U bent hier

Evean start unieke woonvorm voor ouderen

Gepubliceerd: 13 december 2016

In januari 2017 opent voormalig verzorgingshuis Westerwatering in Zaandam haar deuren voor de nieuwe woonvorm Verzorgd Wonen van Evean. Als één van de eerste zorgorganisaties in Nederland, zullen alle aanwezige appartementen worden ingezet voor deze nieuwe vorm van zelfstandig wonen, mét thuiszorg en ondersteuning.

Verzorgd Wonen is geschikt voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, thuiszorg ontvangen, maar zoeken naar een veilige, beschutte omgeving, in de nabijheid van leeftijdgenoten, gezelligheid en ondersteuning. Zelfstandig wonen, maar samen onder één dak. Met deze vorm van wonen hopen Evean, Parteon en gemeente Zaanstad aan te sluiten bij de wens van de ouder wordende inwoners.

Waarom een nieuwe concept?
Omdat ouderen niet meer in aanmerking komen voor verblijf in een verzorgingshuis, blijven zij tegenwoordig langer thuis wonen. Bij een deel van de ouderen leidt dit tot verlies van contacten, eenzaamheid of een gevoel van onveiligheid. Evean is op zoek gegaan naar een manier om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen en tóch dat gevoel van veiligheid en betrokkenheid in de maatschappij te bieden.

Samenwerking
In nauwe samenwerking met gemeente Zaanstad en woningbouwcorporatie Parteon heeft Evean dit concept kunnen ontwikkelen. Zo is het voor gemeente Zaanstad heel belangrijk haar ouder wordende inwoner een passende woonomgeving te kunnen blijven bieden en de belangrijke buurtfuncties van woonzorgcentra te behouden. De gemeente heeft hiervoor de huisvestingsverordening gewijzigd zodat Evean de woningen mag toewijzen aan ouderen met een zorgvraag. Ook voor woningbouwcorporatie Parteon is behoud van de buurtfunctie essentieel. Rondom voormalige verzorgingshuizen zijn vaak zorgwoningen gelegen. Deze zijn aantrekkelijk vanwege de diensten die het verzorgingshuis ook aan deze buurtbewoners biedt. Met het concept Verzorgd Wonen blijft ook voor hen de belangrijke buurtfunctie behouden. Daarbij wordt doorstroming in de woningmarkt bevorderd.

Hoe werkt het?
Men huurt een appartement bij Evean en ontvangt thuiszorg van Evean (op basis van een zorgindicatie). De toewijzing van de woningen vindt plaats door Evean.

Bij de huur van het appartement biedt Evean een basispakket aan diensten. Dit basispakket bestaat onder andere uit een aantal warme maaltijden, koffie en thee in het restaurant en overdag de aanwezigheid van een medewerker. Daarnaast kan een bewoner, tegen betaling, gebruik maken van diverse extra ondersteunende diensten: boodschappenservice, was- en strijkservice, huishoudelijke hulp en vervoersdienst. Op de begane grond van het gebouw vindt men een gezondheidscentrum met fysiotherapeut, ergotherapeut, kapper, pedicure, prikpost SALT, dagbesteding, de huisarts en een audicien/opticien.