Over ons

Wie zijn we en wat doen we?

Samen kiezen en zorgen. Met u en voor u. Dat is wat we doen bij Evean. Wij bieden specialistische verpleging, verzorging en thuiszorg in Noord-Holland.

Dit zijn wij

Zorg gaat om aandacht, het gevoel hebben dat er naar u geluisterd wordt, dat u geen nummer bent. Dat u er toe doet. Zorg gaat om mensen. Dat besef maakt wie we als organisatie zijn en wat we uitstralen. Geen loze kreten, maar de behoeften van onze cliënten echt voorop stellen. Dat is meer dan een voornemen. Dat uitgangspunt is dwars door onze organisatie merkbaar en voelbaar. Het gaat om uw leven, uw welbevinden, uw behoeften, uw keuzes. Onze zorgprofessionals geven daar dag in dag uit invulling aan. Samen kiezen en zorgen; daar gaat het om.

Dit doen wij

Evean biedt zorg en ondersteuning in een groot deel van Noord-Holland, te weten in de kop van Noord-Holland, Zaanstreek/Waterland en Amsterdam. Wij helpen u graag met (gespecialiseerde) verpleging, verzorging en thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg, ergotherapie, fysiotherapie, oefentherapie, thuisbegeleiding, dagbesteding en verzorgd wonen.

Innoveren in de zorg

Zorg is mensenwerk, maar slimme technieken en innovaties helpen mee om de zelfstandigheid en regie van cliënten/bewoners te bewaken. Innoveren = vooruitkijken. Daarom zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van en investeren in nieuwe vormen van zorg die u ondersteunen om zo lang, veilig, prettig en zelfstandig mogelijk uw eigen keuzes te kunnen maken. Ook als dat steeds moeilijker wordt, gaan we altijd met en voor u op zoek naar de best mogelijke zorg.

Meer over innoveren in de zorg

Onderdeel van Espria

Evean maakt deel uit van Espria, een grote zorgorganisatie in Nederland met zo’n 20.000 medewerkers. Espria biedt zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen en zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk regie houden/terugkrijgen over hun eigen leven. Espria gelooft in de kracht van mensen en hanteert daartoe onder meer het programma ‘Merkbaar beter’, waarin formules (beloftes aan cliënten) uitgewerkt worden naar praktische verbeteringen (modules) in de werksituatie.

Naast Evean bestaat Espria uit de organisaties Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander en De Trans. Het kernwerkgebied van Espria is Noordoost-, Midden-en Noordwest-Nederland. De verschillende organisaties die deel uitmaken van Espria, werken vanuit hun eigen identiteit en hebben in het eigen werkgebied een sterke reputatie. De organisaties delen kennis en ervaringen, onder andere binnen het programma Mens en Arbeid en (dus ook) via ‘Merkbaar beter’, om zo de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Onze formules en modules 

Cliëntenraad

U thuis voelen bij Evean gaat om zorg en alles wat daarmee samenhangt. Als bijvoorbeeld een activiteit wordt afgeschaft of de warme maaltijd is altijd te gaar en voorgekookt dan kan dat invloed hebben op uw welbevinden. Daarom is het belangrijk dat u uw wensen, behoeften en ongenoegens kenbaar kunt maken. Niet alleen als u cliënt bent bij Evean, maar ook als u iemand kent die cliënt is, zoals uw moeder, vader, oom of vriend. Praat mee in de (lokale) cliëntenraad. Deze komt op voor de algemene belangen van cliënten van Evean.

De Cliëntenraad heeft invloed op hoe bewoners worden verzorgd.

Al onze verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg hebben een eigen (lokale) cliëntenraad. Daar zijn we wettelijk toe verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). De raad bekijkt kritisch of iedere cliënt de zorg krijgt die hij nodig heeft. Ook beslissingen van hogerhand of nieuw beleid neemt de (lokale) cliëntenraad onder de loep.

Meer over de cliëntenraad 

Ledenvereniging

Evean ledenvereniging is er als u wel wat extra hulp kunt gebruiken. Bijvoorbeeld omdat u op leeftijd bent, een zieke helpt of ziek thuis ligt. Of als het gewoon even tegenzit. Evean ledenvereniging helpt u verder, zodat u door kunt met uw leven. Zelfstandig, veilig en plezierig. En dat voor maar €20,95 per kalenderjaar.

Meer over de Ledenvereniging

Afhandeling facturen

Heeft u een factuur voor Evean, dan verzoeken wij u vriendelijk om deze in PDF-formaat te mailen naar digifactuur@espria.nl. Dan kunnen wij deze snel en adequaat in behandeling nemen.

Vermeld op de factuur ook:

  • de kostenplaats van de opdrachtgever  
  • uw contactpersoon bij Evean
  • uw IBAN rekeningnummer

Incomplete facturen

Facturen waarop bovengenoemde informatie ontbreekt, nemen we niet in behandeling en sturen we retour. Zodra wij uw nieuwe factuur met de gevraagde gegevens hebben ontvangen, nemen we deze alsnog in behandeling. Volgens wet- en regelgeving geldt bij een nieuwe factuur een nieuwe factuurdatum en wordt de standaard betaaltermijn bepaald op 30 dagen na deze nieuwe factuurdatum. 

Vragen over facturen

Heeft u vragen over uw factuur, neem dan contact op met de servicedesk crediteuren Espria, tel. (0299) 39 44 40 of crediteuren@espria.nl

Kwaliteit

Informatie over kwaliteit bij Evean vind u op deze pagina. 

ANBI

Evean is een ANBI-instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI-instelling dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. 

Voorwaarden ANBI Evean

Cliëntondersteuner

Cliëntondersteuner, uw persoonlijke gids in de zorg

Om de bekendheid van cliëntondersteuners in Nederland te vergroten, start in januari de Co-campagne. Co staat voor Cliëntondersteuning. De campagne is een initiatief van zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten, gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een cliëntondersteuner staat los van Evean, maar helpt cliënten en hun naasten door goed te luisteren, mee te denken over de zorgbehoefte en hen de weg te wijzen naar de best passende zorg. Cliëntondersteuners verlenen zelf geen zorg of ondersteuning. Ze hebben kennis van de betreffende wet- en regelgeving en zijn op de hoogte van het zorgaanbod in de regio. 

Lees meer 

Onvrijwillige zorg: goede zorg met zoveel mogelijk vrijheid

Evean wil elke dag de best mogelijke zorg leveren. Het uitgangspunt daarbij is dat cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Daar zijn we bij Evean al een aantal jaren hard mee bezig. Evean past daarom geen onvrijwillige zorg toe, tenzij er sprake is van (een risico op) ernstig nadeel en als er echt geen alternatieven zijn. Het is dus: ‘Nee, tenzij…'. Deze visie staat ook centraal in de Wet zorg en dwang. Deze wet geldt voor cliënten met een psychogeriatrische stoornis en helpt cliënten, verwanten en zorgprofessionals om goede zorg te bieden met zoveel mogelijk vrijheid.

Lees hier alles over de Wet Zorg en Dwang