Diabetes is een stofwisselingsziekte en heet ook wel suikerziekte. Negen van de tien mensen met diabetes hebben diabetes type 2. Er blijft dan te veel suiker in het bloed zitten. Diabetes heeft gevolgen voor het hele lichaam. U kunt bijvoorbeeld problemen krijgen met ogen, nieren, bloedvaten en voeten. Het is belangrijk dat diabetes goed wordt behandeld. De wijkverpleegkundige bespreekt met u welke zorg Evean biedt, en hoe mantelzorgers kunnen helpen.

Welke hulp is er bij diabetes?