Over ons

Wie zijn we en wat doen we?

Samen kiezen en zorgen. Met u en voor u. Dat is wat we doen bij Evean. Wij bieden specialistische verpleging, verzorging en thuiszorg in Noord-Holland.

Dit zijn wij

Bij Evean zien wij ontwikkeling als de basis voor het welzijn van ouderen, vandaag en morgen: persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers én ontwikkeling op het gebied van innovaties. Ontwikkelingen om de kwaliteit van leven van ouderen te vergroten. Hiervoor hebben wij alle specialismen in huis. Van voorkomen van zorg tot zorg bij de laatste levensfase, bij voorkeur thuis en bij ons in huis als het niet anders kan. Allemaal onder één dak. Eén partner voor alle zorgvragen. Dat geeft vertrouwen voor cliënten en hun omgeving.

Wij weten welke specialistische ondersteuning onze cliënten nodig hebben door de juiste aandacht, benodigde zorg en ondersteunende innovaties te combineren. Cliënten kunnen dan zo lang mogelijk zelfredzaam in hun eigen omgeving zijn.

En als thuis wonen niet langer mogelijk is, dan kan de client ook in één van onze huizen terecht. Waar de cliënten ook wonen, bij ons krijgen zij de juiste zorg die maximaal bijdraagt aan hun kwaliteit van leven.

Evean – Zorg vooruit

 

Dit doen wij

Evean biedt zorg en ondersteuning in een groot deel van Noord-Holland, te weten in de kop van Noord-Holland, Zaanstreek/Waterland en Amsterdam. Wij helpen u graag met (gespecialiseerde) verpleging, verzorging en thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg, ergotherapie, fysiotherapie, oefentherapie, thuisbegeleiding, dagbesteding en verzorgd wonen.

Onze missie en visie

Innoveren in de zorg

Zorg is mensenwerk, maar slimme technieken en innovaties helpen mee om de zelfstandigheid en regie van cliënten/bewoners te bewaken. Innoveren = vooruitkijken. Daarom zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van en investeren in nieuwe vormen van zorg die u ondersteunen om zo lang, veilig, prettig en zelfstandig mogelijk uw eigen keuzes te kunnen maken. Ook als dat steeds moeilijker wordt, gaan we altijd met en voor u op zoek naar de best mogelijke zorg.

Meer over innoveren in de zorg

Onderdeel van Espria

Evean is onderdeel van Espria. Espria is een netwerk van zorgorganisaties. Samen werken we aan zorg voor de toekomst; gezondheid van mensen in een zorgzame samenleving. Ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg nabij en informele zorg. Samen maken we de zorg elke dag iets beter. We zijn vertegenwoordigd in diverse regio’s in een groot deel van Nederland. We zoeken onderling en met anderen naar verbinding, om te kijken waar we kwaliteit van leven voor mensen kunnen verbeteren en hoe we ons kunnen onderscheiden als werkgever.

Onze formules en modules 

Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger ben je onmisbaar voor onze cliënten en bewoners. Deze extra hulp en aandacht doen een mens goed. Je helpt bijvoorbeeld bij een creatieve ochtend op de afdeling, bij het koffie schenken of bij het begeleiden van bewoners naar het ziekenhuis of een uitstapje naar een museum. Ook kun je deelnemen in onze cliëntenraden en zo meedenken hoe de zorg en ondersteuning anders of beter kunnen. Meer weten? 

Lees hier alles over vrijwilligerswerk

Cliëntenraad

U thuis voelen bij Evean gaat om zorg en alles wat daarmee samenhangt. Als bijvoorbeeld een activiteit wordt afgeschaft of de warme maaltijd is altijd te gaar en voorgekookt dan kan dat invloed hebben op uw welbevinden. Daarom is het belangrijk dat u uw wensen, behoeften en ongenoegens kenbaar kunt maken. Niet alleen als u cliënt bent bij Evean, maar ook als u iemand kent die cliënt is, zoals uw moeder, vader, oom of vriend. Praat mee in de (lokale) cliëntenraad. Deze komt op voor de algemene belangen van cliënten van Evean.

De Cliëntenraad heeft invloed op hoe bewoners worden verzorgd.

Al onze verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg hebben een eigen (lokale) cliëntenraad. Daar zijn we wettelijk toe verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). De raad bekijkt kritisch of iedere cliënt de zorg krijgt die hij nodig heeft. Ook beslissingen van hogerhand of nieuw beleid neemt de (lokale) cliëntenraad onder de loep.

Meer over de cliëntenraad 

Heeft u een klacht?

Elke dag zijn we bezig om u de beste en meest passende zorg te leveren. Hierbij proberen we altijd rekening te houden met uw persoonlijke behoefte en voorkeur. Toch kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat u dit met ons deelt ook al kan dit soms moeilijk zijn. Door uw onvrede te bespreken kunnen wij actie ondernemen om uw klacht op te lossen. Daarnaast leren wij graag van uw ervaringen, zodat wij onze zorgverlening kunnen verbeteren. Klik op onderstaande link voor meer informatie over het indienen van een klacht:

Klachtenregeling

Ledenvereniging

Espria ledenvereniging is er als u wel wat extra hulp kunt gebruiken. Bijvoorbeeld omdat u op leeftijd bent, een zieke helpt of ziek thuis ligt. Of als het gewoon even tegenzit. Espria ledenvereniging helpt u verder, zodat u door kunt met uw leven. Zelfstandig, veilig en plezierig. En dat voor maar €21,50 per kalenderjaar.

Meer over de Ledenvereniging

Afhandeling facturen

Het SSC Finance van Espria verzorgt de factuurverwerking voor Evean.
Op de website van Espria vindt u uitgebreide informatie over hoe u uw facturen het beste kunt aanleveren, inclusief details over e-facturatie.

Heeft u vragen over de betaling van uw factuur?  
Neem dan contact op met het P2P team door te mailen naar P2P@espria.nl

Ontbrekende informatie

Facturen waarop informatie ontbreekt of onjuist is, kunnen niet in behandeling genomen worden en worden geretourneerd. Zodra wij uw nieuwe factuur met de gevraagde gegevens ontvangen, wordt deze alsnog in behandeling genomen. Volgens wet- en regelgeving ontstaat bij een nieuwe factuur een nieuwe factuurdatum en wordt de standaard betaaltermijn bepaald op 30 dagen na deze nieuwe factuurdatum.  

Kwaliteit

Informatie over kwaliteit bij Evean vind u op deze pagina. 

ANBI

Evean is een ANBI-instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI-instelling dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. 

Voorwaarden ANBI Evean

Cliëntondersteuner

Cliëntondersteuner, uw persoonlijke gids in de zorg

Om de bekendheid van cliëntondersteuners in Nederland te vergroten, start in januari de Co-campagne. Co staat voor Cliëntondersteuning. De campagne is een initiatief van zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten, gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een cliëntondersteuner staat los van Evean, maar helpt cliënten en hun naasten door goed te luisteren, mee te denken over de zorgbehoefte en hen de weg te wijzen naar de best passende zorg. Cliëntondersteuners verlenen zelf geen zorg of ondersteuning. Ze hebben kennis van de betreffende wet- en regelgeving en zijn op de hoogte van het zorgaanbod in de regio. 

Lees meer 

Onvrijwillige zorg: goede zorg met zoveel mogelijk vrijheid

Evean wil elke dag de best mogelijke zorg leveren. Het uitgangspunt daarbij is dat cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Daar zijn we bij Evean al een aantal jaren hard mee bezig. Evean past daarom geen onvrijwillige zorg toe, tenzij er sprake is van (een risico op) ernstig nadeel en als er echt geen alternatieven zijn. Het is dus: ‘Nee, tenzij…'. Deze visie staat ook centraal in de Wet zorg en dwang. Deze wet geldt voor cliënten met een psychogeriatrische stoornis en helpt cliënten, verwanten en zorgprofessionals om goede zorg te bieden met zoveel mogelijk vrijheid.

Lees hier alles over de Wet Zorg en Dwang