette Roland Holst Eduard Douwes Dekker en Recura. Op deze laatste 2 locaties heeft Evean een COVID19-unit.

Op dit moment (20 mei) zijn er bij Evean nog 25 cliënten met een bewezen COVID-19 besmetting. Hiervan zijn 7 patiënten opgenomen in een COVID19-unit. Tot op heden (20 mei) zijn er bij Evean 98 cliënten hersteld van COVID-19 en 62 cliënten overleden.

Op locaties met coronapatiënten zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. Bewoners die het coronavirus onder de leden hebben worden geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen of op een COVID-19 unit. De cijfers vanuit de thuiszorg (de coronaroutes) zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers. Thuiszorg-patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. 

We zijn er trots op dat de collega’s zich vol blijven inzetten om het zo fijn als mogelijk te maken voor onze bewoners onder deze lastige omstandigheden. De alternatieve bezoeken via het raam en het beeldbellen worden volop ingepland. Dit wordt enorm gewaardeerd door bewoners en naasten. 

Op één locatie per GGD-regio wordt momenteel bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Bij Evean gebeurt dit al op de pilot-locatie Evean Lishof. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast. Om dit te realiseren maakt Evean per locatie een plan van aanpak. Om in aanmerking te komen voor een ruimere bezoekregeling moet in ieder geval aan de voorwaarde worden voldaan dat er geen coronabesmettingen op de locatie zijn. Familieleden en bewoners kijken erg uit naar een ruimere bezoekregeling. We willen dan ook graag op korte termijn duidelijkheid geven over de aanpak. Buiten Evean Lishof is bezoek tot het moment waarop de nieuwe aanpak voor de verruiming van de bezoekregeling in werking gaat, helaas nog niet toegestaan. Wij informeren heel binnenkort over het vervolg. Tegelijkertijd blijven we alert en proberen we verdere besmetting tegen te gaan.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

 

Update 20 mei 

Update naar aanleiding van persconferentie kabinet over landelijke coronamaatregelen van 19 mei

Gisteravond heeft de regering een verdere versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft hierbij heel erg belangrijk. Wat betekenen deze landelijke beleidsaanpassingen voor de cliënten en medewerkers van Evean?
 Landelijke basisregels veranderen niet
Het versoepelen van de landelijke maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5e  meter afstand blijft altijd van kracht. Ook alle hygiënemaatregelen en voorschriften bij ziekte blijven gelden.

Uitbreiding bezoekregeling verpleeghuizen
Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Bij Evean gebeurt dit al op de pilot-locatie Evean Lishof. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Om dit te realiseren maakt Evean per locatie een plan van aanpak. Om in aanmerking te komen voor een ruimere bezoekregeling moet in ieder geval aan de voorwaarde worden voldaan dat er geen coronabesmettingen op de locatie zijn. Familieleden en bewoners kijken erg uit naar een ruimere bezoekregeling. We willen dan ook graag op korte termijn duidelijkheid geven over de aanpak. Buiten Evean Lishof is bezoek tot het moment waarop de nieuwe aanpak voor de verruiming van de bezoekregeling in werking gaat, helaas nog niet toegestaan. Wij informeren u heel binnenkort over het vervolg.

Bezoeken extramuraal
Cliënten die thuiszorg ontvangen mogen vanaf 25 mei weer bezoek ontvangen, wanneer de afstand van 1,5e meter in acht wordt genomen.

Gefaseerde openstelling dagbesteding
Bij Evean is de dagbesteding recentelijk op kleine schaal en met inachtneming van de coronamaatregelen op enkele locaties gestart. Dit betreft de locaties die een eigen ingang hebben en niet toegankelijk zijn via een verpleeghuislocatie. Om de dagbesteding verder open te stellen maakt Evean een planning en een aanpak. Zodra dit bekend is informeren wij onze medewerkers en cliënten. 

Opening horeca in de locaties en start overige activiteiten
Er volgt nog een handreiking over hoe onze sector hiermee om dient te gaan. Hierna volgt een aanpak die we met u communiceren. 

 

Update 14 mei

Wekelijkse informatie over de coronasituatie bij Evean

Afgelopen week publiceerden wij de coronacijfers bij Evean. We constateerden hierbij gelukkig dat er een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen te zien was. Deze lijn zet zich op dit moment voort. Vanaf nu geven we een wekelijkse update van de situatie. 

Coronabesmettingen
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Helaas zijn er op dit moment nog coronabesmettingen geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean. 

Dit zijn de cijfers van peildatum 14 mei 2020 *.

Op dit moment hebben wij in 3 van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 2 van deze locaties betreffen zogenaamde COVID-19 units. Deze zijn speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 units stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie. 

De locaties met bewezen besmettingen op dit moment zijn: Guisveld, Eduard Douwes Dekker en Recura. Op deze laatste 2 locaties heeft Evean een COVID19-unit.

Op dit moment (14 mei) zijn er bij Evean nog 38 cliënten met een bewezen COVID-19 besmetting. Hiervan zijn 15 patiënten opgenomen in een COVID19-unit. Tot op heden (14 mei) zijn er bij Evean 86 cliënten hersteld van COVID-19 en 58 cliënten overleden.

Op locaties met coronapatiënten zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. Bewoners die het coronavirus onder de leden hebben worden geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen of op een COVID-19 unit. De cijfers vanuit de thuiszorg (de coronaroutes) zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers. Thuiszorg-patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. 

We zijn er trots op dat de collega’s zich vol blijven inzetten om het zo fijn als mogelijk te maken voor onze bewoners onder deze lastige omstandigheden. De alternatieve bezoeken via het raam en het beeldbellen worden volop ingepland. Dit wordt enorm gewaardeerd door bewoners en naasten. Daarnaast neemt Evean Lishof deel aan de landelijke proef met een verruiming van de bezoekmaatregelen. Tegelijkertijd blijven we alert en proberen we verdere besmetting tegen te gaan.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt.
 

Update 11 mei

Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling. 

Op de persconferentie van 6 mei jl. kondigde minister De Jonge een pilot aan voor de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In iedere GGD-regio in Nederland (en dat zijn er 25) wordt daarvoor 1 verpleeghuis gekozen. In deze verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuis toegestaan. Zojuist is bekend geworden dat Evean Lishof de pilot locatie wordt voor het gebied Zaanstreek-Waterland.  Lees verder

 

Update 7 mei
 

Update naar aanleiding van persconferentie kabinet over landelijke coronamaatregelen

Gisteravond heeft de regering aangekondigd dat we vanaf maandag 11 mei elkaar in Nederland stapje voor stapje iets meer ruimte kunnen geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Wat betekent deze landelijke beleidsaanpassing voor de cliënten en medewerkers van Evean?
 

Landelijke basisregels veranderen niet
Het versoepelen van de landelijke maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5e meter afstand blijft altijd van kracht. Ook alle hygiënemaatregelen en voorschriften bij ziekte blijven gelden. Ook moeten alle Nederlanders drukte vermijden, en is tot in ieder geval 1 juni het afspreken in grotere groepen niet toegestaan. Mensen van 70 jaar of ouder of mensen met een kwetsbare gezondheid wordt nog steeds geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
De richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) binnen de zorgsector veranderen vooralsnog niet, ondanks de maatschappelijke roep om altijd PBM in de zorg te gebruiken. Wij begrijpen deze zorg, en doen er ook alles aan om meer PBM beschikbaar te krijgen voor onze zorgmedewerkers. De voorraad medische mondkapjes mag van de regering gelukkig alleen maar ingezet worden in de zorg, andere contactberoepen mogen alleen niet-medische mondkapjes dragen. Voor deze contactberoepen is het gebruik hiervan vrijblijvend en dus niet verplicht gesteld.

Daar waar het gebruik van PBM noodzakelijk en voorgeschreven is, hebben we bij Evean voorraad. Op sommige plekken waar veel besmettingen / verdenkingen waren, hebben we in overleg met de betrokkenen ook meer PBM ingezet dan door het RIVM wordt voorgeschreven.

Aanvullend op de huidige RIVM-richtlijn willen we op korte termijn heel graag mondkapjes ruim beschikbaar gaan stellen voor collega’s die zich zorgen maken dat zij zonder PBM ongemerkt cliënten kunnen besmetten. Voorwaarde hiervoor is wel dat we binnen Evean dan voldoende goedgekeurde mondkapjes op voorraad hebben. Het gebruik van niet-gecertificeerde middelen biedt in de zorg namelijk niet of nauwelijks garantie op bescherming. We doen er alles aan om via alle beschikbare kanalen mondkapjes voor algemeen gebruik binnen te krijgen, en hebben goede hoop dat een flinke voorraad binnenkort onze kant op komt.
 

Bezoekbeperking verpleeg- en verzorgingshuizen blijft van kracht

Landelijk blijft de huidige bezoekbeperking van kracht, in ieder geval tot 25 mei 2020. Dit met uitzondering van 25 proeflocaties verspreid over heel Nederland waar a.s. maandag een pilot start. Dit is 1 proeflocatie per veiligheidsregio.
 

Herstart contactberoepen
Ook kijken wij naar de mogelijke gevolgen voor de herstart van de contactberoepen voor dienstverlening aan onze intramurale cliënten. Voor medisch noodzakelijke zorg die wordt verzorgd door contactberoepen, zoals medische pedicures, is behandeling – na overleg met de arts – ook nu al mogelijk. Het Kernteam communiceert uiterlijk vrijdag over andere niet-medisch noodzakelijke contactberoepen. Uitgangspunt daarbij blijft zo min mogelijk besmettingsrisico’s en contactmomenten met ‘derden van buiten’ voor onze bewoners.

 

Informatie over de coronasituatie bij Evean
Binnen Evean zijn wij erop gericht om de zorg aan onze cliënten op een verantwoorde, veilige en liefdevolle manier te leveren. Helaas hebben ook onze cliënten en medewerkers met het coronavirus te maken nu dit in Nederland heerst. We volgen bij onze aanpak de richtlijnen van het RIVM en proberen, ondanks de moeilijke omstandigheden, er voor onze cliënten te zijn en ze goede zorg te bieden. Zeker nu er op dit moment ook geen bezoek mag komen. 

Coronabesmettingen
Evean biedt aan ongeveer 1.500 ouderen zorg en begeleiding in verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief revalidatie. Helaas zijn hier ook coronabesmettingen geconstateerd. De getallen die wij geven betreffen de verzorgings- en verpleeghuizen van Evean.

De cijfers zijn die van peildatum 7 mei 2020 *.

Op dit moment hebben wij in 4 van de 15 woonzorglocaties van Evean bewezen besmettingen geconstateerd. 2 van deze locaties betreffen zogenaamde COVID-19 units. Deze zijn speciaal ingericht op het verzorgen van coronapatiënten. Op deze COVID-19 units stromen nieuwe patiënten in vanuit de ziekenhuizen in de regio en vanuit de thuissituatie. 

De locaties met bewezen besmettingen op dit moment zijn: Guisveld, Henriette Roland Holst, Eduard Douwes Dekker en Recura. Op deze laatste 2 locaties heeft Evean een COVID19-unit.

Op dit moment (7 mei) zijn er bij Evean nog 51 cliënten met een bewezen COVID-19 besmetting. Hiervan zijn 26 patiënten opgenomen in een COVID19-unit. Tot op heden (7 mei) zijn er bij Evean 59 cliënten hersteld van COVID-19 en 42 cliënten overleden.

Op locaties met coronapatiënten zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. Bewoners die het coronavirus onder de leden hebben worden geïsoleerd verzorgd in de verpleeghuizen of op een COVID-19 unit.

*) Er zit een vertraging tussen het moment van registreren op de verpleeglocaties en de dag waarop er gerapporteerd wordt

Coronaroutes
Naast de zorg voor coronapatiënten in verpleeghuizen verzorgt Evean ook corona-patiënten in de thuiszorg. Dit gebeurt op zogenaamde coronaroutes. Wij doen dit in de regio’s Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam, grotendeels namens andere zorgaanbieders voor hun cliënten. Een speciaal hiervoor geformeerd team van wijkverpleegkundigen, dat daarbij over de vereiste PBM beschikt, verzorgt de corona patiënten thuis. Collega’s die met besmette cliënten in contact zijn, worden niet ingezet op reguliere (niet besmette) thuiszorgroutes. De cijfers vanuit de thuiszorg zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers. Thuiszorg-patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. 

Opwaartse lijn
Landelijk is de ontwikkeling dat de sterfte aan COVID-19 afneemt, ook in verpleeghuizen. Dit meldden het CBS en het RIVM de afgelopen dagen op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Gelukkig zien we deze tendens ook bij Evean. Op steeds meer locaties zien wij het aantal besmettingen en personen dat aan het virus komt te overlijden terug lopen of zijn verpleeg- en verzorgingshuizen zelfs weer corona-vrij. 

Onze medewerkers werken keihard om het onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken onder de huidige lastige omstandigheden. Er worden veel initiatieven ontplooid om, binnen de mogelijkheden, contact met de buitenwereld mogelijk te maken. Bijvoorbeeld via beeldbellen of het faciliteren van ‘bezoek achter het raam’. 

Hartverwarmende initiatieven
Het doet zowel de bewoners als de medewerkers van Evean enorm goed dat er ook zo veel hartverwarmende initiatieven zijn. Zo worden er buitenconcerten georganiseerd, heel veel tekeningen en berichtjes afgeleverd en lekkere dingen aangeboden. Dit is een enorme steun in deze lastige tijd. Samen staan we sterk.

Bellen voor informatie
Voor al uw corona-gerelateerde vragen kunt u bellen met de corona-Informatielijn 088-9800940. Onze collega’s staan u graag te woord.
 

 

 

Update 30 april

Veilige opname nieuwe cliënten tijdens covid-19 pandemie
Het effect van de maatregelen in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt zichtbaar, meldde het CBS afgelopen week.

Met de verlenging van de maatregelen door minister-president Rutte én de voorzichtig positieve lijn die het CBS meldt zet Evean nu de belangrijke stap om de opname van nieuwe cliënten tijdens de covid-19 pandemie verder te hervatten en in te richten.

Evean introduceert vanaf heden een aangepast opnamebeleid dat het mogelijk maakt om op veilige wijze de instroom van alle nieuwe cliënten te faciliteren. Dit met als doel ouderen nog steeds de zorg te bieden die zij nodig hebben, ook in deze precaire tijd.

Zowel in de verpleeg- en verzorgingshuizen als in de revalidatie- en thuiszorg is er capaciteit én de benodigde begeleiding beschikbaar om dit in goede banen te leiden. Hiertoe zijn speciale afdelingen aangewezen binnen locaties waar nieuwe cliënten voor 14 dagen in quarantaine worden verpleegd en/of verzorgd. Sommige doelgroepen zoals GRZ of verzorgingshuis cliënten, gaan in individuele quarantaine op de eigen kamer. Nieuwe cliënten die geen klachten ervaren kunnen direct in quarantaine worden opgenomen binnen locaties of thuis in quarantaine gaan voor opname. Voor cliënten mét klachten geldt dat bij hen een coronatest wordt afgenomen door de eigen huisarts. Indien deze test een bevestiging van coronabesmetting geeft, kan Evean direct een opname binnen onze corona-unit aanbieden. Wanneer de test aantoont dat de nieuwe cliënt niet besmet is met het coronavirus, neemt Evean de cliënt alsnog 14 dagen in quarantaine op.

Het aanmelden van een nieuwe cliënt verloopt via de reguliere aanmeldwegen. Cliënten waarbij verdenking op covid-19 geldt kunnen worden aangemeld via het aanmeldportaal in de regio Zaanstreek.

Heeft u nog vragen over de opname van nieuwe cliënten? Bel dan 0900 9897.

 

Update 21 april Dinsdag 21 april heeft minister-president Rutte een update gegeven over de coronamaatregelen in Nederland. Onderstaand vind u meer informatie wat dit voor cliënten, naasten en medewerkers van Evean betekent:

Verpleeghuizen gesloten voor bezoek

Landelijk blijven verpleeghuizen voorlopig gesloten voor bezoek. Voor onze intramurale locaties maken we op dit moment maatwerkoplossingen mogelijk voor ‘bezoek achter glas’.

Een aantal locaties hebben al creatieve oplossingen bedacht, andere locaties werken hard om dit te realiseren. Locaties nemen hierover contact op met de eerste contactpersonen zodra de faciliteiten gereed zijn.

Maatregelen voor mantelzorgers

In de thuiszorg adviseert de overheid om bij zelfstandig wonende ouderen (70-plussers) één of twee vaste personen aan te wijzen die met enige regelmaat blijven bezoeken (bijvoorbeeld mantelzorgers).

Hen wordt uitdrukkelijk verzocht niet op bezoek te gaan bij verkoudheidsklachten en ook hier zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Evean volgt de RIVM richtlijn voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Hierdoor kunnen wij steeds voldoende beschermingsmiddelen bieden binnen de geldende RIVM richtlijnen. Er is alleen voldoende voorraad als we ons aan deze richtlijnen houden. Ook wij horen de wens om altijd met beschermende middelen te werken in het contact met onze cliënten. Helaas laat de persoonlijke beschermingsmiddelen voorraad dit niet toe. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen van het RIVM, en zullen steeds waar het RIVM gebruik voorschrijft, de beschermingsmiddelen inzetten.

Meer informatie over de coronamaatregelen lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

Update 2 april
De testcapaciteit voor COVID-19 tests wordt de komende weken sterk uitgebreid. Half april is het daardoor mogelijk om 17.500 tests per dag uit te voeren. Momenteel worden er dagelijks ruim 4000 tests uitgevoerd. De grotere capaciteit leidt tot een ruimer testbeleid. Zorgmedewerkers met klachten kunnen voortaan ook worden getest.
 

Update 1 april
Het kabinet verlengt de coronamaatregelen in ieder geval tot en met 28 april 2020. De maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het virus te vertragen en kwetsbare groepen zoals ouderen te beschermen. Wij staan achter het besluit om de maatregelen te verlengen. Al beseffen wij hoe verdrietig het is voor naasten dat het langer duurt voor zij weer op bezoek kunnen komen. In de tussentijd zullen wij doen wat mogelijk is om het contact tussen bewoners en hun naasten mogelijk te maken op alternatieve manieren zoals via beeldbellen.
 

Update 31 maart
Dinsdagavond 31 maart heeft het kabinet alle genomen maatregelen verlengd tot 28 april. Met als doel om verspreiding van het coronavirus te beperken. Verlenging na 28 april is hierbij niet uitgesloten. Evean volgt dit beleid. Dit betekent dat de getroffen maatregelen binnen de organisatie tot nader order van kracht blijven.
 

Update 26 maart Samenwerkende zorgorganisaties regio Zaandam openen COVID-unit.
Evean en het Zaans Medisch Centrum hebben op 26 maart in Recura een COVID-unit geopend met een capaciteit van in totaal 28 patiënten. Samenwerkende zorgorganisaties in de regio - waarin bestuurders van ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en VVT (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) zijn vertegenwoordigd – hebben daartoe besloten. Op de afdelingen zullen voornamelijk oudere coronapatiënten uit de regio Zaanstreek Waterland worden verpleegd.

Update 25 maart Britt Dekker roept kijkers op iPads en tablets te doneren aan verpleeghuizen.
Op dinsdag 24 maart riep Britt Dekker in De Wereld Draait Door kijkers op om een iPad of tablet te doneren aan een verpleeghuis zodat bewoners met hun familie kunnen beeldbellen.  Mocht u een iPad of tablet willen doneren aan een Evean locatie, belt u dan naar 088 980 09 40. Helaas kunnen we ze niet in bruikleen nemen, alleen geschonken iPads of tablets kunnen we aannemen. 

Update 24 maart Vanaf maandagavond 23 maart geldt dat wanneer één persoon binnen een huishouden koorts heeft, alle gezinsleden thuis moeten blijven. Dit geldt niet voor mensen werkzaam in de zorg. Wat betekent dat qua risico voor medewerkers en bewoners?
Evean volgt de lijn van het RIVM; door het RIVM is de afweging gemaakt om continuïteit in de zorg te waarborgen. Omdat het werk wat jullie iedere dag doen zo ontzettend belangrijk is, zijn de maatregelen ten aanzien van zorgmedewerkers anders dan voor mensen die niet werkzaam zijn in een vitaal beroep. Deze maatregel is getroffen omdat we in Nederland niet zonder zorg kunnen. We volgen hierin de aanwijzingen en richtlijnen van de overheid. De overheid roept ons op om ons werk te blijven doen, om zo het virus onder controle te houden. Het RIVM heeft de zorg als vitaal beroep aangemerkt omdat het zorgen voor een schoon en leefbaar thuis, goede hygiëne en zorgen voor kwetsbare mensen daaraan bijdraagt.

Update 20 maart Aansluiting op toespraak van koning Willem-Alexander: dankjewel!
Zojuist sprak onze koning ons toe en complimenteerde hij de Hollandse daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid. Ook vanuit Evean zijn de cliënten en onze medewerkers ontroerd door alle lieve initiatieven die worden genomen en jullie begrip voor de voorzorgmaatregelen die wij moeten treffen. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij krijgen vele verzoeken voor mooie acties en proberen die zoveel mogelijk te ondersteunen in deze hectische periode. Niet alles is mogelijk, maar veel wel, dankzij onze gemotiveerde medewerkers. Samen zetten we door!

Update 19 maart – 19:30 uur
Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt in Nederland dagelijks toe. Evean blijft alert. Evean heeft de nodige voorbereidingen getroffen en onze zorgverleners weten hoe zij moeten handelen als er een besmetting wordt vermoed of geconstateerd.

Afsluiting intramurale locaties
Evean streeft ernaar haar bewoners, cliënten en personeel zoveel mogelijk te beschermen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19. Evean doet haar uiterste best om het nieuwe coronavirus buiten de deur te houden. Dit heeft nu ook gevolgen voor de bezoekersregeling en het deurbeleid van de locaties. 

We hebben, vooruitlopend op het mogelijk landelijke besluit, het besluit genomen dat vanaf donderdag 19 maart 2020 15:00 uur er geen bezoek meer wordt toegelaten op onze locaties. Wij hopen bezoekers na 6 april weer te kunnen verwelkomen.

Vanochtend is een belteam aan de slag om onze 1e contactpersonen telefonisch op de hoogte te brengen van dit besluit. Het kabinet heeft inmiddels het besluit genomen dat met onmiddellijke ingang geen bezoek meer is toegestaan aan onze huizen. Een uitzondering wordt gemaakt voor bewoners in de stervensfase, zodat er een mogelijkheid is om afscheid te kunnen nemen voor de naasten. Andere uitzonderingen zijn helaas niet meer mogelijk. 

Op alle locaties zetten wij medewerkers in die extra aandacht aan onze bewoners schenken, om het gemis van de aanwezigheid van hun dierbaren – hoe moeilijk ook – in zekere mate te verlichten. Wij doen er alles aan om onze bewoners die aandacht te geven die hij of zij nodig heeft!

De hoofdentree en overige toegangsdeuren van het gebouw worden permanent afgesloten. Overdag meldt de bezoeker/leverancier zich via de intercom of wordt visueel waargenomen door de aanwezige gastvrouw of gastheer, waarna deze de bezoeker/leverancier toegang tot het gebouw verschaft conform vastgestelde huisregels. In de avond en nachtelijke uren zal de toegangscontrole worden uitgevoerd door de dienstdoende zorgmedewerker(s), zoals dit nu ook gebruikelijk is.

Sluiting dagbesteding
Gezien de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID 19) is de Evean dagbesteding genoodzaakt de dagbesteding per direct te sluiten. In de persconferentie van zondag 15 maart heeft Minister Slob aangegeven dat maatregelen vooralsnog tot 6 april van kracht zijn. Zodra de dagbesteding weer open gaat, informeren wij u.

Heeft u vragen?
Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u door naar de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. U kunt ook bellen naar het landelijk informatienummer 0800 – 1351.
Verder is er informatie te vinden via de website van de GGD. Er is een landelijk nummer geopend voor algemene vragen over het Corona virus. Dit is: 0800-1351.