U wilt zo lang mogelijk thuis wonen. Maar helemaal zelfstandig lukt dat niet meer. Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT) zijn voor mensen met een Wlz-indicatie die thuis wonen. Met een Modulair Pakket Thuis (MPT) kiest u zelf de modules van zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) krijgt u alle zorg en aandacht die u ook in een verzorgings- of verpleeghuis zou krijgen maar dan bij u thuis.

Wat krijgt u met Modulair Pakket Thuis?

Samen met Evean kiest u welke onderdelen (modules) van het pakket zorg u nodig heeft. U kunt Modulair Pakket Thuis eventueel combineren met uw persoongebonden budget. Dan neemt u bepaalde modules van het Modulair Pakket Thuis af en koopt u andere onderdelen in met uw persoonsgebonden budget (pgb). Modulair Pakket Thuis bestaat uit de modules:

Waarom Modulair Pakket Thuis?

Als u 24 uur per dag zorg nodig heeft, komt u in aanmerking voor een indicatie voor zorg met verblijf vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt zorg krijgen in een instelling, maar ook bij u thuis. Wilt u thuis blijven wonen? Dan kunt u kiezen voor Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT). Ook kunt u zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).
 

Voor wie is Modulair Pakket Thuis?

Modulair Pakket Thuis is voor zelfstandig wonende ouderen. Naast de normale thuiszorg heeft u extra verzorging, verpleging, hulp en begeleiding nodig. U heeft een Wlz-indicatie omdat u 24 uur per dag zorg nodig heeft.
 

Wat kost Modulair Pakket Thuis?

Modulair Pakket Thuis valt onder de Wlz (Wet langdurige zorg). U heeft een Wlz-indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zelf betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK (Centraal Administratiekantoor) berekent hoe hoog deze bijdrage is op basis van uw inkomen. Bij Modulair Pakket Thuis krijgt u (meestal) een extra korting op de eigen bijdrage en het inkomen dat meetelt voor uw eigen bijdrage.

Ik wil een indicatie aanvragen bij CIZ
Ik heb hulp nodig bij de aanvraag
Ik wil uitrekenen wat mijn eigen bijdrage is