Bij een ernstige vorm van COPD krijgt u hulp van verschillende zorgverleners. Dat kan lastig zijn: want wie houdt het overzicht? De casemanager COPD legt u uit welke zorg u krijgt en wat het doel daarvan is. De casemanager coördineert de zorg en stemt zonodig af met iedereen die om u heen staat.

Wat doet de casemanager COPD?

De casemanager:

  • leert u omgaan met angst om te stikken of depressiviteit
  • leert u omgaan met beperkingen door benauwdheid
  • leert u omgaan met de omgeving
  • helpt bij voedingsproblemen
  • ondersteunt bij vragen over het levenseinde
  • werkt samen met longverpleegkundigen, de behandelend arts, de specialist ouderengeneeskunde en de longarts