Coördinatiepunt Ouderenzorg (incl Zaanstreek)

Zaanstreek geïntegreerd bij het Coördinatiepunt Ouderenzorg NH

Vanaf 4 maart 2023 is de Zaansteek geïntegreerd bij het Coördinatiepunt Ouderenzorg NH. Hiermee maken bij een volledige verbinding van twee veiligheidsregio’s en volgen we de juiste lijn in opschaling vanuit het ROAZ.

Vanuit het Coördinatiepunt Ouderenzorg NH geven wij de (sub)acute zorg voor kwetsbare ouderen op een effectieve manier vorm. Hiermee lopen we vooruit op en dragen we bij aan de ontwikkelingen rondom landelijke zorgcoördinatie. Als sinds het ontstaan van het Coördinatiepunt Ouderenzorg NH in 2018 staat de doorontwikkeling van de samenwerking in de regio centraal. Daarbij hebben we eerder (in 2022) al grote stappen gemaakt door NHN en Waterland met elkaar te verbinden. Hierdoor kunnen de inwoners van Waterland en Westfriesland, de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland al op ons rekenen. We werken samen met diverse ketenpartners zoals huisartsen, ziekenhuizen, GGZ en VVT organisaties. Vanuit het ROAZ is het Coördinatiepunt Ouderenzorg NH uitgeroepen tot best practice. Hiermee hebben we een stevig fundament in de regio gelegd.
Maar we staan niet stil: sinds deze week kunnen ook verwijzers in de Zaansteek in hun dagelijkse praktijk rekenen op onze expertise en ons overzicht.

Samen sterk
Binnen het Coördinatiepunt Ouderenzorg NH maken alle zorgpartijen zich sterk om in het hele verzorgingsgebied de juiste zorg op de juiste plek te bieden voor kwetsbare ouderen. Hierdoor wordt onder meer de gezamenlijke capaciteit beter benut, leiden we effectiever toe naar eerstelijnsverblijf en voorkomen we meer dat kwetsbare ouderen onnodig lang moeten wachten op de juiste zorg in een (sub)acute situatie of na een ziekenhuisopname.
Het Coördinatiepunt Ouderenzorg NH ondersteunt verwijzers in hun dagelijkse praktijk bij de triage van (sub)acute zorgvragen en maakt gebruik van data en expertise om te anticiperen op trends en ontwikkelingen.

Meer informatie?
Het Coördinatiepunt Ouderenzorg NH is bereikbaar op telefoonnummer 085 029 71 21 en via info@cpouderenzorgnh.nl. Het Coördinatiepunt Ouderenzorg NH is eveneens te vinden via Zorgdomein.