Eerste intramurale inspiratiesessie door team Evie in Rosariumhorst

ook intramuraal kan de inzet van zorgtechnologie helpend zijn

Langer zelfstandig thuis wonen en het vergroten van de zelfstandigheid. Met dat doel wordt zorgtechnologie in een extramurale situatie vaak ingezet.

Inmiddels worden er al zo’n 400 Medido’s,  54 Tessa’s en 55 Compaans ingezet bij cliënten in de thuiszorg. Steeds meer extramurale cliënten en naasten zien de voordelen in van zorgtechnologie, en we zien extramuraal dan ook stijgende cijfers. Maar ook intramuraal kan de inzet van zorgtechnologie helpend zijn.

De focus ligt intramuraal iets anders dan extramuraal: hier zetten we ook in op het bevorderen van de autonomie maar ook op ondersteuning van welzijn en arbeidsondersteunende inzet.

Tijdens een intramurale inspiratiesessie op locatie Rosariumhorst nam Niels Spiering, programmamanager Zorgtechnologie & Innovatie, de enthousiaste deelnemers mee in de mogelijkheden van zorgtechnologie voor hun specifieke locatie. Team Evie richt zich intramuraal vooral op het meekijken in een specifieke casus, om vervolgens te adviseren over de mogelijke toegevoegde waarde van een digitaal hulpmiddel. De intramurale zorgspecialist kan vervolgens een keuze maken waarmee een pilot gedaan kan worden, en blijft in de lead.

Op de vraag wie er zelf al gebruik maakt van slimme toepassingen wordt enthousiast gereageerd. Van GPS-trackers, elektrische gordijnen tot de beeldschermfiets op de locatie zelf.
Nog enthousiaster is de groep als men na een korte presentatie van Niels de verschillende zorgtechnologie producten mag uittesten.

Zo wordt er stilgestaan bij producten als de Genus Care, de Medido of Spencer medicijndispenser, de Freestyle Libre en de MOMO Bedsense.

Maar ook de VR-bril (VRelax) die cliënten rust of kalmering kan bieden met behulp van speciale software wordt gretig getest. Een praktische oplossing die haast iedereen zou willen inzetten in de ADL is de Helpsoq. Ook de Tessa dagstructuurrobot spreekt het team direct aan.

Niels: “De komende tijd gaan we als team Evie graag bij meer intramurale collega’s langs om hen te inspireren én om te luisteren naar waar de behoefte ligt. Door samen te leren en ontwikkelen kunnen we samen de intramurale zorg verder vooruitbrengen. Of het nu gaat om het vergroten van welzijn, of om het verminderen van de fysieke belasting van onze collega’s. Als team Evie denken we heel graag mee over de mogelijkheden die onze hulpmiddelen kunnen brengen.”

Op het Waterlandplein werkt team Evie hard aan het realiseren van een Evie ruimte waarin collega’s voor inspiratie- en educatiedoeleinden terecht kunnen.
Na de zomer wordt de Evie ruimte op feestelijke wijze geopend, en worden teams van harte uitgenodigd om (op afspraak) bij team Evie langs te komen.

Als team Evie denken we heel graag mee over de mogelijkheden die onze hulpmiddelen kunnen brengen