Levendige kick-off Wet zorg en dwang ambulant Zaanstreek-Waterland

Op 14 maart vond de kick-off plaats van de ketensamenwerking Wet zorg en dwang (Wzd) ambulant voor Zaanstreek-Waterland in de Stoomhal in Wormer. Het was een interessante en vooral levendige bijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en beroepsgroepen. De essentie van de wet werd door gastspreker en theatermaker Jan van der Hammen met een kort toneelspel en enkele praktijkvoorbeelden onder de aandacht gebracht. Dat was heel illustratief en verhelderend.

Met de ketenpartners De zorgcirkel, Zorgroep Zaanstreek, SWZP en HZW werd tijdens de kick-off de handreiking Wet zorg en dwang ambulant gepresenteerd. Samen hebben we deze handreiking opgesteld. In de handreiking staan richtlijnen hoe te handelen bij de overweging om onvrijwillige zorg in te zetten bij mensen met dementie in de thuissituatie. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang  is ‘nee, tenzij…’ Daarbij wordt gekeken naar alternatieven en de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg. Door de gemaakte afspraken kan goede en verantwoorde (onvrijwillige) zorg worden geboden. De huisarts, (wijk)verpleegkundige en de casemanager vormen de spil in de afweging om te zoeken naar alternatieven en onvrijwillige zorg te voorkomen.

Samenwerking verder verbeteren

Met de kickoff is het startsein gegeven om binnen de keten met de handreiking aan de slag te gaan bij (de overweging van inzet) onvrijwillige zorg in de thuissituatie. Het komende jaar wordt in de keten gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking omtrent de Wet zorg en dwang ambulant. Hiertoe worden uiteraard ook de ervaringen uit de praktijk meegenomen. Voor Evean volgt nog een verdieping op de kick-off om meer medewerkers hierover te informeren.

Vragen?

Heb je vragen over de Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg? Mail naar wzd@evean.nl.