Bij dementie is er meer aan de hand dan vergeetachtigheid alleen. Het geheugen gaat achteruit en denken wordt moeilijker. Alledaagse handelingen zoals koffie zetten, de tafel dekken of aankleden, gaan niet meer vanzelf. Een bekende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Vooral bij beginnende dementie is behandeling heel zinvol. De wijkverpleegkundige bespreekt met u welke zorg Evean biedt, en hoe mantelzorgers kunnen helpen.

Welke hulp is er bij dementie?