Mensen met spraak/taalproblemen kunnen veel moeite hebben met dingen die vroeger heel gewoon waren, zoals het voeren van een gesprek, telefoneren of het lezen van een boek. Spraak en/of taalproblemen kunnen o.a. ontstaan door neurologisch letsel (zoals een Beroerte, Dementie, Parkinson) en/of een aandoening aan het zenuwstelsel, (zoals ALS of MS). De wijkverpleegkundige bespreekt met u welke zorg Evean biedt en hoe uw mantelzorgers kunnen helpen.

Wat doet de logopedist?

Uw wensen zijn het startpunt bij logopedie. Wat wilt u bereiken? De logopedist geeft praktische adviezen en eventueel behandeling zodat uw klachten minder worden of verdwijnen. Ook geeft de logopedist advies aan uw partner en/of familie. Bijvoorbeeld over hoe ze het beste met u communiceren.

Logopedie bij stemproblemen

Heesheid, schorheid en andere stemproblemen kunnen van invloed zijn op de communicatie. De logopedist doet een stemonderzoek, geeft advies en start met een eventuele behandeling.

Logopedie bij slikproblemen

Eten en drinken zonder complicaties en plezier houden in eten en drinken is het doel van de logopedische behandeling. De logopedist onderzoekt uw slikproblemen, geeft advies en start indien nodig de behandeling..

Logopedie bij een gehoorstoornis

Bij een gehoorstoornis kan uw gehoor worden getest, krijgt u advies over een gehoorapparaat en/of leert u om te gaan met uw gehoorbeperking. Deze service geldt alleen bij intramurale clienten.

Wat kost logopedie?

Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. De vergoeding valt onder het eigen risico. Voor bepaalde communicatiemiddelen betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. Vraag uw zorgverzekeraar ernaar. Voor logopedie is in de meeste gevallen een verwijzing van uw specialist nodig. In 2016 heeft Evean afspraken met alle zorgverzekeraars.

Logopedisten met erkende opleiding

Logopedie voor volwassenen en ouderen is een specialisme. De logopedisten van Evean hebben ruime ervaring op dit terrein. De logopedisten van Evean staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici (KP). Alle therapeuten volgen jaarlijks bijscholingen en nemen deel aan regionale netwerken, zoals het multidisciplinaire netwerk ParkinsonNet. Binnen het team zijn specialisaties op gebied van Parkinson en linguïstiek en zijn korte lijnen met de beroepsvereniging.