Ziekenhuis, huisarts en thuiszorg begeleiden coronapatiënt

in één digitale omgeving bij vervroegd ontslag uit ziekenhuis

Dankzij nauwe samenwerking tussen Amsterdamse ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties kunnen coronapatiënten sinds eind vorig jaar na opname sneller naar huis. In januari kwam hier een verbetering bij: voor deze patiënten – die met extra zuurstof en medicijnen onder begeleiding van hun huisarts thuis verder aansterken – wordt gebruikgemaakt van cBoards. Een digitaal platform voor de patiënt en alle betrokken zorgverleners. Zo heeft iedereen dezelfde informatie, is communicatie laagdrempelige en houdt de patiënt eenvoudig overzicht.

In Amsterdam werken ziekenhuizen, thuiszorg en huisartsen nauw samen. Dankzij deze goede samenwerking kunnen coronapatiënten die al grotendeels hersteld zijn, maar nog extra zuurstof en medicijnen nodig hebben, eerder naar huis uit het ziekenhuis. De patiënten ontvangen vóór het ontslag naar huis een saturatiemeter. In het ziekenhuis wordt hiermee alvast geoefend samen met de verpleegkundige.
Sinds november konden dankzij deze samenwerking 50 patiënten vanuit OLVG sneller naar huis. In heel Amsterdam gaat het inmiddels om meer dan 140 patiënten.

In januari is gestart met het digitale samenwerkingsplatform cBoards. De eerste 15 patiënten die hiervan gebruikmaakten kwamen van OLVG. Groot voordeel van dit platform is dat de betrokken zorgpartijen gemakkelijk gegevens kunnen uitwisselen en zo de gezondheid van de patiënt nauw kunnen blijven volgen. Tegelijk heeft de patiënt er profijt van. Op het platform staan alle relevante medische data en ook video’s en diverse folders onder meer over het ontslag naar huis en het gebruik van de saturatiemeter.

Huisarts en patiënt enthousiast
Charlotte Heidsma, normaal gesproken ANIOS op de afdeling Chirurgie, sprong bij op een corona-afdeling in OLVG. Voor de patiënten die voldoende stabiel waren om met extra zuurstof eerder naar huis te kunnen, nam zij contact op met de huisartsen om hen te informeren over de digitale samenwerking. “Vrijwel alle huisartsen die ik sprak waren direct positief over deze nieuwe wijze van monitoren van coronapatiënten thuis. Omdat de uitrol van cBoards versneld plaatsvond waren nog niet alle huisartsen bekend met dit digitale platform, maar degenen die er al wel mee werkten waren stuk voor stuk enthousiast.” Datzelfde enthousiasme zag Charlotte bij de patiënten. “Ze begonnen direct met oefenen met de saturatiemeter en de app. Thuis kun je je eigen leven weer oppakken en voel je je toch minder patiënt.”

Voor alle betrokken zorgpartijen inzichtelijk
Voor het gebruik van het digitale platform hoeft de patiënt niets extra’s te doen: de patiënt meet driemaal daags de zuurstofwaarden in het bloed. Deze worden automatisch in het systeem ingeladen. Zo zijn de saturatiemetingen volledig inzichtelijk voor zowel de eigen huisarts, als voor de thuiszorg  en het ziekenhuis. Vragen stellen aan de zorgprofessionals doen patiënten eenvoudig via een chatfunctie..

Juiste zorg op de juiste plek
Dat zorgverleners uit drie domeinen, samen met de patiënt én de mantelzorger in één digitale omgeving actief zijn, is uniek. En draagt eraan bij om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Huisarts Nora Janning vertelt dat ze het heel prettig vond werken. “Mijn patiënt stond al in het systeem toen ze uit het ziekenhuis werd ontslagen, met alle relevante informatie op één plek. En ook voor de patiënt werkte het goed. Ze vond het zelf meten van haar saturatie geen probleem.”
Deze nieuwe vorm van virtueel samenwerken zorgt ervoor dat de ziekenhuizen ontlast worden, omdat de regie eenvoudig aan de huisarts wordt overgedragen. En voor de patiënt is het grote voordeel dat hij of zij sneller thuis in de eigen omgeving is.

Kansen voor de toekomst
Voor de toekomst biedt dit ‘Amsterdamse model’ eveneens kansen. Ook wanneer het coronavirus onze samenleving niet langer in zijn greep houdt, kunnen dankzij deze manier van samenwerken patiënten vaker en beter thuis behandeld en/of op afstand gemonitord worden. En met de huisarts in de lead kan dit zorgen voor een verminderde druk op de tweedelijnszorg.

De samenwerkende organisaties zijn Amsterdam UMC, OLVG, BovenIJ ziekenhuis, Cordaan, Amstelring, Evean, Buurtzorg, huisartsenorganisaties aangesloten bij de Amsterdamse Huisartsen Alliantie, Huisartsenposten Amsterdam en Huisartsenkring Almere/Amsterdam. Mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis.