Dementie & Alzheimer

Wij stemmen onze zorg af op wat u nog kunt

Introductie

Zo lang mogelijk zelfstandig en waardevol kunnen leven. Uw eigen identiteit behouden. Ook als er zorg nodig is. Bij dementie verandert er veel. Zowel voor u als uw naasten. Evean heeft alle expertise in huis om u goed te begeleiden in de verschillende fasen van dementie. 

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenaandoeningen, waarbij  de hersenen niet meer goed functioneren. Het geheugen gaat achteruit, gedrag verandert en denken en doen worden moeilijker. Een van de meest bekende vormen van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Meer over dementie

  We luisteren naar wat u wilt en wat u zelf nog kunt

  Onze gespecialiseerde dementieverpleegkundigen ondersteunen u met praktische zaken, helpen u om zorg te regelen en geven uitleg over het ziekteproces. Ze luisteren goed naar wat u wilt en wat u zelf nog kunt. Daarnaast vinden wij het belangrijk ook te kijken naar de behoeften van uw naasten in het ziekteproces van dementie. Ook gebruiken we slimme technieken, zoals een automatische medicijndoos, die u daarbij kunnen helpen. Waar nodig betrekken we uw partner en familie/naasten bij de zorg en behandeling.

  Kwaliteit van zorg gegarandeerd

  De kwaliteit van zorg rondom dementie is belangrijk. Evean biedt dementiezorg conform de Zorgstandaard Dementie. Deze zorgstandaard beschrijft de normen waaraan dementiezorg moet voldoen en beschrijft de stappen (zorgcontinuüm) die gezet worden in het totale zorgproces: van vroegsignalering en preventie tot diagnostiek, casemanagement, behandeling, begeleiding en steun en levering van zorg en diensten. De wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten zijn het uitgangspunt van optimale dementiezorg.

  Zorg aan huis

  Mensen met dementie kunnen met goede ondersteuning vaak nog lang thuis blijven wonen. Als mantelzorg niet (voldoende) mogelijk is, bekijken we samen welke zorg of hulp(middelen) u nodig heeft en wat u belangrijk vindt om prettig en veilig thuis te blijven wonen. Onze wijkverpleegkundigen en verzorgenden helpen u graag.

  Dagbesteding

  Bij dementie kan het fijn en nuttig zijn om de dag prettig en zinvol in te vullen. Met onze dagbesteding bieden we structuur in de dag, passende activiteiten en persoonlijke aandacht. U doet (in groepsverband) wat u nog kunt en wat u leuk vindt. Bijvoorbeeld wandelen, koken, praten met elkaar, spelletjes en uitstapjes. Ook uw mantelzorger wordt zo even ontlast.

  Casemanager dementie

  Zorgt u voor iemand met dementie? Dan heeft u vaak te maken met verschillende zorgverleners en met allerlei wetten en regels. Om het overzicht te bewaren, kan hulp en ondersteuning handig zijn. De casemanager dementie is uw persoonlijke begeleider hierbij. Hij/zij is getraind in het omgaan met dementie en ondersteunt u bij praktische zaken, geeft advies, onderhoudt contact met zorgverleners, bemiddelt en helpt u om zorg te regelen.  

  We doen het samen
  De casemanager werkt altijd samen met verschillende deskundigen op het gebied van dementie. Samen vormen ze een team om u en uw familie te begeleiden en te ondersteunen. Dit noemen we ketenzorg. In deze keten participeren huisartsen, stichting Alzheimer Nederland, gemeenten en verschillende (thuis)zorg- en welzijninstellingen. Evean maakt deel uit van de Ketenzorg Dementie Zaanstreek/Waterland.

  Begeleiding voor mantelzorgers
  Als u voor iemand met dementie zorgt, kan dat intensief en soms moeilijk zijn. We helpen u met advies en begeleiding. Bijvoorbeeld hoe u in bepaalde situaties de beste zorg kunt bieden. Verder informeren we u over onze ondersteuning en hoe we de ‘last’ van het zorgen voor u kunnen verminderen. Bijvoorbeeld door (tijdelijk) zorgtaken van u over te nemen. In samenwerking met de GGZ-instelling Dijk en Duin biedt Evean ondersteuning aan u als mantelzorger bij lotgenotencontact.

  Wat kost de casemanager dementie?
  Ondersteuning door de casemanager dementie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De eigen bijdrage is afhankelijk van de indicatie.

  Hoe kan ik een afspraak maken?
  Uw huisarts of specialist kan een casemanager dementie voor u aanvragen.

  (Zorg)woonvormen bij Evean

  Het liefst woont u natuurlijk thuis. Maar als u door de gevolgen van dementie of alzheimer niet meer zelfstandig kunt wonen in uw eigen huis, is verhuizen naar een locatie van Evean een goede oplossing. In onze verzorgingshuizen, verpleeghuizen en woongroepen krijgt u de zorg, ondersteuning en aandacht die u nodig heeft in een warme, veilige omgeving. Of u bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis kunt, hangt af van uw zorgprofiel (zorgzwaartepakket). Wilt u in een eigen appartement blijven wonen met zorg en ondersteuning? Misschien is verzorgd wonen dan iets voor u?

  Wonen net als thuis - Thuis bij Evean
  Aandacht krijgen, dat er naar u geluisterd wordt, dat u er toe doet. Bij Evean zorgen we dat u zich thuis voelt, prettig woont en liefdevolle zorg krijgt. Met u en voor u creëren we een fijne, vertrouwde woonomgeving - net als thuis - waar niet alleen u, maar ook uw familie zich dagelijks meer dan welkom voelt.

  Rondom dementie

  Naast zorg, woonvormen met ondersteuning en dagbesteding bieden we u en uw familie nog meer hulp en informatie rondom dementie. Soms gaan bij lichte of matige dementie gewone dingen niet meer vanzelf, zoals koffiezetten of aankleden. Ergotherapie kan dan helpen. Ook bewegen is belangrijk; dan functioneert u beter en kunt u langer zelfstandig blijven. Bijvoorbeeld met ons FysioFitness-programma 'Bewust in beweging' waar u in groepsverband, en onder begeleiding van een fysiotherapeut, beweegt. Zo blijft u actief en ontmoet u andere mensen.

  Samenwerkingsverband Evean en Netwerk Dementie Noord-Holland Noord

  Samenwerkingsverband Evean en Netwerk Dementie Noord-Holland Noord

  Wegwijzerdementie.nl is een uniek hulpmiddel voor mantelzorgers van mensen met dementie, dat hun houvast biedt in de zoektocht naar zorg en ondersteuning. Op deze website staat het complete hulpaanbod voor mensen met dementie en hun naasten in Noord-Holland Noord.