Coronavaccinatie

Actuele informatie over Coronavaccinatie

Vaccinatie COVID-19

Laatst gewijzigd: 13 januari 2021

De komende tijd kunt u hier informatie vinden over de Covid-19 vaccinatie.

Vaccinatie bewoners bij Evean
Het vaccineren van bewoners gaat zeer binnenkort bij Evean van start. Het gaat hier alleen om bewoners waarvan de hoofdbehandelaar de specialist ouderengeneeskunde is. In afstemming met de Regionale Cliëntenraad Evean worden deze week de brieven verstuurd aan de bewoners van de verpleeghuizen of hun wettelijk vertegenwoordigers. Deze brief bevat informatie over de vaccinatie en een toestemmingsformulier.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer Evean de vaccins ontvangt en mag starten. Dit verwachten we wel op heel korte termijn te horen. Binnen Evean wordt een vaccinatieteam gevormd, dat op de locaties langsgaat om bewoners te vaccineren.

Het vaccinatietraject voor Evean-bewoners waarbij de huisarts de hoofdbehandelaar is, start volgens de minister vanaf 25 januari.

Vaccineren medewerkers van Evean
In Amsterdam zijn 11 januari jl. onze eerste collega’s gevaccineerd. In totaal hebben die dag in Nederland 35.500 zorgmedewerkers hun coronavaccinatie ontvangen. In de komende periode ontvangen veel verpleeghuismedewerkers van Evean, ook in andere plaatsen in ons werkgebied, hun vaccinatie. Een heel mooie stap op weg naar een einde aan deze coronapandemie!

Deze situatie blijft aan wijzigingen onderhevig. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en passen de richtlijnen aan waar nodig. Houd deze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

 

Veelgestelde vragen over het vaccinatieprogramma: