U bent hier

Stichting Maatschappelijke dienstverlening verzelfstandigt

Gepubliceerd: 18 december 2016

De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland (SMD) gaat vanaf 1 januari 2017 als zelfstandige organisatie verder. SMD zal vanaf die datum geen deel meer uitmaken van de zorgaanbieder Evean. SMD en Evean blijven vanuit hun verschillende taken op het gebied van welzijn en zorg nauw met elkaar samenwerken om de beste zorg op wijkniveau te kunnen leveren in de gemeenten in hun verzorgingsgebied.

Evean en SMD fuseerden in 2013 met welzijnsorganisatie Welsaen. De partijen wilden als één organisatie beter kunnen inspelen op de veranderingen in zorg en welzijn in de gemeenten. De achterliggende gedachte was dat de fusieorganisatie met alle disciplines onder één dak burgers met een hulpvraag beter zou kunnen ondersteunen en de integrale wijkaanpak beter kon organiseren. Toen kort daarna duidelijk werd dat de zorg zich in Nederland op een zelfde uitgangspunt ging ontwikkelen - in de vorm van sociale wijkteams - en hier geen fusie of samenwerkingsverband aan ten grondslag hoefde te liggen, verdwenen de voordelen en de noodzaak.

Wat bij aanvang een logische stap was, is nu achterhaald doordat de landelijke politieke ontwikkelingen in zorg en welzijn zich op lokaal niveau verder hebben ontwikkeld. De meerwaarde van één organisatie is daarmee komen te vervallen. Evean kan prima samenwerken met SMD als zelfstandige organisatie, en zal dat volop ook blijven doen. SMD is een sterke organisatie, die er zowel financieel als met haar diensten solide voor staat, en Evean is ervan overtuigd dat SMD een belangrijke rol blijft spelen in Noord-Holland.