Evean en Philadelphia winnaars ‘Verpleeghuizen van de toekomst'

Betere zorg dankzij slim incontinentiemateriaal

Zorgorganisaties Evean en Philadelphia zijn als ‘Zorgvernieuwer 2019’ uitgeroepen tot winnaar van de challenge ‘Verpleeghuizen van de toekomst’. Dit maakte secretaris-generaal Erik Gerritsen van het Ministerie van VWS vandaag bekend tijdens het congres Zorg & E-Health in Den Haag.

Het duo heeft de titel te danken aan de succesvolle implementatie van het slimme incontinentiemateriaal ‘Abena Nova’ op twee afdelingen van verpleeghuis Evean Oostergouw in Zaandam. “Evean werd hierbij ondersteund door collega-organisatie Philadelphia Zorg, dat is betrokken bij de ontwikkeling van het slimme incontinentiemateriaal en het zelf al eerder invoerde.”

Incontinentiemateriaal met sensoren en een app
Abena Nova is voorzien van slimme sensoren, die het verzadigingsniveau van het incontinentiemateriaal van cliënten continu monitoren. Via een app kunnen zorgverleners meekijken met deze gegevens. En is het incontinentiemateriaal verzadigd, dan krijgt de verantwoordelijke zorgmedewerker automatisch een seintje op zijn of haar mobiele telefoon. Dit stelt medewerkers in staat om het incontinentiemateriaal van cliënten precies op het juiste moment te verschonen.

Belangrijkste resultaten: minder natte bedden, lagere werkdruk*
Gedurende de proef met het nieuwe incontinentiemateriaal nam het aantal natte bedden bij Evean met 76% af. Tegelijkertijd leidde het tot een verlaging van de werkdruk. Het gemiddelde aantal verschoningen ging van 3,5 omlaag naar 2,4 per bewoner per dag; een afname van 30%.

Deze veranderingen hebben een grote impact op zowel bewoners als medewerkers, legt Nicole Brink, Medewerker zorg en kwaliteit van Evean uit: “Bewoners hoeven niet meer in een nat en koud bed te liggen, en ervaren ook minder schaamte en onrust. Medewerkers hebben minder werk aan het verschonen van kleding en beddengoed. Dat scheelt niet alleen tijd, maar is ook een verlichting qua fysieke belasting.”

20% kostenbesparing, 28% tijdwinst*
In totaal hebben 12 bewoners van begin tot eind deelgenomen aan de challenge bij Evean Oostergouw. Op jaarbasis werd bij deze groep een netto kostenbesparing van € 46.000 en een tijdsbesparing van 1.609 uur aan continentiezorg gemeten; respectievelijk 20% en 28%.

“Euro’s en uren die we nu aan allerlei andere waardevolle zaken kunnen besteden”, aldus Ester van Holk, Locatiemanager Oostergouw. “En het is natuurlijk ook zeer relevant met het oog op de huidige arbeidsmarktsituatie. Net als alle andere instellingen in de zorgsector kunnen wij elk uur van iedere medewerker goed gebruiken.”

Duurzaamheidseffecten
Hoewel dit tijdens de challenge niet expliciet is gemeten, heeft slim incontinentiemateriaal naast de hierboven genoemde impact ook de nodige duurzaamheidseffecten. Volgens Milieuplatform Zorg bestaat 50% van de afvalstroom in verpleeghuizen uit incontinentiemateriaal. Dit betekent dat de totale afvalstroom in de verpleeghuiszorg zou kunnen verminderen met ongeveer 15%, als gevolg van een afname van het aantal verschoningen met 30%.

Samenwerking met partner voor succesvolle implementatie
Bij de challenge ‘Verpleeghuizen van de toekomst’ stond nadrukkelijk niet de technologische innovatie zelf centraal, maar inpassing daarvan in de dagelijkse werkprocessen van het personeel. Elke deelnemer werd daarom geacht een duo te vormen met een partner die de technologie al bewezen effectief gebruikte.

In het geval van Evean was deze partner Philadephia Zorg, dat het slimme incontinentiemateriaal al eerder succesvol implementeerde. “Philadelphia heeft ons in contact gebracht met producent Abena en ons gedurende het gehele traject ondersteund”, verklaart Nicole Brink. “We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring en adviezen van Philadelphia. Bijvoorbeeld dat je continu aandacht moet hebben voor de teams op de werkvloer, zodat medewerkers laagdrempelig en snel hulp kunnen vragen en aangemoedigd worden in hun werk.”

Aandacht voor cultuurverandering
De zorg staat niet bekend als de makkelijkste sector voor het invoeren van nieuwe technologieën. Evean heeft tijdens de challenge daarom veel aandacht besteed aan het aspect cultuurverandering.

“Op het eerste gezicht is slim incontinentiemateriaal een niet al te ingewikkelde innovatie om te implementeren, terwijl de voordelen overduidelijk zijn. Maar aan medewerkers vraag je wel om op een nieuwe manier te gaan werken. Voor vaste verschoonmomenten en bestaande routines komt een persoonsgerichte aanpak in de plaats. We hebben medewerkers daarom intensief betrokken bij het hele traject, en per team gekeken hoe we ze het beste konden faciliteren.”

* Bron cijfers: Eindverslag ‘Implementatie slim incontinentiemateriaal bij Evean Oostergouw’

Over Evean
Evean biedt zorg en ondersteuning in de kop van Noord-Holland, Zaanstreek/Waterland en Amsterdam-Noord. Naast intramurale verpleging en verzorging (Wlz), levert Evean onder andere eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg, thuiszorg, wijkverpleging, medisch specialistische verpleging thuis, nacht- en waakzorg, thuisbegeleiding, dagbesteding en verzorgd wonen. Evean maakt deel uit van Espria, een zorgorganisatie met 20.000 medewerkers.

Over Stichting Philadelphia Zorg
Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Philadelphia ondersteunt ruim 7.500 cliënten vanuit bijna 500 locaties in heel Nederland. Dat varieert van ambulante begeleiding tot zeer intensieve zorg.

Meer informatie: www.philadelphia.nl

Over Abena
Abena is een Deens familiebedrijf met ruim 1.700 medewerkers wereldwijd. In samenwerking met het Amerikaanse technologiebedrijf MediSens Wireless ontwikkelde Abena het slimme Abena Nova incontinentiemateriaal, dat in 2017 voor het eerst uitgebreid in de praktijk werd getest door Philadelphia Zorg. In 2018 won Abena ook al de Nationale Zorginnovatieprijs met dit slimme incontinentiemateriaal.

Meer over Abena: www.abena.nl

Meer over Abena Nova: www.abenanova.nl

Eindverslag over de implementatie