Palliatieve zorg

Kwaliteit van leven en sterven

Introductie

Alle zorg en ondersteuning die aan een ongeneeslijk zieke wordt verleend, heet ‘palliatieve zorg’. Het is de zorg die niet op genezing van de ziekte is gericht, maar op de kwaliteit van leven én de kwaliteit van sterven van de zieke. Deze zorg kan vele jaren duren, maar beslaat in ieder geval de periode waarin de zieke (die kan lijden aan bijvoorbeeld Kanker, COPD of hartfalen) stervende is.

Aandacht voor klachten

Vanuit de professionele palliatieve zorgverlening is er aandacht voor de lichamelijke klachten van de zieke, zoals pijn, een verminderde eetlust, benauwdheid en vermoeidheid. Daarnaast is er ook aandacht voor de psychische belasting, zoals de onzekerheden rondom het levenseinde, angst en verdriet. Artsen, verzorgende(n) en (gespecialiseerd) verpleegkundigen hebben tevens oog voor de naasten van de cliënt. Zij letten er onder andere op dat de partner niet overbelast raakt. Samen wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen.

Veelgestelde vragen