Wlz-zorg en huishoudelijke hulp

Hoe zit dat?

Introductie

Als u een Wlz-indicatie heeft of krijgt dan kan dit gevolgen hebben voor de huidige zorgaanbieders die bij u betrokken zijn. In onderstaand schema is toegelicht wat er dan mogelijk voor u verandert. Goed daarom om vooraf na te gaan welke gevolgen dit zijn, zodat u niet wordt verrast door wijzigingen voor uw zorg en ondersteuning.

Bekijk onderstaand schema of download deze hier.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij onze wijkverpleegkundigen of de afdeling zorgbemiddeling.

Schema: Cliënt met Wlz indicatie die huishoudelijke hulp (nodig) heeft