Wonen met zorg in Amsterdam Zuidoost

Samenwerking Woonzorg Nederland en Evean;

Woningcorporatie Woonzorg Nederland en zorgorganisatie Evean ondertekenden op 6 mei jl. een samenwerkingsovereenkomst voor een woonconcept met zelfstandige seniorenwoningen met beschikking tot 24-uurszorg en ondersteuning. In het wooncomplex Henriette Roland Holst in Amsterdam Zuidoost kunnen senioren terecht die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, maar graag zo zelfstandig mogelijk willen blijven wonen.

Door de samenwerking tussen Woonzorg Nederland en Evean kunnen senioren straks gebruikmaken van het nieuwe woonconcept met zelfstandige woningen. De woningen zijn bestemd voor senioren, die behoefte hebben aan zorg en ondersteuning en graag thuis willen blijven wonen. Het gaat hierbij niet alleen om zorg, maar het woonconcept is ook juist gericht op senioren die behoefte hebben aan sociaal contact, ondersteuning in de dagstructuur, maaltijd en ritme. De 40 seniorenwoningen die hiervoor ingezet worden, waar toewijzing wordt verzorgd door Evean, zijn geschikt voor twee personen en bestemd voor senioren met een Wlz-indicatie. Hun partner hoeft géén Wlz-indicatie te hebben.

Nieuwe manier van wonen met zorg en ondersteuning
Zorgorganisatie Evean en woningcorporatie Woonzorg Nederland slaan de handen ineen voor een nieuwe manier van wonen met zorg en ondersteuning; De G’oudGeregeld woonvorm ontwikkeld door Woonzorg Nederland. Deze nieuwe woonvorm betreft zelfstandig wonen met de beschikking van zorg en ondersteuning op indicatie. De G’oudGereld woonvorm werkt vooral door de verbinding tussen de bewoners zelf, Woonzorg Nederland en Evean.

Evean GewoonThuis van Evean
De bewoners in deze woningen, met een extra zorg- en ondersteuningsbehoefte, kunnen rekenen op de zorg en ondersteuning van het Evean GewoonThuis team, via het Volledig Pakket Thuis. Senioren krijgen onder andere ondersteuning door een ThuisSupporter in zelfzorg, dagstructuur, een praatje en gezelschap, hulp in de huishouding en andere activiteiten. En als het nodig is komt de verzorgende/

verpleegkundige langs voor bijvoorbeeld medicijnen, injecties en wondverzorging. Ook de maaltijden worden georganiseerd vanuit het pakket.

Extra ondersteuning voor het hele wooncomplex
Het wooncomplex Henriette Roland Holst zelf bestaat uit 220 seniorenwoningen, die Woonzorg Nederland verhuurt aan senioren die nog zelfstandig kunnen wonen met en zonder zorgvraag. In het Henriette Roland Horst wonen veel huurders zelfstandig. Ook voor hen biedt deze samenwerking extra ondersteuning, wanneer daar behoefte aan is. De goede samenwerking tussen Evean en Woonzorg Nederland levert een mooi pakket aan diensten, om ervoor te zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Hiermee geven we invulling aan het beleid vanuit gemeente Amsterdam met betrekking tot de Lang Leven Thuisflats.

De ThuisSupporter en actieve bewoners samen
Een voorbeeld van extra ondersteuning is de ThuisSupporter van Evean voor zowel begeleiding thuis als buitenshuis. Ook worden actieve bewoners uitgenodigd om wat aandacht te geven aan de kwetsbaardere buur. Bijvoorbeeld door samen een kop koffie te drinken of samen naar de ontmoetingsruimte in het Henriette Roland Holst te gaan.  De ene huurder kan op deze manier langer meedoen aan het sociale leven. Voor de andere huurder is het waardevol om iets voor de buurman of buurvrouw te betekenen. Evean en Woonzorg Nederland hopen ook andere huurders en hun naasten regelmatig te mogen verwelkomen in het complex en de ontmoetingsruimte.