De (lokale) cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van Evean. Iedere zorginstelling is wettelijk verplicht een cliëntenraad in te stellen. Deze wet (de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, kortweg de Wmcz) regelt de medezeggenschap van cliënten. De raad bekijkt kritisch of iedere cliënt wel de zorg krijgt die hij nodig heeft. Ook beslissingen van hogerhand of nieuw beleid neemt de (lokale) cliëntenraad onder de loep. Alle verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg van Evean hebben een eigen (lokale) cliëntenraad. Ook is er een overkoepelende, regionale cliëntenraad.

Met welke onderwerpen houdt de (lokale) cliëntenraad zich bezig?

De (lokale) cliëntenraad denkt en praat mee over:

  • de kwaliteit van de zorg in huis of wijk
  • het beleid van Evean waar cliënten mee te maken krijgen
  • de dagelijkse zaken zoals maaltijden en activiteiten
  • de veiligheid en hygiëne in het verzorgings- of verpleeghuis
  • nieuwe ontwikkelingen in de zorg (bijvoorbeeld nieuwe wetgeving)
  • de informatie die Evean aan de cliënten geeft en alle andere zaken waar zij tegenaanlopen