Thuiszorg

'Dankzij de thuiszorg kan ik in mijn buurtje blijven'

Introductie

U woont thuis en heeft ondersteuning nodig. Als mantelzorg niet (voldoende) mogelijk is, bekijken we samen welke zorg of hulp(middelen) u nodig heeft en wat u belangrijk vindt om prettig en veilig thuis te blijven wonen. Onze wijkverpleegkundigen en verzorgenden helpen u graag.

Thuiszorg

U woont graag thuis, maar heeft wel ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat u net uit het ziekenhuis komt en nog niet op de been bent. Of omdat u door ouderdom of ziekte niet meer alles zelf kunt. Het is dan fijn als mantelzorgers u helpen. Maar het kan zijn dat dat niet voldoende is. Samen met uw mantelzorger bekijken we welke aanvullende hulp u thuis nodig heeft.

Onze verzorging

De (wijk)verpleegkundige en/of verzorgende bekijkt samen met u of u met een hulpmiddel sommige dagelijkse handelingen nog zelf kunt doen. Bijvoorbeeld opstaan, naar bed gaan, wassen, aankleden, naar het toilet gaan, steunkousen aan- en uittrekken, medicijnen innemen. Als dit niet kan, helpt de verzorgende u.

Onze verpleging

Kunt u niet meer voor uzelf zorgen door een ziekte? Dan komt onze verzorgende of verpleegkundige bij u thuis en helpt u bijvoorbeeld met uw stoma, wondverzorging, pijnbestrijding, medicijnen geven, insuline spuiten of blaasspoelen. Ook bieden we specialistische zorg bij diabetes, kanker of COPD/astma.

Onze revalidatie

Na een ziekenhuisopname kan het zijn dat u in eerste instantie niet haar huis kunt om daar te herstellen. De revalidatie wordt dan aangeboden in een van onze revalidatielocaties. Maar als u na een tijdje al enigszins bent hersteld, kunt u ook thuis verder revalideren. Onder de noemer ambulante revalidatie krijgt u dan therapie/behandeling in zowel in uw eigen woonomgeving als bij Evean.

Wat kost thuiszorg?

Thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en onder de Wet langdurige zorg (WLZ). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Wel heeft u een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige van Evean. Voor 2024 heeft Evean contracten met alle zorgverzekeraars en het zorgkantoor van uw regio. 

Tarieven rondom PGB onderaanneming en particulier kunt opvragen bij zorgbemiddeling. 

Kosten bij niet tijdig afmelden
Indien u niet tijdig uw afwezigheid bij ons meldt, zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten van het zorgmoment bij u in rekening te brengen. Wij brengen alleen de tijd die voor het zorgmoment staat bij u in rekening, op basis van € 61,- per uur. Als u kunt aantonen dat u niet in staat was om u tijdig af te melden, bijvoorbeeld bij acute ziekenhuisopname, wordt u vrijgesteld van kosten.