Zorgt u voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is? Dat kan heel zwaar zijn. Vooral als degene voor wie u zorgt niet alleen thuis kan zijn. Het is belangrijk dat u de zorg af en toe kunt overdragen. Zodat u even tijd heeft voor uzelf en niet overbelast raakt.

Wat is respijtzorg?
Respijtzorg betekent dat iemand anders de zorg tijdelijk van u overneemt. Respijtzorg kent meerdere vormen en het kan langdurend en kortdurend zijn. Iemand kan thuis de zorg overnemen of buitenshuis. In de meeste gevallen nemen mantelzorgers of vrijwilligers de zorg even van u over.

Wat is logeeropvang?
Is hulp van mantelzorgers of vrijwilligers niet voldoende of niet mogelijk? Dan kunt u de zorg tijdelijk overdragen aan Evean. Dit heet logeeropvang. Logeeropvang is mogelijk in een verzorgings- of verpleeghuis van Evean voor maximaal 156 etmalen per jaar.

Wat kost respijtzorg?
Heeft u geen Wlz-indicatie? Dan kunt u respijtzorg aanvragen bij de gemeente. U kunt zich richten tot het zorgloket van uw gemeente of het l Sociaal Wijkteam van uw gemeente. De gemeente vergoedt alleen verblijf en begeleiding, geen zorg. Zorg moet apart worden aangevraagd.
Ik wil hulp bij de aanvraag van respijtzorg

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan valt logeeropvang inclusief zorg onder de Wlz.

Voor beide mogelijkheden geldt dat u een eigen bijdrage betaald. Hoe hoog deze bijdrage is, kunt u berekenen bij het CAK.