Bij een spraak en/of taalprobleem kunt u bepaalde klanken niet goed maken. Praten gaat steeds moeilijker en kost veel energie. Soms komt een spraak en/of taalprobleem door slechthorendheid of doofheid of door een afwijking aan uw mond of keel. Ook sommige aandoeningen, zoals Parkinson, een beroerte en MS (multiple sclerose), kunnen spraak en/of taalproblemen veroorzaken. De wijkverpleegkundige bespreekt met u welke zorg Evean biedt, en hoe uw mantelzorgers kunnen helpen.

Welke hulp is er bij spraak en/of taalproblemen?

  • Advies en behandeling bij stem- en spraakproblemen
    Logopedie
  • Verzorging en verpleging bij u thuis
    Thuiszorg