Innoveren in de zorg

Omdat we altijd vooruitkijken

Evean investeert voortdurend in betere zorg. Want door te innoveren in nieuwe vormen van zorg, helpen we kwetsbare ouderen langer, veiliger en prettiger zelfstandig te blijven. Zelfstandigheid betekent in onze ogen vooral: zelf keuzes blijven maken, zelf regie houden op het leven en zo lang mogelijk de eigen identiteit behouden.

Maar wat als de zelfstandigheid afneemt?

Volledige zelfstandigheid is helaas niet voor iedereen weggelegd. Want wat als het geheugen je in de steek laat? Of als je ernstig ziek wordt? Juist de meest kwetsbare mensen willen we echt zíen. Zodat uw dementerende vrouw zich bij dagbehandeling waardevol voelt, ook al onthoudt ze steeds minder. En dat jouw vader, die ongeneeslijk ziek is, zich gehoord voelt, ook al kan hij bijna niets meer.

Professionele én persoonlijke zorg

Evean streeft altijd naar de hoogst haalbare kwaliteit van zorg. Daar zijn zorgprotocollen en werkschema's hard bij nodig. Tegelijkertijd willen we persoonlijke zorg leveren, waarbij we tegemoetkomen aan wensen en behoeften van cliënten. We willen meer bieden dan goede verpleging en verzorging alleen. Daarom denken we voortdurend na over vernieuwing en verbetering in de zorg.

Meepraten over vernieuwingen?

De beste ideeën ontstaan in de praktijk. Heeft u een innovatief idee voor Evean? Of heeft u een vraag over onze vernieuwingen? Stuur een e-mail naar communicatie@evean.nl.