Contracten met zorgverzekeraars en zorgkantoren
Evean heeft voor 2017 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en de zorgkantoren in haar werkgebied  voor het leveren van wijkverpleging, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, kortdurende verblijfszorg, revalidatiezorg, fysio-, oefen- en ergotherapie en logopedie. Voor dienstverlening in het kader van de Wmo heeft Evean met verschillende gemeenten in het werkgebied afspraken gemaakt. Ga voor meer informatie naar het Wmo-loket in uw gemeente.