Wijkoverleg project EOS draagt bij aan betere samenwerking

Passende zorg leveren en cliënten samen optimaal ondersteunen

In 2022 startten Omring, Evean en Woonzorggroep Samen project EOS:  Het opzetten van herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging. De projectorganisatie bracht twee wijken in kaart om de samenwerking op het gebied van preventie, praktijkvariatie en positieve gezondheid te verbeteren. De projectgroep van pilotwijk Wieringerwerf vertelt over de bereikte mijlpalen.

Foto v.l.n.r. Margo Huiberts (Omring), Sabine List (Evean), Miranda van Zoolingen (Woonzorggroep Samen)

“Na het uitvoeren van een wijkanalyse ontwikkelden we een sociale kaart en een plan van aanpak,” vertelt Margo Huiberts, wijkverpleegkundige bij Omring. “Omdat veel wijkbewoners aangaven te zoeken naar de juiste zorg, wilden we in eerste instantie een consultatiepunt in de wijk oprichten. Na een aantal gesprekken met andere zorgorganisaties zoals Wonen Plus Welzijn en InCluzio, zijn we hiervan afgestapt en hebben we ervoor gekozen om te beginnen met het opzetten van een wijkoverleg voor alle verschillende zorgaanbieders binnen de wijk Wieringerwerf.”

Kick-off
“Op 17 januari was de kick-off van het wijkoverleg,” vult Miranda van Zoolingen, wijkverpleegkundige bij Woonzorggroep Samen, aan. “We kwamen samen met afgevaardigden van een groot aantal zorgorganisaties en zorgdisciplines om kennis met elkaar te maken en te inventariseren welke behoeftes er liggen bij de aanwezige zorgdisciplines.” “Tijdens die eerste bijeenkomst bleek al gelijk dat we veel beter de handen ineen kunnen slaan dan opnieuw het wiel uit te vinden,” aldus Sabine List, wijkverpleegkundige bij Evean. “Veel organisaties hebben dezelfde goede ideeën voor de wijk en door die samen op te pakken, kunnen we onze tijd en middelen veel beter en efficiënter gaan inzetten.”

Optimale ondersteuning voor de cliënten
Margo: “Dit regelmatige contact zorgt ervoor dat we cliënten samen gerichter zorg kunnen bieden. Door structureel overleg weten we van elkaar waar we mee bezig zijn. Hierdoor verlopen doorverwijzingen efficiënter. Een ander groot voordeel is dat we overlap in de zorg voorkomen. Project EOS zorgt voor ervoor dat we beter passende zorg leveren en cliënten samen optimaal ondersteunen.”