Bij dementie is er meer aan de hand dan vergeetachtigheid alleen. Het geheugen gaat achteruit en denken wordt moeilijker. Alledaagse handelingen zoals koffie zetten, de tafel dekken of aankleden, gaan niet meer vanzelf. Een bekende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Vooral bij beginnende dementie is behandeling heel zinvol. De wijkverpleegkundige bespreekt met u welke zorg Evean biedt, en hoe mantelzorgers kunnen helpen.

Welke hulp is er bij dementie?

 • Ontdekken wat iemand nog wel kan
  Dagbesteding
 • Dagelijkse handelingen makkelijker maken
  Ergotherapie
 • Trainen van kracht, coördinatie en balans
  Beweegtherapie
 • Als partner of mantelzorger de zorg even overdragen
  Respijtzorg
 • Hulp bij stem-, spraak- en slikproblemen
  Logopedie
 • Begeleiding en oefeningen om klachten te verminderen
  Fysiotherapie
 • Verzorging en verpleging in uw eigen huis
  Thuiszorg
 • Het Evean Odensehuis is een inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie, hun familie en vriendenkring.
  Odensehuis