Sociaal kader Espria zet in op behoud van medewerkers

Sociaal kader Espria zet in op behoud van medewerkers

Voor alle zorgorganisaties (waaronder Evean) en bedrijfsonderdelen heeft Espria samen met de vakbonden een Sociaal Kader opgesteld gericht op duurzame inzetbaarheid. “In ons Sociaal Kader gaan we uit van het investeren in en behoud van medewerkers. Dit is helemaal in lijn met onze visie op mens en werk.” aldus Petra de Rijke, als directielid van Espria verantwoordelijk voor de totstandkoming. “In ons kader hebben we uiteraard goede afspraken opgenomen over het veiligstellen van de positie van werknemers bij eventuele toekomstige organisatieveranderingen. Maar belangrijker vinden we dat we met de bonden hebben vastgelegd hoe we voortdurend invulling geven aan het investeren in behoud en ontwikkeling van medewerkers, in plaats van in hun vertrek. Deze insteek en invulling van ons Sociaal Kader zien we als onderdeel van onze verantwoordelijkheid vanuit goed werkgeverschap.” 

Onder de noemer Duurzame inzetbaarheid bevat het Sociaal Kader Espria innovatieve afspraken over loopbaanontwikkeling, leren en opleidingen. De ambitie is zoveel mogelijk werknemers te behouden voor de zorg. Het Sociaal Kader geldt per 1 juni ’21 voor een periode van vijf jaar. 

Lees hier meer         

* Bestuurders van FNV en FBZ vertegenwoordigden de betrokken vakbonden FNV, CNV, Nu’91, FBZ en RMU. De ledenraadplegingen van de deelnemende vakbonden hebben geleid tot instemming met het Sociaal Kader Espria. De ledenraadpleging van Nu’91 is nog gaande en zal 10 juni as. zijn afgerond. Verwacht wordt dat dan ook Nu’91 het kader kan ondertekenen. Het sociaal kader is al wel rechtsgeldig omdat de andere bonden al hebben ingestemd en getekend.