Parkinson is een hersenaandoening. Mensen met Parkinson hebben klachten als trillen, moeilijk praten, stijve armen en benen en vermoeidheid. Vaak is er ook moeite met evenwicht houden. De kans op vallen is daarom groter. Parkinson gaat niet over. Wel kunt u bijvoorbeeld met de fysiotherapeut uw conditie en kracht op peil houden. De wijkverpleegkundige bespreekt met u welke zorg Evean biedt, en hoe mantelzorgers kunnen helpen.

Welke hulp is er bij de ziekte van Parkinson?