Logopedie

'Door mijn aandoening verslik ik mij vaak'

Introductie

Door een beroerte, bij dementie of Parkinson kunt u moeite hebben met spreken, met taal, maar ook met slikken. Het voeren van een gesprek, telefoneren, het lezen van een boek of iets eten gaat moeilijk of minder goed. Onze logopedist biedt praktische adviezen en behandeling, zodat uw klachten minder worden of verdwijnen. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke hulp of zorg u nodig heeft en hoe uw mantelzorgers kunnen helpen.

Wat doet de logopedist?

Uw wensen en doelen zijn het startpunt bij logopedie. De logopedist geeft praktische adviezen en biedt zo nodig behandeling om de klachten te verminderen of te verhelpen. Ook geeft de logopedist advies aan uw partner en/of familie. Bijvoorbeeld over hoe ze het beste met u kunnen communiceren.

Logopedisten met erkende opleiding

Logopedie voor volwassenen en ouderen is een specialisme. De logopedisten van Evean hebben ruime ervaring op dit terrein. De logopedisten van Evean staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici (KP). Alle therapeuten volgen jaarlijks bijscholingen en nemen deel aan regionale netwerken, zoals het multidisciplinaire netwerk ParkinsonNet. Binnen het team zijn specialisaties op gebied van Parkinson en linguïstiek en zijn korte lijnen met de beroepsvereniging.

Veelgestelde vragen