Uniek Strategisch Partnerschap tussen Zilveren Kruis en Evean  

SAMEN streven we naar een duurzaam nieuw zorglandschap

We zijn blij te melden dat wij afgelopen week met Zilveren Kruis een strategisch partnerschap zijn aangegaan. Met deze bijzondere samenwerking willen beide partijen gezamenlijk de kwaliteit en toegankelijkheid van de ouderenzorg in de toekomst blijven waarborgen. 

Het Nederlandse zorgstelsel staat voor uitdagingen. De vraag naar zorg neemt toe als gevolg van de vergrijzing, terwijl er tegelijkertijd een tekort is aan zorgverleners vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom is het van groot belang dat zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars een duurzame transitie in gang zetten. Hierbij we hebben iedereen heel hard nodig. We moeten het echt samen doen en elkaar versterken. Dit deden we al intensief met elkaar, met onze partners in de regio, maar vanaf nu via dit unieke Strategisch Partnerschap ook met Zilveren Kruis. 

De visie en aanpak van Evean heeft Zilveren Kruis het vertrouwen gegeven dat Evean de juiste partner is om intensief mee te gaan samenwerken. Bij Evean zien wij ontwikkeling als de basis voor het welbevinden van ouderen: persoonlijke ontwikkeling van iedereen binnen Evean én ontwikkeling op het gebied van innovaties. Hiervoor hebben wij alle specialismen in huis. Van voorkomen van zorg tot zorg bij de laatste levensfase, bij voorkeur thuis en bij ons in huis als het niet anders kan. Wij weten welke specialistische ondersteuning onze cliënten nodig hebben door de juiste aandacht, benodigde zorg en ondersteunende innovaties te combineren. 

Het hoofddoel van deze samenwerking tussen Evean en Zilveren Kruis is het versnellen van de duurzame transitie, met een sterke focus op innovatie. Innovatie wordt hierbij ruimer gezien dan alleen technologische ideeën. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt, zal onder andere gekeken worden naar een grotere inzet van het informele netwerk, verplaatsing van intramurale zorg naar huis, ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te blijven, versnelde implementatie van digitale zorg en zorgtechnologie en samenwerking binnen en buiten de regio.     

SAMEN streven we naar een duurzaam nieuw zorglandschap waarin we kwalitatieve zorg voor iedereen kunnen garanderen.