U bent hier

Minder ziekenhuis opnamedagen en meer tevreden patiënten door inzet casemanagement COPD Evean

Gepubliceerd: 16 november 2016

Een afname van maar liefst 28% van het aantal opnamedagen is het positieve resultaat uit recent onderzoek naar de effecten van casemanagement COPD

Door de inzet van casemanagement bij patiënten met een hoge ziektelast ligt de focus onder andere op de coördinatie van de zorg en heeft de cliënt één aanspreekpunt.

Minder ziekenhuisopname, lagere zorgkosten

Chronische longziekte (COPD) is een groot en toenemend probleem en steeds meer mensen krijgen er de komende jaren mee te maken. De zorgkosten die dit met zich mee brengt worden hierdoor ook steeds hoger. Het is goed te zien dat door de inzet van casemanagement mensen minder lang worden opgenomen en tevreden zijn over hun behandeling. Bij cliënten met een hogere ziektelast lijkt het aantal opnamedagen zelfs te halveren.

Ook  is de doelstelling, gesteld door het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten van de Long Alliantie Nederland (LAN), behaald. Het LAN project heeft als doel het aantal ziekenhuisopnamedagen door longaanvallen van COPD patiënten in 5 jaar te reduceren met 25% met gelijke/verbeterde kwaliteit van leven voor de patiënt. De LAN geeft aan dat Evean met deze resultaten laat zien dat deze doelstelling haalbaar is. Evean neemt, samen met een aantal ketenpartners, deel aan een landelijke pilot Zorgpad COPD van de LAN.

“We zijn ontzettend blij met dit prachtige resultaat. Het laat zien dat effectieve begeleiding in de eerste lijn en goede samenwerking met alle betrokkenen essentieel is en leidt tot een afname van zorg in de tweede lijn”, aldus Hans Admiraal, Directeur Evean.

Uitbreiding casemanagement

Door uit het onderzoek gebleken succes is de bekostiging Casemanagement COPD in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea gecontinueerd in de regio Waterland en is inmiddels uitgebreid naar regio Zaanstreek. Landelijke bekostigingsmogelijkheden worden inmiddels door Zilveren Kruis Achmea verder onderzocht in samenwerking met de LAN, Prof. dr. Chavannes (Hoogleraar huisartsgeneeskunde, leerstoel eHealth-toepassingen in Disease Management) en Zilveren Kruis Achmea.