Scholing algemene wondzorg

Deze scholing behandelt de huid en methodieken ter beoordeling van de geschiedenis en anamnese van een wond. Verder bespreken we wondverzorgingsproducten, protocollen en procedures.

Voor wie?

Deze scholing is voor verzorgenden vanaf niveau 3 IG.

Leerdoelen

De cursist:

 • heeft kennis van algemene wondzorg
 • kan de methodieken TIME en ALTIS toepassen en de vijf verstorende factoren van het wondbedpreparatiemodel benoemen
 • kan een gemotiveerde keuze maken uit de diverse wondzorgproducten
 • heeft kennis genomen van diverse protocollen en procedures binnen Evean
Duur

Eén bijeenkomst van 3 uur

Kosten

360 euro exclusief BTW en reiskosten. Bij langere reistijd dan 30 minuten worden er apart kosten in rekening gebracht.

Interesse?

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor scholing > (waarheen?)

 

Scholing decubitus

 In deze scholing gaan we specifiek in op cliënten met (kans op) decubitus. We behandelen uitvoerig de pathosfysiologie, preventie en behandeling van decubitus.

Voor wie?

Deze scholing is voor verzorgenden vanaf niveau 3 IG.

Leerdoelen

De cursist:

 • heeft de theorieën over decubitus en wondzorg bestudeerd en kan deze toepassen met behulp van casuïstiek, stellingen en vragen
 • kan de verschillende categorieën van decubitus benoemen en herkennen
 • is in staat een algemene en speciale anamnese af te nemen en de mogelijke interventies hierop aansluiten
 • kan de vijf belangrijke preventieve en twee belangrijke curatieve maatregelen noemen
 • kan zijn of haar keuzes ten aanzien van de totale decubituszorg voorzien van argumenten
 • kan anti-decubitusmaterialen naar functionaliteit indelen
Duur

Eén bijeenkomst van 3 uur

Kosten

360 euro exclusief BTW en reiskosten. Bij langere reistijd dan 30 minuten worden er apart kosten in rekening gebracht.

Interesse?

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor scholing > 

 

Scholing ulcus cruris

Deze scholing bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte gaat over pathologie en fysiologie en uitleg over compressietherapie. In het praktijkdeel oefenen we met compressietechnieken.

Voor wie?

Deze scholing is voor verzorgenden vanaf niveau 3 IG.

Leerdoelen

De cursist:

 • kent oorzaken, klinische verschijnselen, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek met betrekking tot de cliënt met een ulcus cruris venosum
 • kan de verschillende zwachteltechnieken benoemen en uitvoeren
 • kan zwachtels, kousen en wondbehandeling naar functionaliteit indelen
Duur

Eén bijeenkomst van 3 uur

Kosten

360 euro exclusief BTW en reiskosten. Bij langere reistijd dan 30 minuten worden er apart kosten in rekening gebracht.

Interesse?

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor scholing > (waarheen?)

 

Scholing oncologische wonden en ulcera

 In deze scholing gaan we specifiek in op cliënten met oncologische wonden en ulcera. We behandelen uitvoerig de twee soorten aandoeningen en we gaan specifiek in op de wondgerelateerde problemen bij oncologische ulcera.

Voor wie?

Deze scholing is voor verzorgenden vanaf niveau 3 IG.

Leerdoelen

De cursist:

 • kent het verschil tussen een oncologische wond en oncologisch ulcus
 • kent de oorzaken van oncologische wonden kent de behandelingsmogelijkheden van oncologische wonden
 • kent de vijf meest voorkomende wondgerelateerde problemen bij oncologische ulcera
 • kan de oorzaken benoemen van de vijf meest voorkomende wondgerelateerde problemen bij oncologische ulcera
 • kan behandelopties benoemen van de vijf meest voorkomende wondgerelateerde problemen bij oncologische ulcera
Duur

Eén bijeenkomst van 3 uur

Kosten

360 euro exclusief BTW en reiskosten. Bij langere reistijd dan 30 minuten worden er apart kosten in rekening gebracht.

Interesse?

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor scholing > (waarheen?)

 

Scholing generieke productinformatie

In deze scholing gaan we specifiek in op de werkingsmechanismen van de producten en hoe deze mechanismen gebruikt kunnen worden bij het inzetten bij de behandeling.

Voor wie?

Deze scholing is voor verzorgenden vanaf niveau 3 IG.

Leerdoelen

De cursist:

 • kan producten beoordelen op werkingsmechanismen
 • kan de functies benoemen en daardoor functiegericht voorschrijven
 • kan de meest gebruikte productgroepen indelen naar werkingsmechanismen
 • kan verschillende producten met verschillende werkingsmechanismen combineren of aangeven waarom deze niet samen kunnen/hoeven
 • kan aan de hand van een casus dit in de praktijk toepassen
Duur

Eén bijeenkomst van 3 uur

Kosten

360 euro exclusief BTW en reiskosten. Bij langere reistijd dan 30 minuten worden er apart kosten in rekening gebracht.

Interesse?

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor scholing > (waarheen?)

 

Scholing brandwonden

In deze scholing gaan we specifiek in op cliënten met brandwonden. We behandelen de preventie en behandelingsmogelijkheden van de brandwonden.

Voor wie?

Deze scholing is voor verzorgenden vanaf niveau 3 IG.

Leerdoelen

De cursist:

 • kan de maatregelen benoemen ter preventie van brandwonden
 • kan de primaire opvang benoemen kent de regel van negen
 • kan de verschillende gradaties van brandwonden benoemen en herkennen
 • kan zijn of haar keuzes ten aanzien van de brandwondenzorg voorzien van argumenten
Duur

Eén bijeenkomst van 3 uur

Kosten

360 euro exclusief BTW en reiskosten. Bij langere reistijd dan 30 minuten worden er apart kosten in rekening gebracht.

Interesse?

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor scholing > (waarheen?)