Cliëntenraad

'In de cliëntenraad heb ik invloed op hoe mijn moeder wordt verzorgd'

U thuis voelen bij Evean gaat om zorg en alles wat daarmee samenhangt. Als bijvoorbeeld een activiteit wordt afgeschaft of de warme maaltijd is altijd te gaar en voorgekookt dan kan dat invloed hebben op uw welbevinden. Daarom is het belangrijk dat u uw wensen, behoeften en ongenoegens kenbaar kunt maken. Niet alleen als u cliënt bent bij Evean, maar ook als u iemand kent die cliënt is, zoals uw moeder, vader, oom of vriend. Praat mee in de (lokale) cliëntenraad. Deze komt op voor de belangen van cliënten van Evean.

Al onze verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg hebben een eigen (lokale) cliëntenraad. Daar zijn we wettelijk toe verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). De raad bekijkt kritisch of iedere cliënt de zorg krijgt die hij nodig heeft. Ook beslissingen van hogerhand of nieuw beleid neemt de (lokale) cliëntenraad onder de loep.

Wat doet de (lokale) cliëntenraad?

De leden van de (lokale) cliëntenraad komen regelmatig bij elkaar om te bespreken wat er gebeurt bij Evean, zowel in de verpleeg- en verzorgingshuizen als in de thuiszorg. Ze bespreken het locatiebeleid van Evean kritisch en beoordelen of de belangen van cliënten voldoende aandacht krijgen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management/directie. Ook luistert de (lokale) cliëntenraad goed naar wat er leeft en speelt onder cliënten zelf. Deze signalen geeft de raad weer door aan Evean.

De (lokale) cliëntenraad denkt en praat mee over:

  • de kwaliteit van de zorg in huis of wijk
  • de maatregelen / het beleid van Evean waar cliënten mee te maken krijgen
  • de dagelijkse zaken, zoals maaltijden en activiteiten
  • de veiligheid en hygiëne in het verzorgings- of verpleeghuis
  • nieuwe ontwikkelingen in de zorg (bijvoorbeeld nieuwe wetgeving)
  • de informatie die Evean aan de cliënten geeft en alle andere zaken waar zij tegenaanlopen

Al jaren klaagde de cliëntenraad van Guisveld over de voorgekookte, uniforme maaltijden. Getergde bewoners noemden het zelfs ’gaarkeukenzooi’. De cliëntenraad heeft zich sterk gemaakt voor een smakelijk alternatief. Er is nu een kok in dienst. Hij snijdt een uitje bij het eten, maakt er een jus bij. En het eten wordt nu in schalen opgediend, zodat de mensen het zelf kunnen opscheppen. 'Ons verzorgend personeel en de bewoners eten nu samen. En zien eten, doet eten. Het is goed voor de mensen’', zegt Bert Degenhart Drenth, voorzitter cliëntenraad Guisveld.

Wie zitten er in de (lokale) cliëntenraad?

Elke (lokale) raad telt minimaal vijf en maximaal tien leden. Leden zijn cliënten zelf of vertegenwoordigers, zoals partners, kinderen, andere familieleden, mantelzorgers of vrijwilligers. In de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek/Waterland kunnen ook andere geïnteresseerden uit de wijk zitting nemen in de raad.

Regionale Cliëntenraad Evean

De Regionale Cliëntenraad Evean (RCE) is de overkoepelende raad waarin bijna alle lokale cliëntenraden van Evean zijn vertegenwoordigd. De RCE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Evean. De RCE adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over Evean-brede aangelegenheden en beleid. Daarnaast biedt de RCE een platform voor de aangesloten lokale cliëntenraden.

Centrale cliëntenraad Espria

Twee leden van de Regionale Cliëntenraad Evean maken deel uit van de Centrale Cliëntenraad Espria (CCR), de organisatie waar Evean toe behoort. Deze raad heeft rechtstreeks contact met de Raad van Bestuur van Espria en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over Espria-brede aangelegenheden en beleid.

Meepraten?

Als lid van de (lokale) cliëntenraad komt u op voor de belangen van alle cliënten. Een belangrijke taak. Ervaring in raadswerk is niet nodig. U doet het werk vrijwillig. Wel ontvangt u een bescheiden onkostenvergoeding en kunt u reiskosten declareren. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.