• Evean duidelijke afspraken maakt met de cliënt
  • deze afspraken vastgelegd worden in een zorgleefplan
  • de zorgverlening regelmatig wordt geëvalueerd en verbeterd

Om het HKZ-certificaat te behouden wordt Evean jaarlijks gecontroleerd door een externe, onafhankelijke organisatie.