Voor wie is het verpleeghuis?

Het verpleeghuis is er voor:

Ouderen die kort verblijf nodig hebben
In het verpleeghuis is verblijf van maximaal twaalf weken mogelijk. Meer over kort verblijf

Verpleeghuizen van Evean

Een veilige, warme omgeving

Welke verpleeghuizen zijn er?

Eduard Douwes Dekker in Amsterdam-Noord (ook geriatrische revalidatiezorg)
Erasmushuis in Zaandam
Oostergouw in Zaandam (ook geriatrische revalidatiezorg)
Guisveld in Zaandijk
Rosariumhorst in Krommenie

Hoe ziet het verpleeghuis eruit?

Veel bewoners zijn voor langere tijd in het verpleeghuis. Daarom zijn de verpleeghuizen huiselijk ingericht. Bewoners verblijven op een een- of tweepersoonskamer. Er zijn diverse activiteiten voor bewoners, zoals muziekuitvoeringen, spelletjes en bewegen. Beneden kunnen bewoners terecht in de kapsalon, de winkel en het restaurant.

Welke zorg is er in het verpleeghuis?

De specialist ouderengeneeskundige is verantwoordelijk voor de medische behandeling. Hij werkt nauw samen met de verpleegkundigen. Ook is specialistische zorg mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen met kanker, dementie, diabetes of reuma. Verder kunnen bewoners terecht bij de psycholoog, psychomotorisch therapeut, fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist, ergotherapeut, geestelijk verzorger en diëtist. Voor bewoners in de laatste levensfase is er palliatieve zorg.

Thuis bij Evean: wonen waar het net als thuis voelt

‘Hoe zorgen we ervoor dat ouderen liefdevolle zorg krijgen in een huis dat als thuis voelt?’ Met die vraag ging Evean in 2014 aan de slag. Met het gedachtengoed 'Thuis bij Evean' willen we bereiken dat bewoners prettiger wonen en lekkerder in hun vel zitten. Niet langer zijn de kwaliteitseisen en werkgewoontes het uitgangspunt, maar de behoeften en wensen van onze bewoners. Door grote en kleine aanpassingen verandert het verzorgings- of verpleeghuis steeds meer in een fijne, vertrouwde woonomgeving - waar het net als thuis voelt.