Heeft u een klacht?

Indien het voor u om welke reden dan ook niet mogelijk of niet wenselijk is zelf een klacht in de organisatie op te lossen, bijvoorbeeld direct met de betreffende teammanager of regiomanager, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Evean.

Heeft u een klacht? Laat het ons weten
Wil je gemakkelijk weten welke stappen je kunt zetten? Bekijk hier de informatiekaart.  


De klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris probeert vervolgens in overleg met beide partijen tot een oplossing te komen en fungeert als een tussenpersoon. De klachtenfunctionaris:

  • is dé persoon om uw klacht mee te bespreken;
  • informeert u over de klachtenregeling;
  • adviseert degenen die overwegen om een klacht in te dienen;
  • kan helpen om de klacht te formuleren;
  • is objectief en onafhankelijk.

De klachtenfunctionaris kan u, als uw klacht niet tot tevredenheid is opgelost, doorverwijzen naar de officiële klachtencommissie.

Contactgegevens
Mw. E Zakir, klachtenfunctionaris Evean
M  06 103 87 148
Klachtenfunctionaris@evean.nl

Klacht melden bij de Klachtencommissie
Indien het voor u om welke reden dan ook niet wenselijk of mogelijk is om in overleg met de klachtenfunctionaris tot een oplossing van een klacht te komen, dan kunt u zich direct wenden tot de formele en onafhankelijke klachtencommissie en de klachtenregeling van Evean. Neem per mail contact op met de klachtencommissie, neem per post contact op met de klachtencommissie via Klachtencommissie, Postbus 68, 1440 AB Purmerend of lees ons klachtenreglement.