Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling

Op de persconferentie van 6 mei jl. kondigde minister De Jonge een pilot aan voor de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In iedere GGD-regio in Nederland (en dat zijn er 25) wordt daarvoor 1 verpleeghuis gekozen. In deze verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuis toegestaan. Zojuist is bekend geworden dat Evean Lishof de pilot locatie wordt voor het gebied Zaanstreek-Waterland. 

Ervaring opdoen voor een ruimere bezoekregeling in het land
Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan uit onderzoek en op de pilotlocaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig de bezoekregeling op steeds meer verpleeghuislocaties toepassen. Vanaf 11 mei gaat het onderzoek lopen. Evean Lishof start begin deze week met een aangepaste bezoekregeling. Als daarna uit de evaluatie blijkt dat dit kan, is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Dit wordt in de week vóór 25 mei door het kabinet besloten.

Marlies Ras, Teammanager Evean Lishof, “Ik ben blij dat de Lishof is uitgekozen als pilot locatie. Bewoners kijken zo erg naar het moment uit dat ze weer bezoek mogen ontvangen. Heel fijn dat Evean Lishof kan bijdragen aan het onderzoek om te kijken of en hoe dit mogelijk is. Voor medewerkers is dit wel een hele stap. We gaan er alles aan doen om hen hierin te begeleiden zodat dit zo veilig en verantwoord mogelijk is. ”

Voorwaarden
Verpleeghuizen kunnen pas in aanmerking komen als ze in ieder geval vrij van besmettingen zijn. Op Evean Lishof zijn helemaal geen positieve besmettingen geweest. Voor deelname is het daarnaast van belang dat de cliëntenraad, ondernemingsraad, het management en de specialist ouderengeneeskunde van de betreffende locatie hebben ingestemd. Gezamenlijk wordt alles op alles gezet om volgende week te starten.
Ook worden er onder andere voorwaarden gesteld ten aanzien van hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting. Bovendien is het belangrijk dat bij bezoek de anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Uiteindelijk heeft de directeur Publieke Gezondheid van de GGD-regio Zaanstreek-Waterland vandaag besloten dat Evean Lishof mag beginnen met de aangepaste bezoekregeling.

Bezoekersregeling op andere locaties
De bezoekersregeling op de andere locaties blijft gelijk. Dat betekent dat hier nog geen bezoek wordt toegestaan. Op veel locaties zijn intussen de raambezoeken al op gang gekomen. Samen met het bellen en beeldbellen zorgt dit voor enige verlichting voor de bewoners en familieleden. Hopelijk draagt onze deelname aan de pilot ertoe bij dat er straks ook op andere locaties weer bezoek wordt toegestaan.