Hackaton Evean 2022

De toekomst van de zorgprofessional bij Evean

Hackaton Evean: We zijn van start!

Het huidige zorgsysteem loopt vast; de krapte op de arbeidsmarkt neemt steeds verder toe, het ziekteverzuim is hoog en het aantal zorgbehoevenden blijft stijgen. We zullen slim en anders moeten gaan werken om in de toekomst met minder professionals, toch duurzame en kwalitatieve ouderenzorg te kunnen blijven leveren! Wat betekent dat voor de formele en informele zorg rondom een cliënt? Welke disciplines en vaardigheden heb je dan minimaal nodig? Hoe zorgen we voor voldoende en vitale medewerkers? ​Hoe kunnen we de werkdruk verlagen?

Vandaag vindt de Evean Hackaton plaats, waarin ‘De toekomst van de zorgprofessional bij Evean' centraal staat. 100 collega’s gaan samen met vertegenwoordigers van partijen uit de zorgketen hiermee aan de slag. Het doel is om, met een zo breed mogelijk perspectief, te werken aan concrete ideeën die we ook echt in de praktijk kunnen gaan uitvoeren. Op naar een mooie innoverende dag!