Video Passende zorg in de thuiszorg voor onze verwijzers in de keten

Cliënten en hun naasten staan bij ons centraal. Het gaat om hun leven, hun welbevinden, hun wensen, hun keuzes. Onze professionals geven daar vanuit betrokkenheid invulling aan. Samen kiezen en zorgen, daar gaat het om. Nu en zeker ook in de toekomst staat Passende zorg centraal.

Zorgvragen in Nederland worden steeds complexer, mensen worden ouder en het aantal chronisch zieken stijgt. Allemaal factoren die leiden tot een toename van de zorgvraag in Nederland en tot hogere zorgkosten. Mensen willen langer zelfstandig blijven (wonen). Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking naar verhouding af, wat wil zeggen dat we in de toekomst meer en complexere zorg moeten verlenen met evenveel of misschien wel minder medewerkers.

Passende zorg is gebaseerd op onderstaande 4 speerpunten, welke in de video worden toegelicht. De nadruk ligt hierbij op de thuiszorg / wijkverpleging.

  • Waardegedreven zorg
  • Juiste zorg op de juiste plek
  • Gezondheid in plaats van ziekte
  • Samen (samen beslissen, samen werken)

Deze video is ontwikkeld door de thuiszorgorganisaties: Magenta, Omring, ViVa! Zorggroep, Woonzorggroep Samen, Zorgcirkel en Evean.

Voor vragen kunt u terecht bij: passendezorg@evean.nl