Kanker

Leven met kanker

Introductie

Als u kanker heeft of kanker heeft gehad, dan zijn er vaak veel vragen. Word ik weer beter? Welke behandelingen krijg ik? Kan ik thuis blijven? Ook heeft kanker impact op de familie. De oncologieverpleegkundige staat u bij met voorlichting, advies en ondersteuning. De verpleegkundige bespreekt ook met u hoe mantelzorgers kunnen helpen.

Onze zorg en hulp bij kanker

Aanvullend aanbod

Inloopspreekuur oncologieverpleegkundige

De oncologieverpleegkundige van Evean houdt eens per week een inloopspreekuur voor mensen die kanker hebben of herstellen van kanker. Ook naasten zijn welkom.
In Purmerend bij de Stichting Wij | allemaal kunt u in de even weken terecht op woensdag van 11:00-12:00 uur. In de oneven weken is er spreekuur op donderdag van 11:00 tot 12:00 uur.
In Zaandam bij Anna's huis kunt u terecht op woensdag van 14:00 tot 16:00 uur.

Themamiddag over kanker

Elk jaar organiseren de Noordwest Ziekenhuisgroep, 't Praethuys en Evean acht themamiddagen rondom kanker. U krijgt informatie van een deskundige en er is gelegenheid om vragen te stellen en onderling ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 16.00 uur in 't Praethuys en zijn bedoeld voor mensen met kanker en voor hen die recent kanker hebben gehad. Ook uw partner of naaste is van harte welkom. Voor informatie en aanmelding themamiddagen kunt u contact opnemen met 't Praethuys T 072 – 5113644 of info@praethuys.nl.