Hoe kunnen wij u verder helpen?

 • Respijtzorg of logeeropvang: de zorg tijdelijk overdragen
  Respijtzorg
 • Kortdurende opname: tijdelijke verzorging of verpleging
  Kortdurende opname
 • Mantelzorgondersteuning van uw gemeente
  Regelhulp
 • Evean Ledenvereniging: korting op diensten aan huis en producten
  Ledenvereniging

Samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en Evean
De mantelzorger neemt belangrijke zorgtaken op zich. Voor kwalitatief verantwoorde zorg is het nodig dat mantelzorg en professionele zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Daarom stimuleert Evean de samenwerking tussen mantelzorger en professionele zorg. In het Mantelzorgbeleid staat hoe Evean mantelzorgers ondersteunt en begeleidt en wat de verschillen in rollen zijn.