Sommige aandoeningen maken het dagelijks leven lastiger. U wilt blijven werken, maar uw handen doen pijn door de reuma. Of u heeft een beroerte gehad en weet thuis niet goed om te gaan met de rollator. De ergotherapeut zoekt met u naar mogelijkheden. Wat kunt u nog wel en wat is daarbij nodig?

Voor wie is het?

Voor wie is het?
Onze ergotherapeuten hebben veel kennis van, en ervaring met, specifieke aandoeningen en situaties. Zij kunnen u verder helpen bij:

Ergotherapie na een beroerte

Na een beroerte gaat u eerst revalideren. Eenmaal thuis komt u misschien nieuwe problemen tegen. U heeft moeite met het huishouden of met de rollator. De ergotherapeut helpt u om weer zo zelfstandig mogelijk in en om het huis te bewegen. Ook kan de ergotherapeut met u werken aan concentreren, organiseren, plannen en communiceren.

Ergotherapie bij COPD of astma

Bij een longaandoening is het belangrijk dat u energie bespaart. De ergotherapeut leert u hoe u bewust uw energie verdeelt over de dag. Bijvoorbeeld door activiteiten op een andere manier te doen, of op een ander tijdstip. De ergotherapeut helpt u keuzes te maken in wat voor u belangrijk is.

Ergotherapie bij chronische pijn

Bij chronische pijn kunt u minder aan dan u gewend was. De activiteitenweger is een hulpmiddel om uw dag te plannen. U leert uw energie te verdelen: welke dingen wil ik of moet ik en welke dingen kan ik? U probeert steeds iets meer te doen. De ergotherapeut leert u werken met deze activiteitenweger.

Ergotherapie bij chronische vermoeidheid

Bij chronische vermoeidheid kunt u minder aan dan u gewend was. De ergotherapeut leert u omgaan met de vermoeidheid tijdens het doen van dagelijkse activiteiten. Dit kan individueel bij u thuis, maar ook in de groep op locatie door het volgen van de cursus omgaan met vermoeidheid. Ook kan de ergotherapeut u leren hoe u uw energie het beste kan verdelen en hoe u uw dag het beste indeelt: welke dingen wil ik of moet ik en welke dingen kan ik? Een hulpmiddel daarbij kan zijn de activiteitenweger. 

Ergotherapie bij dementie

Bij lichte tot matige dementie gaan gewone dingen niet meer vanzelf. Zoals koffiezetten of aankleden. De ergotherapeut kijkt met u en uw partner of familie hoe u toch zo zelfstandig mogelijk blijft. U leert handelingen op een nieuwe of aangepaste manier aan. Ook legt de ergotherapeut de partner en familie uit hoe zij u kunnen begeleiden en zelf niet oververmoeid raken. Zo nodig probeert u technische hulpmiddelen  uit om langer zelfstandig thuis te wonen.

Ergotherapie bij Parkinson

Ook met Parkinson wilt u het liefst dingen blijven doen die belangrijk voor u zijn, zoals fietsen of werken. De ergotherapeut leert u hoe u dit aanpakt, misschien met wat aanpassingen. Ook kan de ergotherapeut u helpen om stress te verminderen, makkelijker te bewegen, structuur aan te brengen in uw dag en om te gaan met emoties of reacties uit de omgeving.

Ergotherapie bij reuma

Bewegen is belangrijk bij reuma. Hoe belast u de gewrichten op een verantwoorde manier? U krijgt uitleg over een goede (werk)houding. Ook leert u hoe u energie zo goed mogelijk verdeelt: wat wilt en moet u en wat kunt u? De ergotherapeut kan u adviseren over handige hulpmiddelen, zoals de (hand)spalk, en andere aanpassingen die het dagelijks leven makkelijker maken.

Advies over wonen en werken

De ergotherapeut kijkt met u of uw huidige woning of de woning die u op het oog heeft, geschikt voor u is. Past de woning ook nog bij u als u een dagje ouder wordt? Misschien moet u de badkamer of keuken aanpassen. De ergotherapeut geeft advies over wat mogelijk is en kan u adviseren of en waar u in aanmerking komt voor vergoedingen.

 

Bepaalde aanpassingen helpen om beter te kunnen werken. Bijvoorbeeld een hogere bureaustoel of een groter beeldscherm. In de zorg is goed tillen belangrijk. De ergotherapeut adviseert over werkplekken en werkhouding. Hij doet werkplekonderzoek en adviseert en begeleidt als er zaken worden aangepast. Ook adviseert de ergotherapeut over werkbelasting en energieverdeling. Meestal aan de hand van de activiteitenweger. Een vraag alleen gericht op werken wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering maar dient te worden betaald door de werkgever.

Advies over (vervoers)voorzieningen

Van tevoren weet u niet of een driewielfiets, scootmobiel of drempelhulp iets voor u is. De ergotherapeut kan samen met u onderzoeken of deze voorziening een geschikt hulpmiddel voor u is. U gaat bijvoorbeeld samen naar de winkel en kijkt of u met de scootmobiel door de gangpaden komt. Heeft u een nieuwe scootmobiel of driewielfiets? Dan leert de ergotherapeut u hoe u het middel veilig gebruikt. De ergotherapeut kan u helpen bij de aanvraag van een vervoersvoorziening.

Advies over energie verdelen (activiteitenweger)

Heeft u last van pijn of vermoeidheid, dan kan een activiteitenweger helpen om uw dag te plannen. U gebruikt bijvoorbeeld activiteitenkaarten, dag- of weekschema's of een agenda. U leert uw energie beter te verdelen. De activiteitenweger is er ook als app voor uw smartphone of tablet. Eventueel kijkt de ergotherapeut op afstand mee. De ergotherapeut leert u hoe u de activiteitenweger gebruikt.

(Technologische) hulpmiddelen die inzicht geven in gedrag en gewoontes

Met hulpmiddelen als bewegingssensoren of een bedmat met sensor krijgt u inzicht in het dagelijks ritme en de gewoontes van bijvoorbeeld uw moeder. Komt zij wel dagelijks in de keuken om te eten? Slaapt ze 's nachts door of dwaalt ze? U ontdekt welke zorg nodig is voor veilig wonen. Samen met de ergotherapeut kiest u hulpmiddelen uit de Thuis Pluskoffer en probeert ze twee weken uit.

Vallen voorkomen

Bent u dit jaar een of meerdere keren gevallen? Of bent u bang om te vallen? De ergotherapeut brengt de risicofactoren met u in kaart. Misschien is uw badkamer onveilig of kan u bepaalde dingen beter anders doen. De ergotherapeut geeft advies om vallen in het vervolg te voorkomen.

Ergotherapie na nieuwe heup of knie

Voor of na een operatie aan uw knie of heup kan het lastig zijn uzelf te redden thuis. De ergotherapeut leert u hoe u goed omgaat met uw beperking tijdens alledaagse handelingen. Zo blijft u zo zelfstandig mogelijk.

Ergotherapie bij botontkalking

Bij botontkalking (osteoporose) worden uw botten zwakker. U kunt gemakkelijker iets breken als u valt. Het is daarom belangrijk dat u zich zo veilig mogelijk in huis beweegt. U leert hoe u vallen voorkomt en hoe u veilig valt als het toch gebeurt. Ook geeft de ergotherapeut advies over aanpassingen in huis om valpartijen te voorkomen.

Ergotherapie bij hartfalen

Bij hartfalen pompt het hart niet genoeg bloed rond. Klachten zijn onder meer vermoeidheid en kortademigheid. Activiteiten als aankleden of tuinieren kunnen ineens te veel inspanning kosten. De ergotherapeut leert u om beter om te gaan met uw energie en activiteiten zo uit te voeren dat ze minder energie kosten. Ook kan de ergotherapeut u begeleiden en adviseren bij het gebruik van hulpmiddelen.

Ergotherapeuten met erkende opleiding

Alle ergotherapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).  Alle therapeuten volgen jaarlijks bijscholingen en nemen deel aan regionale netwerken.

Wat kost ergotherapie?

Heeft u een basisverzekering? Ergotherapie wordt maximaal tien uur per kalenderjaar vergoed.

Heeft u een aanvullende verzekering? Mogelijk worden extra uren vergoed. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Ergotherapie valt onder het verplicht eigen risico van de basisverzekering.

Een verwijzing is meestal niet nodig, vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Voor 2016 heeft Evean afspraken met alle zorgverzekeraars.

Waar is ergotherapie?

U kunt naar de ergotherapeut in een Paramedisch Centrum van Evean.