Wond Expertisecentrum

Alle specialistische kennis in huis voor de beste behandeling
Wond Expertisecentrum

Wond Expertisecentrum

Introductie

De behandeling van een wond vraagt soms om specifieke kennis en zorg. In het Wond Expertisecentrum (WEC) te Koog aan de Zaan is alle specialistische kennis over wondzorg in huis. Het WEC biedt expertise voor de behandeling van complexe wonden, zoals een open been, doorligwonden, wonden ontstaan door behandeling van tumoren, chirurgische wonden, brandwonden, vocht in de benen (oedeem) en traumawonden.

Voor wie is wondzorg bedoeld?

Vanuit het Wond Expertisecentrum bieden we behandeling bij een open been (ulcus cruris), doorligwonden (decubitus), een wond ontstaan door operatie, radiotherapie en/of chemotherapie bij kanker, een wond ontstaan door tumorgroei, beschadiging van de huid door warmte, een chemische stof of elektriciteit, brandwonden, een wond aan de voet bij suikerziekte ( diabetisch mellitus), wond door trauma, als er vocht in de benen (oedeem) zit,  trombose en wondroos.

Wat doet het Wond Expertisecentrum?

Er wordt een afspraak met u gemaakt door de wijkverpleegkundige. Deze doet de intake en maakt een foto van de wond. De wijkverpleegkundige neemt contact op met het WEC.  Vervolgens wordt er een wondzorgplan op maat gemaakt voor de behandeling van uw wond. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste ontwikkelingen en technieken op het gebied van wondzorg. Het Wond Expertisecentrum leveren wondexperts wondzorg van het hoogste niveau. Zij werken nauw samen met uw huisarts, specialisten, verpleeg- en verzorgteams en andere zorgverleners. Het Wond Expertisecentrum werkt volgens de laatste richtlijnen op het gebied van wondzorg. 

Meer informatie over het WEC en haar werkwijze 
Hier kunt u het Meerjarenplan Wond Expertisecentrum Evean lezen.
Hier kunt u Samenwerkingsafspraken integrale wondzorg Evean lezen.
Hier kunt u meer lezen in de spreadsheet over het Wond Expertisecentrum.

Kennis delen met WEC
Het Wond Expertisecentrum stelt zich tot doel om kennis te verspreiden via scholingen en het organiseren van symposia. De scholingen/trainingen (op maat) worden verzorgd door verpleegkundig specialisten en wondconsulenten. Alle medewerkers van Evean worden minimaal één keer per drie jaar bijgeschoold. Dit heeft een verplicht karakter om zo te borgen dat de medewerkers goed op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. 

Kosten
Aan het organiseren van scholingen zijn kosten verbonden die via een factuur worden verrekend. De exacte kosten zijn afhankelijk van de wensen en inhoud van de scholingen. Als u interesse heeft in een of meerdere scholingen kunt u dit aanvragen. U ontvangt een vrijblijvende offerte.

Cliëntinformatie

Veelgestelde vragen