U loopt naar de keuken om iets te halen, maar weet daar niet meer wat u zoekt. Of u vergeet een keer een tandartsafspraak. Met vergeetachtigheid valt te leven. Bij dementie is er meer aan de hand dan vergeetachtigheid alleen. Dagelijkse handelingen gaan niet meer vanzelf, zoals koffie zetten en de weg vinden. Vooral bij beginnende dementie is behandeling heel zinvol. De wijkverpleegkundige bespreekt met u welke zorg Evean biedt, en hoe mantelzorgers kunnen helpen.

Welke hulp is er bij vergeetachtigheid?