Evean Inclusiviteit

Drie locaties Evean gecertificeerd als Roze Loper locaties

De werkgroep Inclusiviteit feliciteert alle de Roze Loper locaties

Evean locaties Guisveld en Erasmushuis zijn al langere tijd gecertificeerd als Roze Loper locaties. Tijdens de audit van 2022 bewees locatie Rosariumhorst zich als derde Roze Loper locatie. De werkgroep Inclusiviteit feliciteert alle de Roze Loper locaties van harte met het behalen van de Roze Loper audit in 2022.

Marijn Muller, portefeuillehouder Inclusiviteit: “Het is mooi om te zien hoe het team van Rosariumhorst in het afgelopen jaar heeft kunnen meeliften op de ervaring die in Guisveld en het Erasmushuis al is opgedaan. Juist die samenwerking, het leren van elkaar, is bijzonder waardevol. Door elkaar te inspireren, kennis en ervaring te delen, kunnen we op steeds meer plekken een zo inclusief mogelijke woonomgeving bieden voor bewoners. Natuurlijk hopen we dat we tijdens de audit in 2023 een vierde locatie als Roze Loper locatie mogen toevoegen!”

In het komende jaar is het blijven investeren in mensen en aandacht houden voor de sensitiviteit belangrijk. Dat zit in duidelijke doelen stellen, maar ook de kleine details rondom alledaagse zaken.
Zo noemde de auditeur positieve punten als de inclusief geschreven vacatures die via recruiter Peter Kuijpers en zijn team intern en extern worden gedeeld. Maar ook het doorontwikkelen van inclusiveitsthema’s binnen bijvoorbeeld ontwikkelgesprekken. Voor het komende jaar is het van belang aandacht te blijven vragen voor inclusiviteit binnen én buiten onze organisatie. De werkgroep Inclusiviteit heeft als ambitie om in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een heldere visie en aanpak te ontwikkelen rondom dit thema. Van daaruit kunnen de ambities van Evean op het vlak van inclusiviteit in 2023 verder waar maken.

regenboogtaart_regenboogsalon