Evean Guisveld verwelkomt militaire verpleegkundigen en verzorgenden I

In navolging op de bijstand die Defensie verleent aan het Evean Eduard Douwes Dekker (EDD) zijn er ook verpleegkundigen en verzorgenden IG van Defensie gestart op Evean locatie Guisveld. De komende drie weken ondersteunen zij daar het personeel van het verpleeghuis. ‘Het is indrukwekkend om een groep mannen en vrouwen in uniform voor de deur te zien staan, zegt locatiemanager Jessica Zwart’. ‘Bij binnenkomst werden ze door ons verwelkomd maar ook door Militair Adviseur van de Veiligheidsregio majoor Peter Aelmans van Defensie’.

Jessica licht de bijstand toe. ‘Wij hebben in navolging van het EDD ook een aanvraag gedaan voor ondersteuning vanuit Defensie. Op de twee psychogeriatrische (PG) afdelingen van Guisveld, waar ouderen met dementie worden verzorgd, hebben we te maken met COVID- 19.

‘Naast zieke bewoners hebben we helaas ook te maken met bewoners die zijn komen te overlijden. Het werk is daarom zowel fysiek als emotioneel zwaar, aldus Jessica’. ‘In de wetenschap dat we nog langere tijd met het virus in Nederland te maken hebben, is het noodzakelijk om het personeel ondersteuning en aflossing te geven. De medewerkers van de afdelingen hebben het de laatste weken echt voor hun kiezen gekregen. De militairen, drie verpleegkundigen en drie verzorgenden IG zijn dan ook zeer welkom om goede zorg aan onze bewoners te kunnen blijven geven’.

Voordat het personeel van Defensie aan de slag kan, is er een briefing en een uitgebreide overdracht. Deze uitleg, met specifieke aandacht voor de persoonlijke beschermingsmiddelen, zorgt ervoor dat de collega’s van Defensie goed op de hoogte zijn van de werkwijze in het verpleeghuis, én de richtlijnen die Evean hanteert, zij meteen aan de slag kunnen gaan. De militairen zijn verdeeld over de twee PG-afdelingen en worden aan vaste personeelsleden gekoppeld om goed ingewerkt te kunnen worden. Peter Aelmans: 'Het is goed om de krachten te bundelen en zo samen zorg te bieden aan COVID-19-patiënten. Alleen ben je sterk, maar samen ben je sterker. De militairen zijn blij dat ze een steentje bij kunnen dragen aan het zorgpersoneel van Evean en daarmee ook de bewoners te helpen.'

De ondersteuning door Defensie is tot stand gekomen in samenwerking met Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en GHOR Zaanstreek-Waterland.