Aanmeldportaal (sub-)acute ouderenzorg Zaanstreek

Patiënten voor eerstelijnsverblijf (ELV) hoog en laag complex (met een acute reden) en Crisis (Somatiek of PG) kunnen aangemeld worden voor tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis bij het Aanmeldportaal (sub-)acute ouderenzorg Zaanstreek. De triagisten van Evean helpen u graag verder via het telefoonnummer 088 3833399. 

Doel
Door middel van goede triage en coördinatie van (sub-)acute zorg voor ouderen willen we:

  • kwetsbare ouderen de juiste zorg op het juiste moment bieden;
  • verwijzers zo goed mogelijke ondersteunen bij de triage van (sub)acute zorgvragen;
  • de toegankelijkheid van de SEH en de klinische capaciteit van het ziekenhuis vergroten en voorkomen dat ouderen onnodig in het ziekenhuis verblijven.

Hoe werkt het?

  • U krijgt het signaal van een acute niet-medische zorgvraag voor een persoon vanaf 70 jaar en ouder. Er is geen diagnostiek nodig, maar vanuit een sociale indicatie of lichte zorgvraag is er wel direct zorg nodig. Er is sprake van spoed, binnen 48 uur kan een gevaarlijke situatie ontstaan. U verzamelt de informatie die nodig is voor de triage en belt het aanmeldportaal. NB: Het aanmeldportaal wordt niet ingezet voor reguliere plaatsing WLZ, GRZ, respijtzorg of crisis GGZ.
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn de triagisten van het aanmeldportaal via telefoonnummer 088 383 3399 bereikbaar. Mochten wij niet direct opnemen dan kunt u een boodschap achterlaten. U wordt binnen 15 minuten teruggebeld door de dienstdoende triagist.
  • Bij het aanmelden van een persoon met een acute niet-medische zorgvraag is het mogelijk om de verwijzing via Zorgdomein te maken. Indien u hiervoor kiest, is het tevens noodzakelijk om deze persoon telefonisch via het Aanmeldportaal aan te melden bij de dienstdoende triagist. Zorgdomein heeft doorgaans een langere doorlooptijd dan het Aanmeldportaal. 
  • Om de triage zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij u vooraf al het triageformulier door te nemen en de juiste gegevens paraat te hebben. Samen met u nemen we het triageformulier door, om een zorgvuldige afweging te maken hebben we veel informatie nodig. Eventueel nemen we contact op met de patiënt en/of mantelzorgers en/of betrokken thuiszorg om het beeld compleet te krijgen. De uitkomst van de triage is leidend voor de verdere afhandeling. 

Samenwerking
Zorgaanbieders Evean, De Zorgcirkel slaan samen met HZW-huisartsen, Zaans Medisch Centrum, Pennemes en Mennistenerf binnen het Netwerk (sub-)acute ouderenzorg Zaanstreek de handen ineen om de acute opvang voor ouderen te verbeteren in de regio Zaanstreek. Door de samenwerking is er sneller een spoedplaatsing mogelijk en is niet-medische acute zorg voor ouderen makkelijker bereikbaar. Zo kunnen we door deze samenwerking de gezamenlijke beschikbare capaciteit beter benutten en voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis moeten verblijven. Klik hier voor de flyer met meer praktische informatie.