De beste zorg voor uw cliënt

Evean helpt

De beste zorg leveren voor uw cliënten, daar gaan we voor. Dit kan alleen door goede samenwerking met zorgprofessionals. Bij Evean helpen we u bij het leveren van de juiste zorg die uw cliënt nodig heeft.

Voor wie bedoeld?

Evean biedt hulp, ondersteuning, advies en informatie aan verwijzers in de eerste- of tweedelijnszorg. Heeft u vragen over zorg, wilt u zorg aanvragen voor uw cliënt / patiënt of bent u op zoek naar advies? Bel of mail ons dan.
 

Daarom Evean:

 • Snel passende (multidisciplinaire) zorg vinden voor uw cliënten
 • U heeft altijd inzicht in behandelplannen 
 • U ontvangt actuele rapportages

Voor welke zorg kan ik terecht?

Bij ons kunt u terecht voor:

 • Eerstelijns verblijf (ELV) voor tijdelijk verblijf (regulier en acuut)
 • Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
 • Crisiszorg (Wlz) voor spoedopname verpleeghuis PG of SOM
 • Verpleeghuiszorg, verzorgingshuis, verzorgd wonen
 • Thuiszorg
 • Dagbesteding
 • Ondersteuning CIZ en Wlz-aanvraag

Aanmeldportaal Zaanstreek

Patiënten voor eerstelijnsverblijf (ELV) (met een acute reden) kunnen aangemeld worden voor tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis bij het Aanmeldportaal (sub-)acute ouderenzorg Zaanstreek. De triagisten van Evean helpen u graag verder via het telefoonnummer 088 3833399. 
Lees hier het volledige artikel voor verwijzers.

Handig voor u als verwijzer
Vergelijkbare initiatieven in omliggende regio's: 

 • Kop van Noord-Holland: 088-206 89 10
 • West-Friesland: 088-206 89 10
 • Purmerend/Waterland: 088-559 97 77
 • Noord-Kennemerland / Alkmaar: 088-559 59 55
 • Amsterdam: 020-262 81 12
 • Zuid Kennemerland / CAZHEM: 088-118 92 11

Opnamestop GRZ-cliënten CZ

Ieder jaar spreken wij met zorgverzekeraars een budget af waarbinnen wij aan een bepaald aantal cliënten zorg kunnen leveren. Evean heeft het plafond voor het aantal cliënten in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) bij zorgverzekeraar CZ voor 2019 bereikt. Vooralsnog hebben wij nog geen goedkeuring voor uitbreiding van zorg voor nieuwe GRZ-cliënten die verzekerd zijn bij CZ. Daarom zijn wij helaas genoodzaakt om met ingang van 7 november jl. een opnamestop voor GRZ-cliënten van CZ in te stellen.

Wij adviseren verwijzers om GRZ-cliënten van CZ rechtstreeks contact op te laten nemen met Service & Contact van CZ voor zorgbemiddeling naar een andere zorgaanbieder.