Coronavaccinatie

Actuele informatie over Coronavaccinatie

Vaccinatie COVID-19

26 mei 2021

De bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn inmiddels goeddeels gevaccineerd. Er vindt binnenkort nog "een veegronde" plaats voor bewoners die nog geen vaccinatie hebben kunnen ontvangen. Er wordt nog bekeken hoe we in de toekomst structureel met de vaccinaties om kunnen gaan. 

De clienten van de thuiszorg krijgen per doelgroep een oproep van de huisarts of GGD om zich te laten vaccineren. Zie hiervoor de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid
 

22 februari 2021
De komende tijd kunt u hier informatie vinden over de Covid-19 vaccinatie.

Coronavaccinatie van Evean-bewoners van start!

Vandaag is in Evean-Oostergouw de lang verwachte vaccinatie van bewoners van start gegaan. De komende dagen volgen ook de andere locaties. Vanwege de beperkte houdbaarheid van de vaccins is een strakke planning gemaakt. Merel Ligthart: “We hopen deze eerste vaccinaties in 3 dagen af te ronden!”

Merel Ligthart, manager behandelzaken: “Afgelopen week mochten wij de vaccins bij het RIVM bestellen. Vandaag om 10.30 uur hebben we de vaccins ontvangen. De batch is gecontroleerd en goed bevonden. Toen druppelden de deelnemers van de vaccinatieteams binnen. Met een kop koffie erbij is een briefing voor de hele groep gedaan. Daarna zijn de administrateurs nog apart gebriefd”.

De aanpak van de vaccinatie is door een team van verschillende specialisten van Evean voorbereid met een vaccinatie draaiboek. Merel Ligthart (Voorzitter en Manager Behandelzaken), Nina Koehncke (Specialist Ouderengeneeskunde), Martin Kwaks (praktijkverpleegkundige), Amanda Vlaardingerbroek (adviseur veiligheid Evean) en Janine Schaar (ziekenhuisapotheker van het ZMC) namen hieraan deel.

Evean heeft 3 prikteams die alle 12 verpleeghuislocaties van Evean afgaan. De planning is om dit in 3 dagen af te ronden. De bewoners reageren over het algemeen positief op de vaccinaties. “Er zijn erbij die er echt om staan te springen”, aldus Merel.

11 januari 2021

Vaccinatie bewoners bij Evean
Het vaccineren van bewoners gaat zeer binnenkort bij Evean van start. Het gaat hier alleen om bewoners waarvan de hoofdbehandelaar de specialist ouderengeneeskunde is. In afstemming met de Regionale Cliëntenraad Evean worden deze week de brieven verstuurd aan de bewoners van de verpleeghuizen of hun wettelijk vertegenwoordigers. Deze brief bevat informatie over de vaccinatie en een toestemmingsformulier.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer Evean de vaccins ontvangt en mag starten. Dit verwachten we wel op heel korte termijn te horen. Binnen Evean wordt een vaccinatieteam gevormd, dat op de locaties langsgaat om bewoners te vaccineren.

Het vaccinatietraject voor Evean-bewoners waarbij de huisarts de hoofdbehandelaar is, start volgens de minister vanaf 25 januari.

Vaccineren medewerkers van Evean
In Amsterdam zijn 11 januari jl. onze eerste collega’s gevaccineerd. In totaal hebben die dag in Nederland 35.500 zorgmedewerkers hun coronavaccinatie ontvangen. In de komende periode ontvangen veel verpleeghuismedewerkers van Evean, ook in andere plaatsen in ons werkgebied, hun vaccinatie. Een heel mooie stap op weg naar een einde aan deze coronapandemie!

Deze situatie blijft aan wijzigingen onderhevig. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en passen de richtlijnen aan waar nodig. Houd deze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

 

Veelgestelde vragen over het vaccinatieprogramma: